Aktualności

19.12.2018 / hematoonklogia.pl / Aktualności

Zaproszenie na spotkanie Complex treatment of plasma cell dyscrasia in 2019

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję "Complex treatment of plasma cell dyscrasia in 2019", która odbędzie się w terminie 7 września 2019 r. w Krakowie.

···
19.12.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wpływ leczenia ESA na przeżycie chorych na MDS niskiego i pośredniego ryzyka

Eksperci w swoich rekomendacjach zalecają stosowanie środków stymulujących erytropoezę (ang. erythropoiesis stimulating agents, ESA) w terapii chorych na zespoły mielodysplastyczne (ang. myelodysplastic syndrome, MDS) będących w grupie niskiego ryzyka.

···
18.12.2018 / IB / Rynek Zdrowia / Aktualności

Wczesne wdrożenie żywienia medycznego to większa skuteczność leczenia w onkologii

Szacuje się, że ok. 40 proc. pacjentów onkologicznych w Europie cierpi z powodu niedożywienia, a ok. 25 proc. chorych umiera nie w wyniku progresji nowotworu, ale właśnie z tego powodu. Z badań wynika, że odżywianie kliniczne ma duże znaczenie dla skuteczności terapii, a jego wczesne wdrożenie wpływa na lepszą tolerancję pacjentów na chemioterapię.

···
17.12.2018 / Ewa Biernacka / Aktualności

O komórkach własnych organizmu, które odpowiednio zmodyfikowane przekraczają ograniczenia nałożone na nie przez ewolucję

Choroby hematologiczne są rzadkie, dlatego świadomość na ich temat nie jest powszechna, nie są równie częste jak nowotwory lite. Powinniśmy jednak mieć wiedzę na ich temat, bo są to choroby ciężkie, często śmiertelne. Im lepiej będziemy wyedukowani na ich temat, tym szybciej będziemy w stanie na nie reagować, diagnozować i leczyć.

···
15.12.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Juszczyński: uważność, skupienie, umiejętność zarządzania ryzykiem - pasja w służbie nauki cz. III

Zdobywanie nowych doświadczeń, pobudzanie kreatywności, zachowanie równowagi między życiem prywatnym a zawodowym. O wzajemne oddziaływanie na siebie realizowanych pasji oraz życia zawodowego pytamy profesora Przemysława Juszczyńskiego.

···
14.12.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wzrost dostępności terapii onkologicznych

Pod koniec listopada Ministerstwo Zdrowia przedstawiło listy leków onkologicznych które trafiły do refundacji w latach 2018 oraz 2017.

···
13.12.2018 / Nauka w Polsce / Aktualności

Eksperci: przed nami kolejny przełom w leczeniu chorób nowotworowych

Do praktyki leczniczej wprowadzana jest nowa metoda immunoterapii chorób nowotworowych, które może okazać się kolejnym przełomem w hematologii i onkologii – powiedzieli w środę eksperci na spotkaniu z dziennikarzami w Warszawie.

···
13.12.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Efekty dodania ATRA do chemioterapii dorosłych chorych na OBSz

W grupie chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) w zaawansowanym wieku i z chorobami współistniejącymi, przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. hematopoietic stem cell transplant, HSCT) jest niemożliwe lub wysoce ryzykowne.

···
11.12.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Powołanie zespołu do wypracowania rozwiązań w zakresie chorób rzadkich

6 grudnia w życie weszło zarządzenie Ministra Zdrowia dotyczące powołania Zespołu do wypracowania rozwiązań w zakresie chorób rzadkich oraz opracowania projektu Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich.

···
10.12.2018 / dr. A. Piekarska / Aktualności

RIC i podwójna supresja limfocytów T z globuliną antytymocytarną i cyklofosfamidem potransplatacyjnym jako profilaktyka GVHD w haploPBSCT w nowotworach hematologicznych

Transplantacje haploidentycznych komórek krwiotwórczych (haplo) z krwi obwodowej (PBSCT) z użyciem potransplantacyjnego cyklofosfamidu (PTCy) ogranicza dość wysoki wskaźnik ostrej i przewlekłej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (GVHD). Globulina antytymocytarna (ATG) może złagodzić to ryzyko. Transplantolodzy z Toronto opublikowali wyniki procedur haploPBSCT z zastosowaniem kondycjonowania o obniżonej intensywności (RIC) z ATG, PTCy i cyklosporyną (CsA) w prewencji odrzucenia przeszczepu i GVHD.

···
8.12.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

W grudniu postaw na aktywność fizyczną

Grudzień zazwyczaj kojarzy się z przedświąteczną krzątaniną, licznymi spotkaniami z przyjaciółmi i bliskimi. Niskie temperatury czy brzydka pogoda nie pomaga w zmobilizowaniu się do ruchu na świeżym powietrzu.

···
8.12.2018 / dr B. Puła / Aktualności

Skuteczność i bezpieczeństwo skojarzenia wenetoklaksu z immunochemioterapią R-ICE w nawrotowych chłoniakach rozlanych z dużych komórek B – wyniki badania fazy 1

W leczeniu nawrotu chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL) stosuje się chemioterapię z wykorzystaniem związków opartych na platynie oraz konsolidację przeszczepieniem autologicznych komórek macierzystych (ASCT), jednak w przybliżeniu wyłącznie około 50% pacjentów odnosi korzyść z takiego postępowania. Z uwagi na nadekspresję białka Bcl-2 w blisko 30% przypadków DLBCL, skojarzenie wenetoklaksu (antagonista Bcl-2) z immunochemioterapią może potencjalnie poprawić wyniki leczenia. Na konferencji ASH 2018 dr Paolo Caimi (abstrakt nr 397) przedstawił wyniki badania fazy 1 analizującego skuteczność oraz bezpieczeństwo dodania wenetoklaksu do immunochemioterapii R-ICE (rytuksymab, ifosfamid, karboplatyna, etopozyd) – VICER.

···
7.12.2018 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Przeszczepianie krwiotwórczych komórek macierzystych w szpiczaku plazmocytowym - co wiemy?

W ostatnich latach dokonano olbrzymiego postępu w leczeniu szpiczaka plazmocytowego (MM). Zastosowanie nowych leków doprowadziło do uzyskania bezprecedensowych wyników w zakresie przeżycia chorych.

···
6.12.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Audioteriapia z zespołem Autentikos

Na jesienno-zimowe wieczory polecamy Państwu płytę Audioteriapia - pierwszy album grup Autentikos, którego frontmanem jest Sebastian Giebel - profesor medycyny, transplatolog, hematolog.

···
6.12.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Minimalna choroba resztkowa - surogat czasu wolnego od progresji w badaniach klinicznych

Dr Marek Dudziński z Wydziału Medycyny Uniwersytetu Rzeszowskiego wyjaśnia czym jest minimalna choroba resztkowa oraz na czym polega jej skuteczność prognostyczna.

···
4.12.2018 / dr B. Puła / Aktualności

Czy ibrutynib w monoterapii lub w skojarzeniu z rytuksymabem w porównaniu do immunochemioterapii bendamustyna-rytuksymab (BR) w pierwszej linii poprawia rokowanie starszych chorych z PBL? Pierwsze doniesienia z ASH 2018

Wyniki badania RESONATE-2 wykazały wyższość monoterapii ibrutynibem nad monoterapią chlorambucylem w populacji starszych w wieku powyżej 65 r. ż., dotychczas nieleczonych chorych z przewlekłą białaczką limfocytową (CLL). Niemniej jednak na podstawie rezultatów tego badania nie można było jednoznacznie stwierdzić czy leczenie ibrutynibem jest skuteczniejsze niż ulokowana w standardach immunochemioterapia BR (bendamustyna, rytuksymab). Na ASH w 2018 roku zaprezentowano wyniki randomizowanego badania fazy 3 Alliance A041202, które wyjaśnia ten problem kliniczny.

···
3.12.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Skuteczność azacytydyny jest niezależna od markerów molekularnych, klinicznych i cytogenetycznych

Azacytydyna jest pierwszym lekiem wydłużającym przeżycie chorych na zespoły mielodysplastyczne (ang. myelodysplastic syndrome, MDS). Jednak tylko połowa pacjentów odpowiada na ten terapuetyk i niemal u wszystkich ostatecznie dochodzi do nawrotu.

···
1.12.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Natura na recepcie

Od października lekarze w Szkocji mogą swoim pacjentom przepisywać na receptę obok leków również kontakt z naturą.

···
30.11.2018 / medexpress.pl / Aktualności

Reportaż Medexpressu - życie ze szpiczakiem mnogim

Bohaterem jest Robert Kaszak z Jastrzębia-Zdroju, który od 11 lat choruje na szpiczaka mnogiego. Nam opowiedział swoją historię.

···
29.11.2018 / dr B. Puła / Aktualności

Połączenie elotuzumabu z pomalidomidem oraz deksametazonem poprawia rokowanie chorych z opornym i nawrotowym szpiczakiem plazmocytowym – wyniki badania ELOQUENT-3

Oporność lub nawrót po leczeniu bortezomibem oraz lenalidomidem stanowią istotny problem kliniczny w leczeniu szpiczaka plazmocytowego (MM, multiple myeloma) z uwagi na krótki czas przeżycia chorych (mediana całkowitego przeżycia 9 miesięcy) oraz oporność na klasyczne cytostatyki. Rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie leczenia nowymi lekami lub przeciwciałami monoklonalnymi skierowanymi przeciwko antygenom występującym na komórkach MM.

···
1 2 3 4 5 6 ... 145 starsze
kodowanie: projekt: