Aktualności

23.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Dr hab. Dytfeld: szybkość, długość i konsekwencja w podawaniu lenalidomidu przekłada się na wyniki leczenia

Wypowiedź dr hab. Dominika Dytfelda (Poznań) podczas 9. konferencji CURRENT & FUTURE PERSPECTIVES OF MM & other hematological malignancies treatment w Warszawie o zaletach stosowania lenalidomidu u chorych na szpiczaka plazmocytowego w pierwszej linii leczenia.

···
21.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Białaczka niejedno ma imię – wciąż zbyt mało wiemy o tej wyjątkowo agresywnej chorobie | Światowy Dzień Świadomości ostrej białaczki szpikowej

Białaczki to choroby nowotworowe układu krwiotwórczego, w których stwierdza się komórki nowotworowe we krwi i w szpiku. Podział białaczek jest bardzo skomplikowany. Najogólniej można podzielić je na białaczki szpikowe, limfocytowe, ostre i przewlekłe.

···
19.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Jamroziak: Nie ma przeciwwskazań do sekwencyjnego stosowania leków immunomodulujących w szpiczaku

Prof. Krzysztof Jamroziak odpowiada na pytania o przeciwwskazania do sekwencyjnego stosowania leczenia immunomodulującego (lenalidomid, pomalidomid) i występowania oporności krzyżowej w terapii szpiczaka plazmocytowego.

···
18.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Życzenia wielkanocne 2019

Z okazji zbliżającego się święta Zmartwychwstania Pańskiego, które od dwudziestu wieków niesie nam wszystkim wielką radość, jak i wielkie zobowiązanie.

···
18.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Połączą siły, aby szybciej i lepiej diagnozować białaczkę

Polscy naukowcy proponują innowacyjną metodę diagnostyki białaczek, dzięki której możliwe będzie zapobieganie nawrotom choroby. Na opracowanie specjalistycznej aparatury diagnostycznej właśnie otrzymali grant w wysokości 26 mln PLN w programie TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

···
17.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Program przeciwdziałania stresowi wśród personelu medycznego – badania SWPS

Med-Stres - program przeznaczony dla przedstawicieli zawodów medycznych dostępny w całości online. 

···
16.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Dołącz do akcji Know AML!

20-21 kwietnia na całym świecie prowadzona jest międzynarodowa akcja szerzenia wiedzy na temat ostrej białaczki szpikowej KnowAML. O tym jak można przyłączyć się do akcji oraz, dlaczego tak ważna jest wczesna diagnostyka i szerzenie wiedzy z zakresu nowoczesnych metod leczenia tłumaczy Prof. Agnieszka Wierzbowska.

···
16.04.2019 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Wpływ efektu przeszczep przeciwko białaczce na przeżycie w ostrej białaczce limfoblastycznej

Przeszczepienie allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych (alloHSCT) stanowi opcję terapeutyczną mogącą prowadzić do wyleczenia chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną (ALL). Efekt przeszczep przeciw białaczce (GVL) związany z alloHSCT ma silne działanie przeciwbiałaczkowe u pacjentów z ALL, co odzwierciedla znacznie zmniejszona częstość nawrotów nowotworu w porównaniu ze standardową chemioterapią lub przeszczepieniem autologicznych krwiotwórczych komórek macierzystych. 

···
15.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Scheid: rola ASCT w nowoczesnym leczeniu szpiczaka plazmocytowego

Prof. Christoph Scheid (Uniwersytet Medyczny w Kolonii, Niemcy) w rozmowie z dr hab. Dominikiem Dytfeldem podczas 9. konferencji CURRENT & FUTURE PERSPECTIVES OF MM & other hematological malignancies treatment w marcu tego roku.

···
13.04.2019 / mgr. K. Fidyt, dr M. Firczuk / Aktualności

Enzymy antyoksydacyjne układu tioredoksyny jako potencjalny, nowy cel terapeutyczny w B-ALL – doniesienia polskich naukowców

Ostra białaczka limfoblastyczna B komórkowa (B-ALL) jest nowotworem złośliwym układu krwiotwórczego. Ten rodzaj białaczki najczęściej występuje u dzieci, rzadziej również u dorosłych. W leczeniu stosuje się prawie wyłącznie chemioterapeutyki. Większość chorych dobrze odpowiada na leczenie, jednak u około 15-20% pacjentów pediatrycznych i około 50% dorosłych dochodzi do nawrotu choroby, często opornego na leczenie. Ze względu na wysoką częstość zachorowań, pomimo coraz skuteczniejszych protokołów leczenia, ten typ białaczki jest, po wypadkach i urazach, wiodącą przyczyną zgonów u dzieci.

···
12.04.2019 / dr A. Piekarska / Aktualności

Stanowisko EBMT-NIH-CIBMTR w sprawie standaryzowanej terminologii i wytycznych do oceny choroby przeszczep-przeciwko-gospodarzowi

Istnieje kilka międzynarodowych rekomendacji dotyczących oceny choroby przeszczep-przeciwko-gospodarzowi (GvHD) po transplantacji komórek krwiotwórczych (HCT). W artykule opublikowanym na łamach Bone Marrow Transplantation eksperci reprezentujący EBMT*, NIH** oraz CIBMTR*** (EBMT-NIH-CIBMTR Task Force) zrewidowali istniejące wytyczne w zakresie ostrej (aGvHD) i przewlekłej GvHD (cGvHD), odnieśli się do niejasnych kwestii powstałych w codziennej praktyce klinicznej i zaproponowali konsensus dotyczący kluczowych terminów. Jest to istotne w codziennej praktyce transplantologów, a implementowanie tych zaleceń ułatwi porównywanie wyników terapii, poprawi jakość danych mi.in. w badaniach klinicznych oraz posłuży ocenie biomarkerów GvHD.

···
11.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Miejsce bosutynibu w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej na podstawie doniesień z konferencji ASH

Wypowiedź pana profesora Tomasza Sachy na temat doniesień ostatniego Spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego w San Diego, USA.

···
10.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wywiad z prof. Zauchą: Leczenie chorego na szpiczaka w podeszłym wieku

Wywiad red. Agnieszki Krawiec z prof. Janem Maciejem Zauchą z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego podczas 9. konferencji CURRENT & FUTURE PERSPECTIVES OF MM & other hematological malignancies treatment w marcu tego roku.

···
10.04.2019 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Poprawa bezpieczeństwa autoHSCT w terapii amyloidozy łańcuchów lekkich

Mimo wprowadzenia nowych terapii, takich jak inhibitory proteasomów czy leki immunomodulujące, autologiczne przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. autologous hematopoietic stem cell transplant, autoHSCT) pozostaje najbardziej skutecznym podejściem w leczeniu chorych na amyloidozę łańcuchów lekkich.

···
9.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Giannopoulos: pomalidomid w leczeniu nawrotowego i opornego szpiczaka plazmocytowego

Jacy pacjenci szczególnie skorzystają z nowej opcji, jaką jest pomalidomid w leczeniu RRMM po wcześniejszym wykorzystaniu lenalidomidu i bortezomibu?

···
9.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Rozmawiać, choć brakuje słów

Na łamach portalu hematoonkologia.pl będziemy publikować zbiór informacji, zebranych z tekstów i wypowiedzi kilku psychologów klinicznych i dziecięcych, skierowany do rodziców, których życie w pewnym momencie skonfrontowało z poważną chorobą w rodzinie: partnera, dziecka lub jego samego - i muszą się w tym odnaleźć. Odnaleźć w sensie organizacyjnym na etapach diagnozy i terapii, a zarazem komunikacyjnym - z chorym i rodziną - oboma niezmiernie angażującymi. Gdy choruje dziecko - nad sytuacją dominują miłość, czułość i troska, i jak w przypadku każdego chorującego, zwłaszcza bliskiego - lęk, niepewność i często rozpacz.

···
9.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego oraz innych dyskrazji plazmocytowych na rok 2018/2019

Liczba chorych na szpiczaka plazmocytowego zwiększa się, co jest skutkiem zarówno skuteczniejszej diagnostyki, jak również istotnego przedłużania przeżycia chorych. 

···
8.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Lenalidomid i pomalidomid w połączeniu z bortezomibem i deksametazonem w pierwszej i drugiej linii leczenia pacjentów ze szpiczakiem niekwalifikujących się do przeszczepu – pozytywna opinia CHMP

Kilka dni temu Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP, ang. Committee for Medicinal Products for Human Use) wydał pozytywną opinię rekomendującą rejestrację lenalidomidu i pomalidomidu w połączeniu z bortezomibem i deksametazonem w odpowiednio pierwszej i drugiej linii szpiczaka.

···
8.04.2019 / dr A. Gołos / Aktualności

Częstość występowania powikłań krwotocznych i zakrzepowych w momencie diagnozy Ph ujemnych MPN - metaanaliza i przegląd systematyczny

W czasopiśmie BMC Cancer w 2019 r. ukazała się metaanaliza i przegląd systematyczny badań nt. częstości występowania powikłań zakrzepowych i krwotocznych w momencie rozpoznania nowotworów mieloprofileracyjnych Ph ujemnych (Myeloproliferative neoplasms, MPN)

···
7.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Światowy Dzień Zdrowia

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) powstała 7 kwietnia 1948 roku. W celu upamiętnienia tego wydarzenia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia.

···
5.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Grant Naukowy Fundacji DKMS

W ramach inicjatywy „Program Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów Cierpiących na Nowotwory Krwi”, Fundacja DKMS uruchamia „Grant Naukowy Fundacji DKMS”, skierowany do młodych naukowców, którzy swoją pracę skupiają m.in. wokół transplantologii hematologicznej oraz terapii komórkowych. 

···
1 2 3 4 5 6 ... 153 starsze
kodowanie: projekt: