Aktualności

24.05.2017 / Joanna Wawiórka-Kamieniecka / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Wenetoklaks - nowe możliwości leczenia chorych PBL z delecją chromosomu 17p i/lub mutacją TP53

W grudniu 2016 r. Komisja Europejska wydała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie EU produktu Venclyxto (wenetoklaks) przez Europejską Agencję Leków (EMA).

···
24.05.2017 / Newseria Lifestyle / Informacje dla chorych - aktualności

Premiera książki „Siła życia. Podaj dalej...”. Autorka podpowiada w niej, skąd czerpać siły do walki z chorobą nowotworową

Dziennikarka Dorota Mirska-Królikowska napisała książkę, której celem jest wsparcie osób z chorobami onkologicznymi. Czytelnicy znajdą w niej historie pacjentów, którzy wygrali walkę z chorobą, oraz ekspertów, m.in. lekarzy, fizjoterapeutów i pielęgniarek. Wszyscy oni radzą, skąd czerpać siłę do zmagania o życie i zdrowie.

···
23.05.2017 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Zwiększone ryzyko chorób nowotworowych układu krwiotwórczego u dzieci urodzonych po leczeniu niepłodności – przegląd piśmiennictwa

Ponad sześć milionów dzieci przyszło na świat dzięki technice wspomaganego rozrodu (ART), a 2-3% tych porodów miało miejsce w Europie.

···
22.05.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Sympozjum "Akademia Przewlekłej Białaczki Szpikowej" - zapraszamy na kolejną edycję!

Sympozjum „Akademia Przewlekłej Białaczki Szpikowej i innych chorób układu krwiotwórczego” odbyło się w Warszawie  w dniach 24-25.03.2017r.

···
22.05.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja

NOWOŚĆ - aplikacja kalkulator hematologa!

Kalkulatory hematologa - interaktywne narzędzie pomagające w praktyce lekarskiej w opiece nad chorym na choroby nowotworowe dostępne w formie aplikacji.

···
19.05.2017 / dr A. Piekarska / Edukacja - transplantologia

Systemy klasyfikacji przewlekłej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi

W czasopiśmie Blood w ostatnich miesiącach opublikowana została seria prac przeglądowych dotyczących  przewlekłej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (GVHD). W tegorocznym numerze styczniowym Stephanie J. Lee skupiła się na systemach klasyfikacji GVHD: kryteriach diagnostycznych, ocenie zajęcia narządów oraz metodach dokumentowania odpowiedzi na leczenie w świetle konsensusu opracowanego przez NIH (National Institutes of Health Consensus Conferences) w roku 2005 oraz 2014.

···
17.05.2017 / dr J. Zdziarska / Edukacja - hemofilia

Przeszczepy wątroby u chorych na hemofilię

Niektórzy chorzy na hemofilię, u których w wyniki stosowania preparatów osocza w przeszłości doszło do infekcji wirusem zapalenia wątroby typu C, są kwalifikowani do procedury przeszczepienia wątroby z uwagi na niewydolność wątroby i/lub ogniska raka wątrobowokomórkowego. Ustalono, że tempo progresji choroby wątroby zależy od czasu trwania infekcji, wieku w momencie zakażenia oraz współistnienia zakażenia wirusem HIV. W przypadku hemofilii dodatkowym efektem operacji jest wyleczenie z ciężkiej postaci choroby.

···
16.05.2017 / Newseria / Informacje dla chorych - aktualności

Jest szansa dla pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową. Najczęstszy nowotwór krwi jednym z priorytetów służby zdrowia

Wraz ze starzejącym się społeczeństwem będzie rosła liczba zachorowań na przewlekłą białaczkę limfocytową. Ten najczęstszy nowotwór krwi zwykle dotyka ludzi starszych – 70 proc. zachorowań dotyczy osób powyżej 65 roku życia. Z tego względu walka z tą chorobą powinna być priorytetem dla systemu ochrony zdrowia – podkreślają autorzy raportu „Biała Księga – przewlekła białaczka limfocytowa”. Polscy hematoonkolodzy apelują również o jak najszybszą poprawę standardów leczenia tej choroby. Z nowych terapii mogą już korzystać pacjenci w innych europejskich krajach.

···
15.05.2017 / expert PR / Informacje dla chorych - aktualności

Ratunek dla życia – nadzieja dla chorych

Choć nowotwory krwi należą do chorób rzadkich, to zachorowalność na nie wzrosła ponad dwukrotnie w ciągu ostatnich kilkunastu lat. W Polsce to ok. 2000 pacjentów rocznie. Wśród nich dużą grupę stanowią chorzy z przewlekłą białaczką szpikową i ostrą białaczką limfoblastyczną. Postęp medycyny i innowacyjne terapie pozwalają kontrolować chorobę, szczególnie przewlekłe postaci, nawet przez kilkanaście lat. Niestety, zdarza się, że po tym czasie pacjent przestaje odpowiadać na leczenie. Na szczęście, pojawiają się wciąż nowe terapie, a tym samym nowe nadzieje dla chorych i ich najbliższych.

···
15.05.2017 / dr M. Górska-Kosicka / Edukacja - hemofilia

Europejski konsensus stosowania koncentratów czynników krzepienia u chorych na hemofilię (spotkanie Kreuth IV)

W niniejszym artykule przedstawiono podsumowanie z serii cyklicznych spotkań poświęconych optymalnemu leczeniu oraz stosowaniu składników krwi i produktów osoczopochodnych u chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne. W spotkaniach uczestniczyli eksperci z Europy, klinicyści, przedstawiciele stowarzyszenia pacjentów i władz państwowych.

···
12.05.2017 / PAP Nauka w Polsce / Edukacja

Prezentacja naukowa - nie taka prosta sprawa

Jak opowiedzieć o badaniach naukowych tak, by zainspirować widownię? Czy można wygłosić świetną prezentację bez slajdów? Jak zapanować nad konferencyjną tremą? - na te i wiele innych pytań odpowiada książka Prezentacje naukowe. Praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko.

···
11.05.2017 / IB/Rynek Zdrowia / Informacje dla chorych - aktualności

Białaczka: eksperci walczą o refundację leku dla pacjentów z mutacją T315I

Polscy pacjenci z przewlekłą białaczką szpikową (PBSz) oraz ostrą białaczką limfoblastyczną (OBL) oporni na stosowane wcześniej inhibitory kinazy tyrozynowej (TKI), nadal nie mają dostępu do leku, który może przedłużyć im życie - wskazywali w środę (10 maja) uczestnicy konferencji w Warszawie.

···
10.05.2017 / PAP Nauka w Polsce / Edukacja

Warsztaty immunoonkologii w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Doktorzy, doktoranci i studenci z całej Europy mogą wziąć udział w warsztatach poświęconych aktualnym zastosowaniom zaawansowanej cytometrii przepływowej w immunoonkologii. Zajęcia odbędą się 1 czerwca w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

···
9.05.2017 / prof. P. Rzepecki / Edukacja - transplantologia

Blokada receptora zaprogramowanej śmierci a bezpieczeństwo procedury przeszczepienia allogenicznych komórek krwiotwórczych

Obecnie trwają intensywne badania nad zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych wiążących się z receptorem zaprogramowanej śmierci-1 (PD-1) i blokujących jego oddziaływanie z PD-L1 i PD-L2 w leczeniu opornych i nawrotowych chłoniaków.

···
8.05.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

Prof. Jan Walewski: Doświadczenia własne z zastosowaniem brentuksymabu vedotin

Zapraszamy do zapoznania się wykładem prof. Jana Walewskiego dotyczącego zaleceń w chłoniaku Hodgkina, prezentowanym podczas Konferencji "Hematologia Praktyczna" w Warszawie oraz do wypowiedzi przedstawiającej opinie Pana Profesora, dotyczącej doświadczeń własnych z  brentuksymabem vedotin.

···
8.05.2017 / dr J. Zdziarska / Edukacja - małopłytkowość

Analogi receptora trombopoetyny – aktualny stan wiedzy

Analogi receptora trombopoetyny (TPOR) nadal nie są w Polsce refundowane, pomimo udowodnionej skuteczności oraz realnego braku innych możliwości leczenia niektórych chorych cierpiących na przewlekłą, oporną małopłytkowość immunologiczną (ITP).

···
5.05.2017 / hematoonkologia.pl / Informacje dla chorych - aktualności

Szanse, nadzieja, przyszłość dla pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową

Średni odsetek 5-letnich przeżyć polskich pacjentów z przewlekłą białączką limfocytową niższy o ponad 18% niż średnia w Europie, ograniczona dostępność do nowoczesnego leczenia i diagnostyki oraz niewystarczająca liczba hematologów – to najważniejsze wnioski z raportu „Biała Księga – PBL” – pierwszego eksperckiego opracowania z zakresu hematoonkologii, dedykowanego przewlekłej białaczce limfocytowej – jednemu z najczęstszych nowotworów krwi u osób dorosłych.

···
5.05.2017 / Ewa Biernacka/hematoonkologia.pl / Edukacja

Właściwe rozpoznanie nowotworu ustalone przez hematopatologa to najważniejszy czynnik prognostyczny i predykcyjny w hematoonkologii

Hematopatologia jest interdyscyplinarną dziedziną medycyny, która zajmuje się rozpoznawaniem, klasyfikacją oraz określeniem czynników prognostycznych i predykcyjnych nowotworów układu chłonnego i krwiotwórczego na podstawie zmian morfologicznych w tkankach i narządach i przy użyciu technik specjalnych.

···
4.05.2017 / Newseria Biznes / Informacje dla chorych - aktualności

Polacy chorzy na raka mają nawet o połowę mniejszy dostęp do nowoczesnych terapii niż mieszkańcy Europy Zachodniej

Polacy chorzy na raka mają nawet o połowę mniejszy dostęp do nowoczesnych terapii niż mieszkańcy Europy Zachodniej

···
4.05.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

Wypowiedzi polskich ekspertów dotyczące doświadczeń własnych z brentuksymabem vedotin

Prof. Lidia Gil z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz prof. Tomasz Wróbel z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przedstawiają opinie dotyczące własnych doświadczeń z  brentuksymabem vedotin.

···
1 2 3 4 5 6 ... 121 starsze
kodowanie: projekt: