Aktualności

18.06.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Tomasz Wróbel: wyniki badań i nowe ścieżki leczenia chłoniaka Hodgkina.

Prof. Wróbel omawia przedstawione na 23. Kongresie EHA wyniki badań ECHELON-1, AHL2011, Checkmate 205 i niemieckie doniesienia na temat wpływu stężenia witaminy D3 na wyniki leczenia chłoniaka Hodgkina.

···
18.06.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Iwona Hus: nowe terapie w leczeniu opornej, nawrotowej postaci chłoniaka grudkowego

hematologia Kliniczna i doświadczalan"Prof. Iwona Hus opowiada w trakcie Konferencji " o nowych terapiach stosowanych w leczeniu chłoniaka grudkowego u chorych z oporną nawrotową postacią tej choroby przy wykorzystaniu przeciwciał monoklonalnych Anty-CD20.

···
16.06.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Krzysztof Giannopoulos: CAR T-Cells - dominujący temat 23. Kongresu EHA

Na pytanie czym są CAR T-cells i jakie mogą mieć zastosowanie w leczeniu chorób hematologicznych odpowiada prof. Krzysztof Giannopoulos (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli).

···
16.06.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Esther Oliva: leczenie zespołów mielodysplastycznych niskiego ryzyka (LR-MDS)

Prof. Esther Oliva w rozmowie z prof. Lidią Gil.

···
16.06.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Tomasz Sacha: wyniki badań nad inhibitorami kinazy tyrozynowej

Prof. Sacha przedstawia postępy w stosowaniu inhibitorów kinazy tyrozynowej, leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej i poznaniu biologii choroby.

···
16.06.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Krzysztof Giannopoulos: pierwsza linia leczenia szpiczaka plazmocytowego

Prof. Krzysztof Giannopoulos mówi o wynikach badań leczenia pierwszoliniowego MM prezentowanych podczas 23. kongresu EHA w Sztokholmie.

···
16.06.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Tomasz Szczepański: leczenie ostrych białaczek u dorosłych i dzieci

Prof. Szczepański podsumowuje trzeci dzień kongresu EHA w Sztokholmie

···
16.06.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Dr Marek Dudziński: coraz bliżej świętego Graala w hematologii

Dr Marek Dudziński omawia najnowsze badania dotyczące przewlekłej białaczki limfocytowej.

···
15.06.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Lidia Gil: postęp w możliwościach terapeutycznych chorych na AML i MDS wysokiego ryzyka

Prof. Lidia Gil mówi o ogromnym przełomie jaki dokonuje się w leczeniu chorych na ostre białaczki szpikowe i zespoły mielodysplastyczne wysokiego ryzyka.

···
15.06.2018 / dr B.Puła / Aktualności

Skuteczność i bezpieczeństwo skojarzonej terapii ibrutynibem, lenalidomidem oraz rytuksymabem w leczeniu nawrotowych i opornych przypadków chłoniaka z komórek płaszcza – wyniki badania PHILEMON

W leczeniu nawrotu chłoniaka z komórek płaszcza (MCL, mantle cell lymphoma) stosuje się immunochemioterapię obejmującą niestosowane dotychczas cytostatyki w połączeniu z rytuksymabem. Ponadto, u pacjentów z wczesnym nawrotem oraz opornością na chemioterapię zaleca się stosowanie alternatywnych leków, do których zalicza się m.in. ibrutynib (inhibitor kinazy Brutona) oraz lenalidomid (lek immunomodulujący). W monoterapii, jak i w skojarzeniu z rytuksymabem, leki te wykazują aktywność w stosunku do komórek MCL, jednak nie prowadzą do uzyskania trwałych odpowiedzi.

···
14.06.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Rozpoczął się 23. Zjazd EHA

Prof. Iwona Hus, członek PTHiT przy EHA, wita wszystkich na Zjeździe i zaprasza do śledzenia najnowszych doniesień!

···
14.06.2018 / dr A. Piekarska / Aktualności

Selekcja najlepszego dawcy do haplo-HCT: znaczenie HLA, genotypowania receptora KIR-like oraz innych zmiennych klinicznych

Poprawiające się bezpieczeństwo transplantacji haploidentycznych (haplo-HCT) doprowadziło do zwiększonego użycia haplo dawców, natomiast jak dotąd nie ustalono kryteriów selekcji optymalnego dawcy haplo spośród dostępnych krewnych 1 i 2 stopnia.

···
13.06.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Relacja z 23. Kongresu European Hematology Association na portalu hematoonkologia.pl

W dniach 14-17 czerwca 2018 roku podczas 23. Kongresu EHA w Sztokholmie europejscy hematolodzy będą dyskutować o przełomach w leczeniu chorób krwi jakie dokonały się w minionym roku.

···
13.06.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Skuteczność danazolu w I linii leczenia chorych na zespoły mielodysplastyczne

Obecnie allogeniczne przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. allogeneic hematopoietic stem cell transplant, alloHSCT) stanowi jedyną opcję dającą nadzieję na wyleczenie chorych na zespoły mielodysplastyczne (ang. myelodysplastic syndrome, MDS) z odsetkiem wyleczeń rzędu 30-50%. Jednak tylko < 5% chorych jest optymalnymi kandydatami do tej opcji.

···
12.06.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Porównanie skuteczności nowych schematów zawierających leki immunomodulujące w terapii szpiczaka

Chorzy na nawrotowego lub opornego szpiczaka plazmocytowego (SzP) leczeni schematami zawierającymi leki immunomodulujące (IMiD) różnią się od tych, którzy przyjmują inną niż IMiD terapię, szczególnie w odniesieniu do historii leczenia, od której to uzależniony jest wynik terapii, i która jest uwzględniania przy wyborze kolejnych schematów.

···
11.06.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Zastosowanie MRD jako zastępczego punktu końcowego u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową

W czasopiśmie Blood ukazała się analiza oceniająca możliwość stosowania minimalnej choroby resztkowej (ang. minimal residual disease, MRD), oznaczanej po zakończeniu leczenia indukcyjnego, jako zastępczego punktu końcowego dla przeżycia wolnego od progresji (ang. progression-free survival, PFS). Analiza dotyczyła chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL) i oparta była na wynikach trzech randomizowanych badań klinicznych III fazy.

···
11.06.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Wróbel: Przedłużenie refundacji brentuksymabu vedotin to spodziewana, bardzo dobra decyzja

W dniu 20 kwietnia 2018 r. Minister Zdrowia podjął decyzję o przedłużeniu refundacji brentuksymabu vedotin na kolejne 2 lata. Prof. Tomasz Wróbel skomentował ten fakt podczas III Międzynarodowej Konferencji Hematologia Kliniczna i Doświadczalna, która miała miejsce 11-13 maja 2018 roku. Zapraszamy do zapoznania się z pełną wypowiedzią.

···
7.06.2018 / hematoonklogia.pl / Aktualności

Galeria zdjęć z III Międzynarodowej Konferencji „Hematologia Kliniczna i Doświadczalna”

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z III Międzynarodowej Konferencji „Hematologia Kliniczna i Doświadczalna”, która odbyła się  w Kazimierzu Dolnym w dniach 11-13 maja 2018 r.

···
7.06.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Leki immunomodulujące jako terapia osiowa leczenia szpiczaka plazmocytowego

Podczas sesji prowadzonej przez Krzysztofa Jamroziaka oraz Dominika Dytfelda w sposób kompleksowy przedstawiono rolę leków immunomodulujących w terapii szpiczaka plazmocytowego. W ujęciu historycznym ujęto rozwój terapii przeciwszpiczakowej i podkreślono, że widoczna poprawa efektów mierzonych wydłużeniem czasu wolnego od progresji (PFS) oraz czasu całkowitego przeżycia (OS) jest związana z wprowadzeniem kolejnych, nowych leków oraz optymalizacji ich kombinacji.

···
6.06.2018 / E. Kolasińska-Bazan / hematoonkologia.pl / Aktualności

Refleksje hematoonkologicznego weterana

Edyta Kolasińska-Bazan rozmawia z Jackiem Gugulskim, który choruje od 19 lat na białaczkę szpikową, a 7 miesięcy temu przeszedł przeszczep szpiku. Rozmówca jest prezesem Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową i Fundacji Razem Pomimo Wszystko.

···
6.06.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wyniki przeszczepienia haploidentycznego u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową wysokiego ryzyka

Allogeniczne przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. allogeneic hematopoietic stem cell transplant, alloHSCT), wykonane u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL) wysokiego ryzyka, może dawać długotrwałą kontrolę nad chorobą. W ostatnich latach w tej grupie chorych zainteresowanie zyskują haploidentyczne alloHSCT, z uwagi na lepsze wyniki leczenia cyklofosfamidem po transplantacji. Nie ma jednak danych pochodzących z badań klinicznych dowodzących wyższości przeszczepienia haploidentycznego nad alloHSCT od niespokrewnionego dawcy zgodnego w tej populacji.

···
1 2 3 4 5 6 ... 135 starsze
kodowanie: projekt: