Aktualności

17.10.2017 / E. Kolasińska - Bazan / Edukacja - choroby rzadkie

Choroba Gauchera – choroba spichrzeniowa chorobą hematologiczną?

Trzech spośród stu pacjentów z niezdiagnozowanymi chorobami hematologicznymi, może być dotkniętych chorobą Gauchera. Od czujności lekarza zależy odróżnienie jej od np. nowotworów krwi.

···
16.10.2017 / dr M. Górska-Kosicka / Aktualności

Małopłytkowość u kobiet w ciąży

Małopłytkowość obserwuje się u ok 5-10% kobiet w ciąży lub okresie okołoporodowym. Może ona nie mieć znaczenia klinicznego, ale może także być objawem choroby stanowiącej zagrożenie dla matki i / lub dziecka.

···
16.10.2017 / Marzena Sygut / Rynek Zdrowia / Aktualności

Prof. Jassem: dzięki rodzinie życie z nowotworem staje się normalne

- Rak to w polskiej świadomości społecznej wciąż szczególna choroba. Dlatego konieczne jest jego "odczarowanie". Trzeba go traktować tak jak inne choroby, bowiem w jego leczeniu mamy i sukcesy, i porażki. Na szczęście obecnie przeważają te pierwsze - mówi prof. Jacek Jassem kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, członek zarządu Polskiej Ligi Walki z Rakiem.

···
16.10.2017 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

„New skin for the old cerenomy” czyli ibrutynib w leczeniu przewlekłej postaci choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi

Śmiertelność z powodu choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD) stanowi jedną z głównych przyczyn niepowodzeń po przeszczepieniu allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych (alloHCT). Tylko u około jednej trzeciej chorych z przewlekłą postacią choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (cGvHD) udaje się odstawić leczenie immunosupresyjne w ciągu 3 lat od momentu rozpoznania bez konieczności włączenia leczenia drugiej linii. Pozostali chorzy, o ile nie zginą (z powodów wznowy choroby podstawowej lub z przyczyn nie związanych z nawrotem) wymagają intensyfikacji leczenia immunosupresyjnego.

···
13.10.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Szpiknijmy się – znajdź i uratuj swojego bliźniaka genetycznego 13 października - Światowy Dzień Dawcy Szpiku

Według statystyk w Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę, czyli nowotwór krwi. Jedną z szans na ratunek dla osób zapadających na białaczkę jest przeszczep, jednak grono gotowych do oddania szpiku jest wciąż zbyt małe. Zarejestrować się jako dawcy mogą wszystkie zdrowe, pełnoletnie osoby, które nie ukończyły jeszcze 55 roku życia. Zachęca do tego kampania Szpiknijmy się! zainicjowana przez sanockie Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi Sanitas przedstawiająca historię osób, którzy pomogli uratować życie swoim bliźniakom genetycznym.

···
13.10.2017 / dr K.Mądry / Aktualności

Wpływ profilaktyki przeciwinfekcyjnej na śmiertelność i ryzyko wystąpienia infekcji u chorych na zespoły mielodysplastyczne i ostrą białaczkę szpikową leczonych azacytydyną

W najnowszym numerze Annals of Hematology przedstawiono wyniki retrospektywnego, jednoośrodkowego badania oceniającego ryzyko wystąpienia infekcji i śmiertelność u chorych leczonych lub nie profilaktycznie przeciwinfekcyjnie, u których stosowano azacytydynę. Do badania włączono 67 chorych na zespoły mielodysplastyczne wyższego ryzyka wg IPSS lub ostrą białaczkę szpikową leczonych azacytydyną w Szpitalu Uniwersyteckim Asturias w Hiszpanii w latach 2007-2016. Do roku 2012 u chorych z liczbą neutrofili < 0,5 G/l stosowano profilaktycznie ciprofloxacynę oraz jeden z leków przeciwgrzybicznych: worykonazol, pozakonazol lub itrakonazol. Od 2013 nie stosowano leczenia profilaktycznego.

···
12.10.2017 / dr B.Puła / Aktualności

Skuteczność leczenia podtrzymującego lenalidomidem i bortezomibem szpiczaka plazmocytowego w codziennej praktyce klinicznej

Leczenie podtrzymujące lenalidomidem oraz bortezomibem po przeszczepieniu autologicznych krwiotwórczych komórek macierzystych (auto-HSCT) w przypadku szpiczaka plazmocytowego na podstawie wyników randomizowanych badań klinicznych uważane jest za skuteczną opcję terapeutyczną. Niemniej jednak, wyniki badań klinicznych mogą odbiegać od tych uzyskiwanych w codziennej praktyce klinicznej z uwagi na preselekcję kwalifikowanych do nich pacjentów. Na łamach czasopisma Leukemia ukazała się retrospektywna analiza porównująca skuteczność leczenia podtrzymującego lenalidomidem oraz bortezomibem w porównaniu do jego braku w codziennej praktyce klinicznej.

···
11.10.2017 / Edyta Kolasińska-Bazan. / Aktualności

Działania naukowe są drogą do prawdy, a nie do sukcesu za wszelką cenę

Rozmowa z prof. Bogusławem Machalińskim – specjalistą chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii klinicznej; kierownikiem Katedry Fizjopatologii i Zakładu Patologii Ogólnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

···
10.10.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Rozmowa Prof. Iwony Hus z Prof. Antonem Hagenbeek: najnowsze terapie w leczeniu chłoniaka

Prof. Iwona Hus przeprowadziła wywiad z prof. Antonem Hagenbeekiem z Katedry Hematologii na Uniwersytecie w Amsterdamie na temat dynamicznego rozwoju w terapiach lekowych stosowanych w leczeniu pacjentów cierpiących na chłoniaka. 

···
10.10.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Większa skuteczność ELd nad Ld w terapii nawrotowego/opornego SzP

W randomizowanym badaniu III fazy ELOQUENT-2 oceniona została skuteczność i bezpieczeństwo stosowania przeciwciała monoklonalnego – elotuzumabu w połączeniu lenalidomidem i deksametazonem (ELd) w porównaniu do schematu lenalidomid/deksametazon (Ld) w terapii nawrotowego/opornego szpiczaka plazmocytowego (SzP).

···
9.10.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Ryzyko nawrotu NHL do OUN po terapii EPOCH-R

Nawrót chłoniaka niehodgkinowskiego (ang. non-Hodgkin lymphoma, NHL) do ośrodkowego układu nerwowego (OUN) jest rzadkim, ale poważnym powikłaniem wiążącym się ze złym rokowaniem dla chorego.

···
6.10.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Charakterystyka kliniczna i odpowiedź na lenalidomid w różnych grupach wiekowych MDS z del(5q)

Od momentu wprowadzenia lenalidomidu grupa chorych na zespoły mielodysplastyczne (ang. myelodysplastic syndrome, MDS) niskiego ryzyka z obecnością del(5q) stała się obiektem wielu badań. Nie przeanalizowano jednak wpływu wieku na odpowiedź na lenalidomid oraz kliniczną charakterystykę chorych.

···
5.10.2017 / Ewa Biernacka / hematoonkologia.pl / Aktualności

Podróżowanie po świecie w poszukiwaniu dzikich zwierząt, pięknych widoków i samego siebie

HEMATOONKOLOGIA.PL: To prawda, że ma Pan Profesor dwie pasje – medycynę i podróże?

Prof. Piotr Rzepecki: Mam jeszcze trzecią – rower. Jednak nie nazwałbym ich pasjami – to raczej części mojego życia. Podróże to ta część mnie, która nie należy cała do pracy, do Kliniki Chorób Wewnętrznych i Hematologii w Wojskowym Instytucie Medycznym i do moich chorych, często na granicy życia i śmierci - ale cała do poznawania, doświadczania, przeżywania świata. Świat jest piękny – tuż za drzwiami szpitala czy domu, wystarczy wsiąść w pociąg podmiejski z rowerem. Dzięki książkom Polska niezwykła odkryłem wiele ciekawych miejsc w okolicach Warszawy – prawdziwe perły: w Budach Grabskich krzyż zrobiony z lufy niemieckiego czołgu (pozostałość po bitwie nad Bzurą w 1939 r.), obok w Bolimowie gong strażacki wzywający ongiś do pożaru, zbudowany z poniemieckiej butli po chlorze z pierwszej wojny światowej.

···
4.10.2017 / prof. P. Rzepecki / Edukacja - transplantologia

Czynniki prognostyczne u chorych na oporną lub nawrotową ostrą białaczkę szpikową poddanych przeszczepieniu allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych

Całkowitą remisję (CR) po zastosowaniu chemioterapii 3+7 osiąga 60-70% chorych na ostrą białaczkę szpikową (AML) < 60 r.ż. i 40-50% pacjentów > 60 r.ż., którzy otrzymali podobny schemat leczenia indukcyjnego co młodsi chorzy. Pacjenci z nawrotem ostrej białaczki szpikowej osiągają drugą całkowitą remisję w 30-45% przypadków po zastosowaniu bardziej agresywnych schematów leczenia reindukującego. Odsetek CR obniża się do 10-15% jeśli czas trwania pierwszej całkowitej remisji wynosi < 1 roku. Chorzy z pierwotną opornością na leczenie lub reindukcję remisji mogą odnieść korzyść z udziału w badaniach klinicznych oceniających skuteczność „nowych” leków, użycia alternatywnych schematów chemioterapii lub po zastosowaniu procedury przeszczepienia allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych. Z uwagi na pilność procedury transplantacyjnej w tej grupie pacjentów najczęściej jest wykorzystywany dawca spokrewniony (zgodne w HLA rodzeństwo). W kondycjonowaniu najczęściej są używane schematy mieloablacyjne z busulfanem lub TBI oraz z cyklofosfamidem.

···
4.10.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Poznaj ludzi, którzy zmieniają obraz życia z rzadką chorobą - październik miesiącem budowania świadomości o chorobie Gauchera

Stanęli wobec diagnozy rzadkiej choroby genetycznej, która jeszcze 30 lat temu odbierała sprawność i życie. Dziś dzięki postępowi medycyny, mogą o sobie powiedzieć, że są szczęściarzami – żyją niemal normalnie, realizują pasje. Przewlekła choroba prócz ograniczeń, stawia przed nimi
liczne wyzwania. Październik – miesiąc budowania świadomości o chorobie Gauchera, to szansa na poznanie ludzi, którzy łamią stereotyp życia z chorobą genetyczną.

···
3.10.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

EMA ocenia produkty lecznicze zawierające ludzki czynnik VIII, dopuszczone w UE

Europejska Agencja Leków (EMA) uznała, że nie ma wyraźnych i spójnych dowodów wskazujących na różnice w częstości rozwoju inhibitora pomiędzy dwoma klasami leków zawierających czynnik VIII: pochodzącymi z ludzkiego osocza oraz wytwarzanymi z zastosowaniem technologii rekombinacji DNA.

···
3.10.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Zaproszenie na konferencję naukową PALG i PRLG, 6-7 listopada, Warszawa

Serdecznie zapraszamy na Konferencję Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG) i Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG), która odbędzie się w dniach 6 i 7 listopada 2017 roku w Centrum Edukacyjno-Konferencyjne im. prof. T. Koszarowskiego, Centrum Onkologii – Instytut M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. 

···
3.10.2017 / Joanna Gierak / Panorama Lubelska / Aktualności

Blaski i cienie pracy hematologa - wywiad z dr. Sławomirem Górnikiem

Zbliża się ogłoszenie kolejnej edycji rankingu fundacji Alivia i oddział hematologii w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym po raz kolejny ma szansę zostać jedną z najlepiej ocenianych przez pacjentów placówek onkologicznych w Polsce. Także lekarzom i pielęgniarkom nie brakuje tu niemal niczego. Niemal – bo do opieki nad coraz większą liczbą pacjentów potrzebnych jest więcej lekarzy. Warunki, które proponuje szpital, są kuszące. Praca tutaj daje satysfakcję. O blaskach i cieniach pracy hematologa rozmawiamy ze Sławomirem Górnikiem, ordynatorem oddziału hematologicznego w Zamojskim Szpitalu Niepublicznym.

···
2.10.2017 / E. Kolasińska-Bazan / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Nowe leki szansą na skuteczniejsze leczenie szpiczaka plazmocytowego

Wyniki badań klinicznych dowodzą, że leczenie szpiczaka z wykorzystaniem leków najnowszej generacji, prowadzi do istotnej poprawy czasu całkowitego przeżycia w porównaniu z aktualnymi standardami opieki. Nowe terapie stanowią wielką nadzieję dla ponad 9 500 chorych w Polsce – poinformowała podczas konferencji prasowej Polska Grupa Szpiczakowa.

···
28.09.2017 / Newseria.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Dzięki postępowi w medycynie szpiczak może być chorobą przewlekłą a nie wyrokiem. Nowe terapie są jednak jeszcze poza zasięgiem polskich pacjentów

W ciągu ostatnich kilku lat nastąpiła rewolucja w leczeniu szpiczaka plazmocytowego – groźnego, rzadkiego nowotworu krwi. Zarejestrowano sześć nowoczesnych terapii ratujących życie chorych z nawracającym szpiczakiem. Nowe leki są mniej toksyczne, bardziej skuteczne, dwa z nich mają doustną formę podania, dzięki czemu chorzy mogą przyjmować je samodzielnie w domu i prowadzić względnie normalne życie. Niestety, żaden z nich nie jest jeszcze dostępny dla polskich pacjentów.

···
28.09.2017 / dr M. Górska-Kosicka / Aktualności

Leczenie bólu narządu ruchu u chorych na hemofilię

Powtarzające się wylewy do stawów u chorych na hemofilię prowadzą do artropatii hemofilowej charakteryzującej się destrukcją stawów z ograniczeniem ich ruchomości, zanikami mięśniowymi i przewlekłym bólem.

···
1 2 3 4 5 6 ... 123 starsze
kodowanie: projekt: