11.08.2017 / Joanna Czuwara

Wskazówki dermatologa - jak chronić i pielęgnować skórę podczas terapii przeciwnowotworowej

Pacjenci otrzymujący terapię przeciwnowotworową powinni unikać urazów mechanicznych, zadrapań, słońca, preparatów z alkoholem, perfumowanych oraz starannie i systematycznie pielęgnować skórę.

···
8.08.2017 / Marzena Samardakiewicz

Standardy opieki psychoonkologicznej

Każdy pacjent, u którego rozpoznano nowotwór i jego bliscy powinni mieć możliwość skorzystania z opieki psychoonkologicznej i uzyskania wsparcia nie tylko w momencie diagnozy, ale na wszystkich etapach leczenia.

···
4.08.2017 / Sybilla Berwid-Wójtowicz

Wybrane zalecenia dietetyczne w trakcie leczenia nowotworów, w tym hematologicznych

Wytyczne żywienia pacjenta onkologicznego powinny uwzględnić: stan odżywienia przed chorobą, wpływ na stan odżywienia wywołany nowotworem, wpływ podjętej terapii na stan odżywienia.

···
26.01.2012 / hematoonkologia.pl

Polineuropatia indukowana bortezomibem - poradnik pacjenta ze szpiczakiem mnogim

Polineuropatia jest jednym z głównych objawów niepożądanych podczas leczenia bortezomibem. W większości przypadków można uzyskać poprawę lub ustąpienie objawów po zmniejszeniu dawki leku. W przypadku jej znacznego nasilenia istnieje konieczność przerwania leczenia, co skutkuje obniżeniem odsetka popraw klinicznych choroby.

···
8.08.2011 / dr M. Morawska

Leczenie przeciwwymiotne

Nudności są zespołem objawów wegetatywnych i subiektywnym odczuciem mdłości, umiejscowionym w nadbrzuszu lub w gardle, którym towarzyszą z reguły ślinotok, nadpotliwość i zblednięcie skóry. Z reguły poprzedzają one wymioty, które są aktem fizycznym i odruchem, w wyniku którego następuje wsteczne przemieszczenie treści żołądkowej do jamy ustnej i na zewnątrz. Dzieje się to na skutek skurczów mięśni brzucha i przepony (skurcze wymiotne) przy zamkniętej głośni.

···
4.08.2011 / dr M. Morawska

Leczenie przeciwbólowe w chorobach nowotworowych

Leczenie przeciwbólowe jest integralną częścią terapii przeciwnowotworowej. Ma na celu ulżyć cierpieniu pacjentów oraz zapobiec destrukcyjnemu wpływowi bólu na tryb życia chorego i jego rodziny. Ból może pojawiać się na każdym etapie choroby nowotworowej i występuje średnio u 50%, a w zaawansowanym okresie choroby u ponad 75% chorych. Podstawową metodą leczenia bólu u chorych na nowotwór jest farmakoterapia przeprowadzona wg schematu „drabiny analgetycznej” .

···
11.02.2010 / lek. Piotr Karaś

MORFOLOGIA KRWI OBWODOWEJ - INTERPRETACJA WYNIKU BADANIA

Morfologia krwi obwodowej jest podstawowym i najczęściej wykonywanym badaniem krwi.

Analiza krwi obwodowej polega na jakościowej i ilościowej ocenie elementów morfotycznych krwi (komórek krwi) i obejmuje:

-ustalenie liczby elementów morfotycznych krwi: krwinek czerwonych (erytrocytów), białych (leukocytów) oraz płytek krwi (trombocytów);

-obliczenie wartości tzw. wskaźników erytrocytarnych (mówią one o cechach badanych krwinek czerwonych). Do wskaźników erytrocytarnych zaliczamy: średnią objętość krwinki czerwonej (MCV), średnią masę hemoglobiny w krwince (MCH) i średnie stężenie hemoglobiny w krwince (MCHC). Ich wartość jest pochodną 3 głównych parametrów jakimi są liczba krwinek czerwonych - RBC, stężenie hemoglobiny - HGB i wartość hematokrytu - HCT.

-ustalenie liczby i procentowego udziału różnych typów białych krwinek czyli leukocytów - WBC

-ustalenie liczby płytek krwi czyli trombocytów - PLT.

···
26.08.2009 / dr K. Giannopoulos

Zrozumieć nowotwór

Nasze ciało zbudowane jest z ponad milionów komórek, które współpracują ze sobą, aby wspierać tysiące funkcji biologicznych i strukturalnych. Kiedy te komórki obumierają, są zastępowane przez nowe zdrowe komórki, które utrzymują organizm w dobrym stanie. Rozmnażanie komórek jest kontrolowane przez geny, które są obecne we wszystkich komórkach i podlegają prawom dziedziczenia.

···
26.08.2009 / dr K. Giannopoulos

Co powinieneś wiedzieć zanim rozpoczniesz leczenie?

Wybór hematologa oraz ośrodka hematologicznego, potwierdzenie diagnozy, pytanie przy wyborze ośrodka, komunikacja z zespołem lekarskim, aktywny udział w procesie leczenia...

···
26.08.2009 / dr K. Giannopoulos

Zrozumieć leczenie nowotworu

Osoby z chorobą nowotworową martwią się o przyszłość i często zadają pytanie o rokowanie, czyli medyczny termin określający rozwój choroby i szanse na wyzdrowienie. Aby to zrozumieć, należy zapoznać się z istotą nowotworu i wiedzieć czego można się spodziewać po leczeniu, znając wszystkie możliwe efekty uboczne wpływające również na jakość życia tj.: emocje, styl.

···
26.08.2009 / dr K. Giannopoulos

Życie z nowotworem

Kiedy wzywać lekarza, alternatywne lub uzupełniające terapie, dieta i gimnastyka, jak walczyć z nowotworem od strony emocjonalnej, funkcje seksualne a terapia nowotworowa, płodność, ciąża...

···
kodowanie: projekt: