Aktualności

21.04.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Światowy Dzień Świadomości o ostrej białaczce szpikowej (OBSz / AML)

21 kwietnia przypada Światowy Dzień Świadomości o ostrej białaczce szpikowej. Pierwsza ogólnoświatowa inicjatywa propagująca wiedzę i świadomość o ostrej białaczce szpikowej know-aml.com wspiera obchody tego dnia na całym świecie.

···
19.04.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wpływ typu zajęcia pozaszpikowego w rozpoznaniu szpiczaka na przebieg choroby

Pozaszpikowe zmiany, pojawiające się w przebiegu szpiczaka plazmocytowego (SzP), wiążą się z krótszym czasem przeżycia chorych, uznawane są zatem za czynniki wysokiego ryzyka.  Międzynarodowa grupa badawcza przeprowadziła analizę, której celem była charakterystyka demograficzna i kliniczna chorych na SzP ze zmianami pozaszpikowymi obecnymi w momencie diagnostyki oraz ocena ich wpływu na wynik autologicznego przeszczepienia macierzystych komórek krwiotwórczych w terapii I linii.

···
18.04.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wybór leczenia pierwszego rzutu chłoniaka śledzionowego: rytuksymab czy splenektomia?

Brak jest prospektywnych badań klinicznych, które pozwoliłyby na opracowanie najlepszej opcji terapeutycznej w SMZL, zatem decyzja o leczeniu powinna być oparta na dostępnych danych retrospektywnych. Na podstawie tych doniesień najskuteczniejszym leczeniem wydaje się być rytuksymab i splenektomia.

···
18.04.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Iwona Hus: Kalkulator skala CIRS - dlaczego powstał i jakie ma znaczenie?

Prof. Iwona Hus opowiada dlaczego powstał kalkulator hematologa obliczający skalę CIRS oraz jakie ma znaczenie. Podczas leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej oraz innych nowotworów, niezmiernie istotne jest właściwe dobranie chemioterapii. Z jednej strony, tak by pacjentowi zaoferować największą korzyść wynikającą z zastosowania bardziej intensywnego, choć bardziej agresywnego i toksycznego leczenia, z drugiej strony żeby nie narażać pacjenta, który nie jest w stanie znieść tej toksyczności, ale wydłużyć przy pomocy chemio i immunoterapii całkowity jego czas przeżycia.

···
17.04.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Szpiczak plazmocytowy najpopularniejszy temat konferencji ASH 2017

15 marca br. w Warszawie odbyła się konferencja Szpiczak plazmocytowy – najpopularniejszy temat konferencji ASH 2017. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Fundację im. dr Macieja Hilgiera oraz Health Project Management. Zapraszamy do obejrzenia wykładów wygłoszonych podczas tego wydarzenia.

···
17.04.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Amyloidoza. Poradnik dla chorych

Polecamy poradnik dla chorych na amyloidozę.

···
17.04.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Pacjent hematologiczny 2018 - zaproszenie na konferencję

Zapraszamy na konferencję Pacjent hematologiczny 2018, która odbędzie się w w Rezydencji Belweder - Klonowa, ul. Flory 2 w Warszawie, w dniu 24 kwietnia 2018 r. (wtorek) o godz. 10.00

···
17.04.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Romiplostym nie wiąże się z wyższym ryzykiem OBSz ani zgonów u chorych na MDS – wyniki długoterminowej obserwacji

Badania nad romiplostymem, białkiem fuzyjnym powodującym wyższą produkcję płytek krwi, w terapii chorych na zespoły mielodysplastyczne (ang. myelodysplastic syndrome, MDS) z małopłytkowością zostały wstrzymane na etapie II fazy z powodu potencjalnego ryzyka progresji do ostrej białaczki szpikowej (OBSz), niewłaściwej jej diagnozy lub leczenia. Jednak możliwości leczenia małopłytkowości w MDS wciąż są ograniczone.

···
16.04.2018 / prof. M. Machaczka / Aktualności

Choroba Gauchera – pierwsze polskie zalecenia

W ostatnim numerze Acta Haematologica Polonica 2017 ukazały się pierwsze polskie zalecenia dotyczące rozpoznawania, leczenia i monitorowania choroby Gauchera. Co niezwykle cenne, publikacja ta jest efektem ponad rocznej wspólnej pracy członków Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich przy NFZ (prof. dr hab. med. Mieczysław Walczak – przewodniczący tego Zespołu, dr hab. med. Mirosław Bik-Multanowski, dr hab. med. Maciej Machaczka) oraz lekarzy leczących pacjentów z chorobą Gauchera (dr Piotr Hasiński, dr Magdalena Koba-Wszędobył, dr Marek Bubnowski). Należy podkreślić, że powstanie zaleceń nie byłoby możliwe bez wszechstronnego wsparcia logistycznego ze strony firmy Sanofi Genzyme.

···
13.04.2018 / dr I. Woźnica-Karczmarz / Edukacja - hemofilia

Rekombinowany czynnik XIII (rFXIII-A2) i jego zastosowanie w wykonywaniu zabiegów operacyjnych u pacjentów z wrodzonym niedoborem podjednostki A czynnika XIII

Czynnik XIII jest ostatnim enzymem w kaskadzie krzepnięcia odpowiedzialnym za krzyżowe wiązanie cząstek fibryny potrzebne do uformowania stabilnego skrzepu. W osoczu czynnik XIII krąży jako nieaktywny heterotetramer składający się z dwóch katalitycznych podjednostek A i 2 nośnikowych podjednostek B (FXIII-A2B2).

···
12.04.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Pośrednie dawki cytarabiny plus mitoksantron vs. standardowa indukcja w terapii chorych na ostrą białaczkę szpikową

Połączenie cytarabiny w pośredniej dawce z mitoksantronem (IMA) w terapii starszych chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) może skutkować wysokimi wskaźnikami całkowitej remisji (ang. complete remission, CR) przy dopuszczalnej toksyczności. W Annals of Oncology ukazały się końcowe wyniki randomizowanego, kontrolowanego badania porównującego IMA ze standardowym schematem indukcji 7+3 składającym się z ciągłych wlewów daunorubicyny plus cytarabiny (DA).

···
11.04.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Przeszczepienie allogeniczne w terapii nawrotowego chłoniaka grudkowego

Allogeniczne przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. allogeneic hematopoietic stem cell transplant, alloHSCT) wciąż jest jedyną opcją dającą nadzieję na wyleczenie nawrotowego chłoniaka grudkowego (ang. follicular lymphoma, FL). Pozostaje jednak kwestia optymalnego czasu rozpoczęcia terapii.

···
10.04.2018 / dr A. Piekarska / Aktualności

Rola szlaku sygnałowego kinazy Janusa w chorobie przeszczep-przeciwko-gospodarzowi oraz reakcji przeszczep-przeciwko-białaczce.

Przeszczepienie alogenicznych komórek krwiotwórczych (alloHCT) jest dla pacjentów z nowotworami hematologicznymi potencjalną opcją prowadzącą do wyleczenia, głównie za sprawą alogenicznej odpowiedzi immunologicznej skierowanej przeciwko komórkom nowotworowym biorcy (tzw. reakcji przeszczep-przeciwko białaczce [GVL]). Niestety, wielu biorców alloHCT rozwija chorobę przeszczep-przeciwko-gospodarzowi (GVHD), uszkadzającą zdrowe tkanki i będącą główną przyczyną chorobowości i śmiertelności nie związanej z wznową.

···
9.04.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Leczenie podtrzymujące rytuksymabem po skróconej indukcji poprawia PFS u starszych chorych na PBL

U większości chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL) obserwuje się nawrót nowotworu po terapii I linii łączącej chemioterapię z rytuksymabem.

···
9.04.2018 / hematoonkologia.pl / Informacje dla chorych - aktualności

Kubuś i Jakub zachęcają do wsparcia idei dawstwa szpiku

Kubuś znalazł zgodnego Dawcę, który podarował mu szansę na życie. Jakub zarejestrował się jako Dawca szpiku i komórek macierzystych, a następnie dał możliwość wyzdrowienia swojemu „bliźniakowi genetycznemu”. Teraz, w nowej kampanii społecznej Fundacji DKMS, obydwaj zachęcają do wspierania idei dawstwa szpiku.

···
6.04.2018 / hematoonkologia.pl / Informacje dla chorych - aktualności

Spotkanie edukacyjne dla pacjentów

Grupa Wsparcia Chorych na PBL oraz Grupa Wsparcia na Nowotwory Mieloproliferacyjne zaprasza pacjentów i ich bliskich na spotkanie edukacyjne, które odbędzie się 26 kwietnia 2018 r. (czwartek), w godz. 11.00-15.00 w Centrum Edukacyjnym Caritas przy ul. Okopowej 55, w Warszawie, w sali S4.

···
6.04.2018 / Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych / Aktualności

Nie ma zgody na automatyczną zamianę leków

Leki biologiczne zrewolucjonizowały leczenie onkologiczne i spowodowały, że pewne grupy chorych uzyskały szansę na długoletnie przeżycie przy niewielkim ryzyku wystąpienia działań niepożądanych. Po wygaśnięciu okresu ochrony patentowej pojawiają się leki biopodobne, które odtwarzają leki oryginalne, nie są jednak preparatami identycznymi. Eksperci obecni na panelu „Terapie biologiczne – bezpieczeństwo i skuteczność dla pacjenta” dyskutowali na temat zamiennictwa leków biologicznych na biopodobne. Spotkanie odbyło się w ramach VII Forum Pacjentów Onkologicznych organizowanego przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych.

···
5.04.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Plebiscyt Kobiety Medycyny

Plebiscyt Kobiety Medycy promuje kobiety, związane z medycyną i systemem ochrony zdrowia, których sukcesy w pracy zawodowej, zaangażowanie i entuzjazm w działalności społecznej budzą szacunek i uznanie. W tym roku odbywa się już piąta edycja tego rankingu organizowanego przez redakcję portalu internetowego "Portale Medyczne".

···
5.04.2018 / hematoonkologia.pl / Informacje dla chorych - aktualności

Wygraj z rakiem - szkolenie dla Pacjentów w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

Serdecznie zapraszamy do  Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie na cykl otwartych i bezpłatnych wykładów dotyczących problematyki chorób nowotworów. Szkolenia “Wygraj z rakiem” dedykowane są Pacjentom onkologicznym oraz ich bliskim i rodzinom.


···
4.04.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wyniki 34-letniej obserwacji chorych na MGUS

Około 3% osób w wieku 50 lat lub starszych otrzymuje diagnozę gammapatii monoklonalej o nieokreślonym znaczeniu (ang. monoclonal gammopathy of undetermined significance, MGUS).

···
3.04.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Relacje cyfrowe z XII Ogólnopolskiej Konferencji Po-ASH już dostępne

W dniach 2-3 marca w Krakowie odbyła się XII Ogólnopolska Konferencja Po-ASH. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wykładów wygłoszonych podczas tego wydarzenia. 

···
1 2 3 4 5 6 ... 132 starsze
kodowanie: projekt: