Aktualności

22.08.2017 / prof. P. Rzepecki / Edukacja - transplantologia

Nowości w leczeniu zakrzepowej plamicy małopłytkowej po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych, czyli świat jest pełen cudownych leków

zakrzepowa plamica małopłytkowa występująca po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych [HSCT- TMA] stanowi niekorzystne rokowniczo powikłanie. Częstość jej występowania waha się w zakresie 10-30%. Do czynników obciążających rokowanie należą: wystąpienie białkomoczu oraz aktywacji komplementu. Rozpiętość w częstości rozpoznawania tego powikłania wynika ze stosowania różnych kryteriów diagnostycznych oraz nakładania się objawów innych powikłań, jakie mogą wystąpić po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych. Najczęściej obraz HSCT-TMA może być maskowany przez objawy choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi, chorobę okluzyjną żył wątrobowych (SOS), zakażenie wirusem cytomegalii lub przez krwotoczne zapalenie pęcherzyków płucnych (DAH).

···
21.08.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Skuteczność i bezpieczeństwo karfilzomibu a autoHSCT w nawrotowym/opornym szpiczaku plazmocytowym

Standardowym postępowaniem w leczeniu „młodszych” chorych na szpiczaka plazmocytowego (SzP) jest autologiczne przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. autologous hematopoietic stem cell transplant, autoHSCT). U wielu pacjentów po autoHSCT dochodzi do nawrotu choroby i niezbędne jest wdrożenie dalszej terapii.

···
21.08.2017 / hematoonkologia.pl / Informacje dla chorych - aktualności

Dobre wiadomości dla chorych na PBL i chłoniaki złośliwe

Ministerstwo zdrowia opublikowało listę leków refundowanych, która będzie obowiązywała od 1 września, to dobra informacja szczególnie dla chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową i chłoniaki złośliwe. Na liście znalazły również się długo oczekiwane leki w ramach dwóch nowych programów lekowych, a także preparaty dla dzieci z hemofilią.

···
18.08.2017 / hematoonkologia.pl / Informacje dla chorych - aktualności

Rusza akcja „Pomożesz? Bo możesz. Masz to w genach”

Radosna, pełna życia i zawsze chętna do zabawy – pięcioletnia Hania z Łodzi, w sposób typowy dla swojego wieku jest ciekawa świata i niezwykle aktywna. Jednak nie zawsze tak było. Jeszcze do niedawna beztroska zabawa była dla dziewczynki czymś niemożliwym, a pierwsze lata życia zostały zdominowane przez pobyty w szpitalu i ciągłe kontrole lekarskie. Dzisiaj po ciężkiej walce z ostrą białaczką limfoblastyczną i udanym przeszczepieniu szpiku kostnego od niespokrewnionego Dawcy, Hania jest zdrowa, a teraz została bohaterką kampanii społecznej ukazującej istotę dawstwa szpiku.

···
18.08.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Duża skuteczność pembrolizumabu w transformacji PBL do zespołu Richtera

Wśród chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL), u których doszło do progresji choroby w trakcie leczenia ibrutynibem, obserwuje się źle rokującą transformację do zespołu Richtera z przeżyciem ok. 4 miesięcy. Badania przedkliniczne wskazują, że receptor programowanej śmierci 1 (PD-1) ma kluczowe znaczenie w hamowaniu odpowiedzi układu immunologicznego przeciwko komórkom PBL. W klinice Mayo w badaniu II fazy MC1485 sprawdzono skuteczność i bezpieczeństwo pembrolizumabu, humanizowanego przeciwciała blokującego PD-1, w terapii chorych na nawrotową PBL lub zespół Richtera.

···
17.08.2017 / Ewa Biernacka / hematoonkologia.pl / Życie z chorobą - wywiady z ekspertem

Problemy skórne towarzyszące nowym terapiom przeciwnowotworowym. Okiem dermatologa.

Z dr n. med. Joanną Czuwarą, specjalistą dermatologiem z Katedry i Kliniki Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Centrum Dermatologii Estetycznej i Laserowej VivaDerm w Warszawie, rozmawiamy o mechanizmie powstawania problemów skórnych towarzyszących terapiom onkologicznym oraz o pielęgnacji skóry u pacjenta podczas takich terapii.

···
17.08.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja - transplantologia

Predykcyjne znaczenie mutacji molekularnych u chorych na MDS po alloHSCT

Mutacje genetyczne leżą u podłoża zespołów mielodysplastycznych (ang. myelodysplastic syndrome, MDS) i ściśle wiążą się z klinicznym fenotypem chorego. Dlatego też mutacje te mogą być przydatne w ocenie ryzyka u chorych po allogenicznym przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. allogeneic hematopoietic stem cell transplant, alloHSCT).

···
16.08.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Jak leczyć MDS niskiego ryzyka bez del(5q) po niepowodzeniu ESA?

Większość chorych na zespoły mielodysplastyczne (ang. myelodysplastic syndrome, MDS) niskiego ryzyka z niedokrwistością, bez obecności del(5q) leczonych jest czynnikami stymulującymi erytropoezę (ang. erythropoiesis-stimulating agents, ESA), z odpowiedzią ok. 50%. W niektórych krajach po niepowodzeniu terapii ESA mogą być stosowane m.in. środki hipometylujące (HMA), lenalidomid (LEN) oraz leczenie eksperymentalne, ale ich wpływ na progresję choroby i całkowite przeżycie (ang. overall survival, OS) nie zostały ustalone.

···
16.08.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Transmisja on-line VI International Conference - Complex treatment of plasma cell dyscrasia in 2017 I 02.09.2017, Cracow

Z ogromną przyjemnością zapraszamy na transmisję on-line na naszym portalu VI Międzynarodowej Konferencji poświęconej postępom w leczeniu dyskrazji plazmocytowych VI International Conference - Complex treatment of plasma cell dyscrasia in 2017, która odbędzie się w Krakowie w dniu 2 września 2017 (sobota).

···
15.08.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Długoterminowe wyniki odstawienia ibrutynibu u chorych na PBL

Ibrutynib, inhibitor kinazy tyrozynowej Brutona, jest zatwierdzony w leczeniu zarówno I linii jak i w nawrotowej/opornej przewlekłej białaczce limfocytową (PBL). W literaturze dostępne są dane wskazujące na niekorzystne wyniki pacjentów, którzy przerwali stosowanie ibrutynibu, pochodzące z krótkich obserwacji. Jednak nie znane są długoterminowe skutki dyskontynuacji inhibitora.

···
14.08.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

Wyższe ryzyko transformacji histologicznej chłoniaka grudkowego po radioimmunoterapii

Transformacja histologiczna (HT) chłoniaka grudkowego (ang. follicular lymphoma, FL) do ostrych chłoniaków wciąż stanowi poważny problem w klinicznej praktyce. Nie istnieją dane dotyczące częstości HT wywołanej radioimmunoterapią, stąd przeprowadzono analizę ryzyka HT u chorych na FL po podaniu ibritumomabu tiuksetan znakowanego radioizotopem [90Y].

···
11.08.2017 / Joanna Czuwara / Życie z chorobą - porady

Wskazówki dermatologa - jak chronić i pielęgnować skórę podczas terapii przeciwnowotworowej

Pacjenci otrzymujący terapię przeciwnowotworową powinni unikać urazów mechanicznych, zadrapań, słońca, preparatów z alkoholem, perfumowanych oraz starannie i systematycznie pielęgnować skórę.

···
11.08.2017 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Skuteczność i bezpieczeństwo karfilzomibu a autoHSCT w nawrotowym/opornym szpiczaku plazmocytowym

Standardowym postępowaniem w leczeniu „młodszych” chorych na szpiczaka plazmocytowego (SzP) jest autologiczne przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. autologous hematopoietic stem cell transplant, autoHSCT). U wielu pacjentów po autoHSCT dochodzi do nawrotu choroby i niezbędne jest wdrożenie dalszej terapii.

···
10.08.2017 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Przeżycie na nowotwory krwi u dzieci – analiza światowych rejestrów

Różnice w dostępie do opieki zdrowotnej w różnych krajach świata mają swoje odzwierciedlenie w różnicach w przeżyciu chorych na poszczególne choroby nowotworowe.

···
9.08.2017 / dr A. Piekarska / Edukacja - transplantologia

Przegląd naukowy dotyczący ocznej postaci choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi

W majowym numerze Optometry and Vision Science opublikowano kompleksowe opracowanie dotyczące ocznej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (GVHD), w którym opisane zostały mechanizmy, objawy, diagnostyka i klasyfikacja w świetle konsensusu NIH (National Institutes of Health Consensus Conferences) z 2014 roku oraz współczesne podejście terapeutyczne. Podane informacje mogą być bardzo pomocne w codziennej opiece nad chorymi po przeszczepieniu alogenicznych komórek krwiotwórczych (HCT).

···
8.08.2017 / dr hab. M. Samardakiewicz / Życie z chorobą - porady

Standardy opieki psychoonkologicznej

Każdy pacjent, u którego rozpoznano nowotwór i jego bliscy powinni mieć możliwość skorzystania z opieki psychoonkologicznej i uzyskania wsparcia nie tylko w momencie diagnozy, ale na wszystkich etapach leczenia.

···
8.08.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Duża skuteczność pembrolizumabu w transformacji PBL do zespołu Richtera

Wśród chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL), u których doszło do progresji choroby w trakcie leczenia ibrutynibem, obserwuje się źle rokującą transformację do zespołu Richtera z przeżyciem ok. 4 miesięcy.

Badania przedkliniczne wskazują, że receptor programowanej śmierci 1 (PD-1) ma kluczowe znaczenie w hamowaniu odpowiedzi układu immunologicznego przeciwko komórkom PBL. W klinice Mayo w badaniu II fazy MC1485 sprawdzono skuteczność i bezpieczeństwo pembrolizumabu, humanizowanego przeciwciała blokującego PD-1, w terapii chorych na nawrotową PBL lub zespół Richtera.

···
8.08.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Duża skuteczność pembrolizumabu w transformacji PBL do zespołu Richtera

Wśród chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL), u których doszło do progresji choroby w trakcie leczenia ibrutynibem, obserwuje się źle rokującą transformację do zespołu Richtera z przeżyciem ok. 4 miesięcy.

Badania przedkliniczne wskazują, że receptor programowanej śmierci 1 (PD-1) ma kluczowe znaczenie w hamowaniu odpowiedzi układu immunologicznego przeciwko komórkom PBL. W klinice Mayo w badaniu II fazy MC1485 sprawdzono skuteczność i bezpieczeństwo pembrolizumabu, humanizowanego przeciwciała blokującego PD-1, w terapii chorych na nawrotową PBL lub zespół Richtera.

···
8.08.2017 / dr M. Górska-Kosicka / Edukacja - hemofilia

Płytki krwi i hemofilia

Hemofilia A charakteryzuje się niedoborem czynnika krzepnięcia VIII (factor VIII, FVIII), a hemofilia B niedoborem czynnika krzepnięcia IX (factor IX, FIX). W zależności od aktywności niedoborowego czynnika krzepnięcia wyróżnia się hemofilię ciężką (FVIII/FIX < 1%), umiarkowaną (FVIII/FIX  1-5%) i łagodną (FVIII/FIX > 5%). Natomiast u części chorych z tą samą aktywnością FVIII/FIX przebieg kliniczny choroby może być odmienny, co może wynikać min z różnej aktywności płytek krwi.  W przypadku uszkodzenia ściany naczynia dochodzi do adhezji i aktywacji płytek krwi, tworzy się pierwotny czop płytkowy. Ujemnie naładowane fosfolipidy na powierzchni płytek krwi stanowią miejsce wiązania czynników krzepnięcia min aktywnego FVIII i aktywnego FIX co na końcowym etapie osoczowej kaskady krzepnięcia prowadzi do wytworzenia trombiny. Płytki krwi stanowią także rusztowanie dla włókien fibryny i odpowiadają za retrakcję skrzepu.

···
7.08.2017 / Ewa Biernacka / hematoonkologia.pl / Życie z chorobą - wywiady z ekspertem

Pacjentowi najbardziej potrzebne jest to, by ktoś zobaczył sytuacje jego oczami

Dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz, adiunkt w Zakładzie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, psycholog kliniczny, psychoonkolog w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie opowiada o psychologicznej opiece nad chorym onkologicznym, która w dużej mierze warunkuje skuteczność terapii przeciwonkologicznej na wszystkich jej etapach.

···
7.08.2017 / Janssen Polska/hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Janssen przedstawia film „Daratumumab – jak to działa?”

Szpiczak plazmocytowy jest przewlekłą i nieuleczalną choroba nowotworową układu krwiotwórczego. Chorzy pierwotnie oporni na leczenie lub doświadczający kolejnego nawrotu choroby mają wyjątkowo niekorzystne rokowanie1, co wiąże się z koniecznością wprowadzania do terapii nowych, innowacyjnych leków.

···
1 2 3 4 5 6 ... 120 starsze
kodowanie: projekt: