Aktualności

23.06.2017 / hematoonkologia.pl / EHA - Aktualności

Prof. Sacha: Mieloproliferacje - istotna rola badań morfologicznych

Prof. Tomasz Sacha omawia m.in. znaczenie badań morfologicznych w mieloproliferacjach oraz program odstawienia inhibitorów w przewlekłej białaczce szpikowej.

···
23.06.2017 / hematoonkologia.pl / EHA - Aktualności

Prof. Giannopoulos: dramatyczna sytuacja w PBL w Polsce

Prof. Krzysztof Giannopoulos opowiada o spotkaniu grupy ERIC oraz o trudnej sytuacji w PBL w Polsce w porównaniu do  europejskich standardów leczenia.

···
23.06.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja

Prof. Gil: Zjazd EHA szansą rozwoju dla młodych hematologów

Prof. Lidia Gil przedstawia możliwości edukacji młodych hematologów w trakcie Zjazdu EHA.

···
23.06.2017 / hematoonkologia.pl / EHA - Aktualności

Prof. Hus: Madryt stolicą światowej hematologii

Prof. Iwona Hus, przedstawiciel PTHiT przy EHA, zapowiada najważniejsze wydarzenie jakim jest 22 Zjazd EHA.

···
22.06.2017 / Newseria / Informacje dla chorych - aktualności

Co dziesiąty chory na nowotwór krwi ma szpiczaka. Zwykle wykrywany jest on zbyt późno

Szpiczak plazmocytowy stanowi ok. 10–15 proc. nowotworów krwi. Przez brak typowych objawów często wykrywany jest zbyt późno. Ważną rolę w tym momencie odgrywają skuteczne terapie. Nowoczesne formy leczenia są w stanie przedłużyć życie pacjentów nawet o 10 lat i znacznie poprawić ich jakość, dzięki czemu szpiczak staje się chorobą przewlekłą, a nie śmiertelną. Eksperci podkreślają, że najlepsze efekty daje leczenie skojarzone, przy zastosowaniu wielu leków, jednak większość z nich nie jest dostępna w Polsce w procesie refundacyjnym.

···
22.06.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Mechanizm działania wenetoklaksu

Poniższy film przedstawia mechanizm działania leku wenetoklaks.

···
21.06.2017 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Nowy model ryzyka progresji MGUS do nowotworów hematologicznych

Gammapatia monoklonalna o nieokreślonym znaczeniu (ang. monoclonal gammopathy of undetermined significance, MGUS) jest stanem przednowotworowym niosącym ryzyko transformacji do złośliwego nowotworu.

···
21.06.2017 / hematoonklogia.pl / Informacje dla chorych - Życie z chorobą

Chorzy na przewlekłą białaczkę szpikową z perspektywą odstawienia leczenia

UE wydała zgodę na uwzględnienie informacji o możliwości odstawienia leczenia (Treatment Free Remission tj. TFR) w Charakterystyce Produktu Leczniczego nilotynib firmy Novartis

···
21.06.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja - małopłytkowość

Małopłytkowość i splenomegalia - kiedy do rozpoznania potrzebny jest Sherlock Holmes?

Serdecznie Państwa  zapraszamy na sympozjum "Małopłytkowość i splenomegalia - kiedy do rozpoznania potrzebny jest Sherlock Holmes?" organizowane przez portal hematoonkologia.pl w Warszawie Hilton Warsaw Hotel And Convention Centre przy ul. Grzybowskiej 63.


···
20.06.2017 / dr I. Olejnik / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Ryzyko wtórnego nowotworu u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną - grupa niskiego ryzyka najbardziej zagrożona

U osób, które były leczone z powodu choroby nowotworowej (childhood cancer survivors CCS) w dzieciństwie, ryzyko wtórnego nowotworu jest większe niż pozostałej populacji. Ryzyko wystąpienia ponownie choroby nowotworowej związane jest z elementami prowadzonego leczenia: radioterapią, podawaniem inhibitorów topoizomerazy II, leków alkilujących, asparaginazy, tiopuryn, a nawet czynnika wzrostu kolonii granulocytów.

···
19.06.2017 / mk / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Wzrost kosztów opieki nad chorymi na PBL – wyniki symulacji w Stanach Zjednoczonych

Doustna terapia lekami hamującymi przekaźnictwa przez receptor B-komórkowy i antagonistami Bcl-2 stanowi ogromny postęp w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL). Jednak wysoki koszt tych terapii budzi obawy dotyczące ich dostępności i ekonomicznego wpływu na społeczeństwo.

···
16.06.2017 / prof. P. Rzepecki / Edukacja - transplantologia

Zastosowanie nivolumabu po przeszczepieniu allogenicznych komórek krwiotwórczych

Oceniono skuteczność i bezpieczeństwo nivolumabu u 20 chorych z chłoniakiem Hodgkina (HD) w monoterapii w nawrocie choroby nowotworowej po przeszczepieniu allogenicznych komórek krwiotwórczych (allo-HSCT).

···
14.06.2017 / mk / hematoonkologia.pl / Edukacja

Wyższe wskaźniki odpowiedzi u chorych na anemię aplastyczną po dodaniu eltrombopagu

Nabyta niedokrwistość aplastyczna spowodowana jest zniszczeniem szpiku kostnego w wyniku zaburzeń funkcjonowania układu immunologicznego. Stosowanie immunosupresji jest skuteczne, prowadzi jednak do obniżenia liczby komórek macierzystych ograniczając ich efektywność.

···
13.06.2017 / dr T. Stokłosa / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Eradykacja białaczkowych komórek macierzystych przy zastosowaniu indywidualnej strategii syntetycznej letalności – publikacja w najnowszym numerze The Journal of Clinical Investigation z udziałem polskich badaczy

W najnowszym, czerwcowym numerze JCI ukazała się publikacja, w której wykorzystano koncepcję syntetycznej letalności do eradykacji białaczkowych komórek macierzystych, zarówno tych proliferujących, jak i tych uśpionych1 . Zjawisko syntetycznej letalności (z ang. synthetic lethality) mówiąc najprościej polega na uderzeniu w produkty dwóch genów, gdy uderzenie w jeden, nie wystarcza do zabicia komórki nowotworowej.

···
12.06.2017 / prof. W. Jurczak / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

TGR 1202, nowy inhibitor kinazy IP3

Leki blokujące przekazywanie sygnału z receptora limfocyta B stały się niekwestionowanym standardem w leczeniu nawrotowych / opornych chłoniaków. Choć mija 5 lat od czasu ich rejestracji, nadal są dostępne w Polsce jedynie dla chorych biorących udział w badaniach klinicznych.

 

 

 

···
9.06.2017 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - ostre białaczki

Eskalacja dawki idarubicyny w konsolidacji OBSz

Wysokie dawki daunorubicyny w terapii indukcyjnej ostrej białaczki szpikowej (OBSz) dają poprawę wskaźników remisji i przeżycia.

···
8.06.2017 / MM / rynekaptek.pl / Informacje dla chorych - Życie z chorobą

MZ w sprawie refundacji leku Ibrutynib

W połowie czerwca 2017 r., z uwagi na modyfikację wniosku refundacyjnego złożonego przez producenta leku Ibrutynib, AOTMiT przygotuje rekomendację ws. refundacji preparatu dla chorych z nawrotową lub oporną postacią przewlekłej białaczki limfocytowej – informuje MZ.

···
7.06.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja

Relacja z 22. Kongresu European Hematology Association dostępna na portalu hematoonkologia.pl

Relacja z sesji edukacyjnych i satelitarnych będzie dostępna dwa razy dziennie na portalu www.hematoonkologia.pl.

···
7.06.2017 / Newsrm.tv / Informacje dla chorych - Życie z chorobą

Pokonanie raka to nie koniec walki

Wypowiedź: Marta Szklarczyk, fundacja Rak'n'Roll, Sylwia Biegała, pacjentka.

···
7.06.2017 / dr B. Puła / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Dopuszczenie do obrotu na terenie Uni Europejskiej wenetoklaksu

Dnia 7 grudnia 2016 r. Komisja Europejska wydała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu na terenie EU produktu Venclyxto (wenetoklaks) przez Europejską Agencję Leków.

···
1 2 3 4 5 6 ... 122 starsze
kodowanie: projekt: