Aktualności

14.08.2018 / expertPR / Aktualności

Oni po prostu chcą żyć

Pacjenci z CLL czekają na lek ratujący życie, czy znajdzie się na wrześniowej liście leków refundowanych?

···
13.08.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Know AML - globalna inicjatywa na rzecz zwiększania świadomości na temat ostrej białaczki szpikowej

AML (ang. acute myeloid leukemia) - czyli ostra białaczka mieloblastyczna/szpikowa jest agresywnym rakiem krwi i szpiku kostnego. Jest to najczęstsza postać ostrej białaczki u dorosłych. Może objawiać się między innymi brakiem tchu, siniakami, gorączką, osłabieniem i zakażeniami.

···
11.08.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Rola dietetyka w terapii onkologicznej

Walka z nowotworem wymaga holistycznego podejścia do problemu, które uwzględni wszystkie czynniki jakie mogą mieć wpływ na poprawę jakości życia osoby chorej. Istotne miejsce w terapii zajmuje dietetyka onkologiczna, która dzięki zastosowaniu odpowiednich form wsparcia pomaga pacjentom mierzyć się z dolegliwościami występującymi w trakcie terapii takimi jak nudności, biegunki, zaparcia czy utrata apetytu – która jest jedną z przyczyn prowadzących do niedożywienia chorych.

···
10.08.2018 / prof. P. Rzepecki / Edukacja - transplantologia

Efekt GVHD / GVL indukowany ponatinibem u chorej z nawrotem ALL Ph(+) bez mutacji T315I po alloHSCT

Chromosom Philadelphia (Ph) gen hybryda bcr/abl, reprezentuje zmianę cytogenetyczną/molekularną, która występuje w ostrej białaczce limfoblastycznej (ALL) u niemal 20–30% dorosłych chorych i u prawie 3% pacjentów pediatrycznych w momencie rozpoznania choroby.

···
9.08.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Ruszyła nowa strona Polskiej Sieci Amyloidozy

W Polsce borykamy się z problemem wczesnego i właściwego rozpoznania różnych typów amyloidoz oraz brakiem wyspecjalizowanych ośrodków referencyjnych. Ten stan chce poprawić Polska Sieć Amyloidozy – projekt zainicjowany przez grupę specjalistów różnych dziedzin.

···
8.08.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Wierzbowska: Ostatnia dekada to czas przełomu w leczeniu ostrej białaczki szpikowej

Wypowiedź prof. Agnieszki Wierzbowskiej (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) podczas 3. Międzynarodowej Konferencji Hematologia Kliniczna i Doświadczalna w Kazimierzu Dolnym na temat przełomu jaki się dokonał w leczeniu ostrej białaczki szpikowej dzięki poznaniu biologii i patogenezy tej choroby.

···
8.08.2018 / dr B.Puła / Aktualności

Skuteczność i bezpieczeństwo skojarzonej terapii ibrutynibem, lenalidomidem oraz rytuksymabem w leczeniu nawrotowych i opornych przypadków MCL – wyniki badania PHILEMON

W leczeniu nawrotu chłoniaka z komórek płaszcza (MCL, mantle cell lymphoma) stosuje się immunochemioterapię obejmującą niestosowane dotychczas cytostatyki w połączeniu z rytuksymabem.

···
7.08.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Nabór dla doktorantów i młodych doktorów - IHiT

Instytut Hematologii i Transfuzjologii ogłosił nabór do udziału w projekcie pt.: Discovery and Characterization of Non-canonical PIM Kinase Functions in Lymphoma.

···
6.08.2018 / dr M. Górska-Kosicka / Aktualności

Zakrzepowa plamica małopłytkowa u dzieci

Mikroangiopatie zakrzepowe (thrombotic microangiopathy, TMA) charakteryzują się mechaniczną niedokrwistością hemolityczną (obecne schistocyty w rozmazie krwi obwodowej), małopłytkowością powodowaną zużyciem płytek krwi oraz niedokrwiennym uszkodzeniem narządów wynikającym z tworzenia zakrzepów w naczyniach mikrokrążenia.

···
3.08.2018 / IB/Rynek Zdrowia / Aktualności

MZ zapowiada wdrożenie sieciowego modelu opieki w onkologii

Ministerstwo Zdrowia zapowiada duże zmiany w systemie opieki onkologicznej. Powstanie Krajowa Sieć Onkologiczna, która umożliwi skuteczniejszą walkę z nowotworami - mówił w czwartek (2 sierpnia) minister Łukasz Szumowski podczas konferencji w Warszawie.

···
3.08.2018 / dr A. Jurczyszyn / Aktualności

Charakterystyka kliniczna i wyniki leczenia szpiczaka plazmocytowego IgE: badanie porównawcze

Cechy kliniczne szpiczaka plazmocytowego IgE (MM) są ogólnie uważane za podobne do innych typów MM, jednak, to założenie opiera się głównie na pojedynczych przypadkach i kilku małych seriach, zwykle publikowanych przed erą nowych leków w terapii szpiczaka. Charakterystyka pacjentów z IgE MM nie została formalnie porównana z innymi typami MM.

···
2.08.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Jędrzejczak: postęp w terapii nowotworów mieloproliferacyjnych i refundacja eltrombopagu

Prof. Wiesław Jędrzejczak Konsultant Krajowy w dziedzinie Hematologii o postępie w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę szpikową, mielofibrozę pierwotną i nowym programie lekowym w leczeniu pierwotnej małopłytkowości immunologicznej (ITP) oraz jakie korzyści dla chorych płyną z refundacji eltrombopagu.

···
2.08.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Kinazy PIM – nowe, niekanoniczne funkcje w nowotworach układu chłonnego

Kinazy PIM – dlaczego budzą tak duże zainteresowanie jako potencjalny cel dla nowych leków przeciwnowotworowych? Jakie efekty przynosi wyłączenie ich aktywności? To pytania na które poznamy odpowiedź dzięki realizowanemu przez prof. dr hab. Przemysława Juszczyńskiego projektowi badawczemu na temat "Nowych, niekanonicznych funkcji kinaz PIM w nowotworach układu chłonnego".

···
1.08.2018 / dr M. Górska-Kosicka / Aktualności

Kompleksowa opieka nad chorym na hemofilię w okresie okołooperacyjnym

Zgodnie ze światowymi zaleceniami chorzy na skazy krwotoczne powinni być objęci wielospecjalistyczną opieką w ośrodkach leczenia chorych na hemofilię. W skład zespołu terapeutycznego powinien wchodzić hematolog, pielęgniarka, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pracownik socjalny i/lub psycholog.

···
31.07.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Personalizacja leczenia chorób mieloproliferacyjnych - rozmowa prof. Tomasza Sachy z prof. Alessandro Vanucchim

Prof. Tomasz Sacha i prof. Alessandro M. Vannucchi rozmawiają o personalizacji podejścia do leczenia chorób mieloproliferacyjnych, wskaźnikach rokowniczych i praktyce klinicznej stosowania ruksolitynibu.

···
31.07.2018 / Weronika Misiuk / Romedia / Aktualności

Nowoczesne metody leczenia na Oddziale Hematologicznym Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

Oddział hematologiczny Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej to jeden z najnowocześniejszych oddziałów tego typu w Polsce. Dzięki podpisaniu umowy na rozbudowę szpitala z firmą Budimex, która ma zakończyć się w pod koniec 2019 roku oddział może liczyć na nowe miejsca dla pacjentów.

···
30.07.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Zmarła Wiesława Adamiec, prezes i założycielka Fundacji Carita - Żyć ze szpiczakiem

Matka, żona, psychoterapeutka, ale także pacjentka onkologiczna. W 2010 roku dowiedziała się, że choruje na szpiczaka plazmacytowego. Wtedy postanowiła założyć Fundację, która dziś jest jedną z najprężniej działających organizacji pacjenckich w Polsce. W 2017 została uhonorowana Nagrodą Zaufania „Złoty Otis”.

···
30.07.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

ERC Starting Grant 2018 dla dr hab. Magdaleny Winiarskiej

Dr hab. Magdalena Winiarska z Zakładu Immunologii WUM, należąca do zespołu projektu STREAM, otrzymała ERC Starting Grant. Jest to pierwszy taki grant realizowany na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

···
27.07.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Valeria Santini gościem konferencji "Wyzwania w Hematologii MDS-MPN"

Wybitna specjalistka w dziedzinie zespołów mielodysplastycznych będzie gościem konferencji "Wyzwania w Hematologii MDS-MPN", która odbędzie się w Krakowie w dniach 7-8 września 2018 r.

···
26.07.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Leczenie wspomagające u chorych na szpiczaka plazmocytowego

Zachęcamy Państwa do zapoznania się materiałem filmowym przygotowanym przez Fundację OnkoCafe Razem Lepiej, w którym psychoonkolog  Adrianna Sobol opowiada o leczeniu wspomagającym u chorych na szpiczaka plazmocytowego.

···
25.07.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Robak: refundacja eltrombopagu w Polsce

Profesor Tadeusz Robak: refundacja eltrombopagu to ważna wiadomość dla pacjentów cierpiących na oporne postacie małopłytkowości immunologicznej.

···
1 2 3 4 5 6 ... 139 starsze
kodowanie: projekt: