Aktualności

19.10.2018 / Ewa Biernacka / Aktualności

Motywacji ludzi do dawstwa szpiku

Latając swego czasu motolotnią, miałem raz pewną szczególną sytuację. Tytułem wstępu: normalnie ludzie uczą się latać na kursach motolotniarstwa, na dwusterze z instruktorem. Ja się uczyłem sam. 

···
19.10.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

PMC006 - podsumowanie rekrutacji

Polskie Konsorcjum Szpiczakowe przedstawiło podsumowanie rekrutacji  do dadania PMC006 - randomizowanego badania oceniającego  karfilzomib, lenalidomid i deksametazon w porównaniu z monoterapią lenalidomidem u chorych ze szpiczakiem plazmocytowym po transplantacji autologicznej.

···
19.10.2018 / hematoonkologia.pl / Informacje dla chorych - aktualności

Pacjenci z przewlekłą białaczką limfocytową czekają na pozytywne decyzje resortu zdrowia

Pacjenci z przewlekłą białaczką limfocytową (PBL) apelują do ministra zdrowia o pilne wdrożenie rozwiązań, które poprawią ich sytuację zdrowotną i uratują przed śmiercią. W ich przypadku czas odgrywa kluczową rolę, dlatego z niecierpliwością czekają na pozytywne decyzje resortu. W szczególnie trudnej sytuacji znajduje się grupa chorych na PBL, ok. 40-50 osób, dla których dotychczasowe terapie przestały być skuteczne, a kolejny lek ratujący życie nie jest dostępny, gdyż nie jest finansowany ze środków publicznych. W październiku podczas spotkania w Krakowie dla pacjentów z PBL zorganizowanego przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych i Stowarzyszenie UNICORN uczestnicy warsztatów wystosowali petycję do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

···
19.10.2018 / Ewa Biernacka/hematoonkologia.pl / Aktualności

Gdańsk – Seatle – Gdynia – Gdańsk – powrót do przeszłości profesora Jana Macieja Zauchy

HEMATOONKOLOGIA.PL: Wybrał pan hematologię i pozostał jej wierny przez całe życie zawodowe? Co na tym zaważyło?

···
18.10.2018 / dr K. Bojarczuk / Aktualności

Badania genomiczne DLBCL sugerują wrażliwość komórek nowotworowych na nowe terapie celowane

Farmakologiczne zahamowanie sygnałów z receptora limfocytów B (BCR) jest obiecującą terapią wielu nowotworów układu chłonnego. Jednakże w przypadku chłoniaka z dużych rozlanych limfocytów B (DLBCL) dotychczasowe próby okazały się nieskuteczne.

···
17.10.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wenetoklaks w terapii PBL z del(17p)

Wenetoklaks jest doustnym selektywnym inhibitorem białka antyapoptotycznego Bcl-2, który został zatwierdzony przez Agencję ds. Żywności i Leków oraz Europejskę Agencję Leków do terapii chorych na nawrotową/oporną przewlekłą białaczką limfocytową z del(17p). Ostatnio ukazały się wyniki rozszerzonej analizy wszystkich zakwalifikowanych do leczenia pacjentów, w tym wpływ eradykacji minimalnej choroby resztkowej (ang. minimal residual disease, MRD) na wynik leczenia wenetoklaksem.

···
16.10.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

10-letnie przeżycie chorych na OBSz bez alloHSCT

Pomimo lepszej stratyfikacji chorych na OBSz i możliwości rozpoznawania różnych grup prognostycznych, leczenie w celu osiągnięcia i utrzymania pierwszej pełnej remisji (CR1) pozostało w dużej mierze niezmienione w ciągu ostatnich 35 lat.

···
16.10.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Stypendia Instytutu Francuskiego - Pobyt badawczy

Od blisko 55 lat, Ambasada Francji w Polsce przyznaje stypendia na ukończenie cyklu studiów we Francji zrealizowanie podwójnego doktoratu i miesięcznych pobytów naukowych.

···
15.10.2018 / biznes.newseria.pl / Aktualności

Medycyna coraz bliżej szerszego wykorzystania komórek macierzystych z krwi pępowinowej. Mogą ratować życie nie tylko chorych na nowotwory, lecz także na cukrzycę czy porażenie mózgowe

Komórki macierzyste z krwi pępowinowej ratują życie nie tylko chorych na nowotwory hematologiczne. Coraz częściej wykorzystywane są również w kardiologii oraz neurologii. Obiecujące wyniki dają badania nad zastosowaniem komórek macierzystych w leczeniu mózgowego porażenia dziecięcego, autyzmu, a także cukrzycy czy zawału mięśnia sercowego. Komórki z krwi pępowinowej odznaczają się dziesięciokrotnie większą siłą regeneracji niż komórki ze szpiku kostnego, znacznie zmniejszają też ryzyko odrzucenia przeszczepu.

···
15.10.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Praktyczne aspekty leczenia ibrutynibem w ramach programu lekowego dla chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową | 9 -10 listopada Katowice

W dniach 9-10 listopada 2018 r. w Katowicach COURTYARD KATOWICE CITY CENTER odbędą się warsztaty na temat praktycznych aspektów leczenia ibrutynibem w ramach programu lekowego dla chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową.

···
12.10.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Przeszczepienie szpiku pod lupą: co o nim wiemy i dlaczego zostajemy Dawcami? Rusza Miesiąc Świadomości Dawstwa Szpiku

Coraz chętniej rejestrujemy się jako potencjalni Dawcy szpiku i krwiotwórczych komórek macierzystych – tak wynika z badań przeprowadzonych przez Fundację DKMS. Zostajemy Dawcami, bo chcemy nieść pomoc i wiemy, że ten niewielki wysiłek z naszej strony może uratować czyjeś życie. To krzepiąca wiadomość, bo potrzeba dawstwa jest ogromna: co godzinę w Polsce i co 35 sekund na świecie ktoś zapada na choroby układu krwiotwórczego. Dlatego zbliżający się Ogólnopolski Dzień Dawcy Szpiku (13 października) i rozpoczynający się w październiku Miesiąc Świadomości Dawstwa Szpiku będą okazją do tego, by poszerzać świadomość o idei dawstwa i obalać związane z nią mity.

···
11.10.2018 / medexpress.pl / Aktualności

Jak się dziś leczy białaczki?

O postępach w terapii ostrych białaczek limfoblastycznych oraz przewlekłej białaczki szpikowej opowiada prof. Wiesław W. Jędrzejczak z Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

···
10.10.2018 / Edyta Kolasińska-Bazan / Aktualności

Mielofibroza – rzadki lecz podstępny nowotwór krwi

Mielofibroza – rzadki nowotwór krwi (przebiega z włóknieniem szpiku kostnego), atakuje niezależnie od wieku. Choroba rozwija się niepostrzeżenie, nie dając żadnych specyficznych objawów. Pierwszym krokiem ku diagnozie jest morfologia krwi obwodowej, dlatego zaleca się wykonywanie tego podstawowego badania przynamniej raz w roku.

···
10.10.2018 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Haploidentyczne HSCT w chłoniaku Hodgkina - rola indeksu schorzeń współistniejących oraz przedtransplantacyjnej oceny PET

Większość chorych z chłoniakiem Hodgkina (HL) ma możliwość wyleczenia za pomocą  chemioterapii skojarzonej (np.: ABVD +/- radioterapii). Niestety około 10-20% pacjentów będzie wymagać dalszej terapii z powodu oporności na leczenie lub nawrotu choroby nowotworowej.

···
9.10.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wrześniowe spotkanie Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego i Nordyckiej Grupy Szpiczakowej

Nordic Myeloma Study Group to niezależna skandynawska grupa badawcza skupiająca lekarzy aktywnie biorących udział w badaniach oraz norweskie, szwedzkie, islandzkie, fińskie, estońskie, litewskie i duńskie kliniki / szpitale, które prowadzą badania kliniczne nad szpiczakiem.

···
8.10.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Nowy kierownik Katedry i Kliniki Hematologii UJ CM oraz Oddziału Klinicznego Hematologii SU

28 września 2018 r. był szczególnym dniem w historii Katedry i Kliniki Hematologii UJ CM i Oddziału Klinicznego Hematologii SU w Krakowie.

···
5.10.2018 / medexpress.pl / Aktualności

Postęp jest, ale do nas dociera powoli - rozmowa z prof. Iwoną Hus o terapii nowotworów układu krwiotwórczego

Rozmowa medexpress.pl z kierownikiem Samodzielnej Pracowni Hematologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - prof. Iwoną Hus.

···
4.10.2018 / hematoonkologia.pl / Informacje dla chorych - aktualności

Turnus rehabilitacyjny dla chorych na szpiczaka plazmacytowego

Szpiczak jest chorobą o objawach rozwijających się na przestrzeni miesięcy do kilku lat.

···
4.10.2018 / dr M. Górska-Kosicka / Aktualności

Emicizumab w profilaktyce krwawień u chorych na  hemofilię A niepowikłaną inhibitorem

Obecnie podstawą leczenia chorych na hemofilię A jest długoterminowa profilaktyka krwawień polegająca na regularnym podawaniu koncentratu czynnika VIII (zazwyczaj 3 x w tygodniu). Emicizumab (Hemlibra) jest rekombinowanym, monoklonalnym przeciwciałem stanowiącym łącznik pomiędzy aktywnym czynnikiem IX a czynnikiem X zastępując w ten sposób funkcję czynnika VIII. Skuteczność emicizumabu podawanego raz w tygodniu w profilaktyce krwawień potwierdzono u chorych na hemofilię powikłaną inhibitorem. Natomiast w fazie 3 badania klinicznego – HEAVEN 3 oceniano skuteczność emicizumabu w profilaktyce krwawień u chorych na hemofilię A niepowikłaną inhibitorem.

···
2.10.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Pionierzy immunoterapii nagrodzeni Noblem

Pierwsze dni października to ekscytujący czas, w którym przyznawane są Nagrody Nobla. Od ponad 100 lat najwybitniejsi naukowcy, twórcy oraz działacze honorowani są nagrodą za osiągnięcia w sześciu kategoriach: medycyna lub fizjologia, chemia, fizyka, literatura, Pokojowa Nagroda Nobla oraz ekonomia (od 1968 r.).

···
2.10.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wyzwania w Hematologii MDS-MPN 2018

W dniach 7- 8 września w Krakowie odbyła się pierwsza edycja sympozjum „Wyzwania w Hematologii MDS - MPN”.

···
1 2 3 4 5 6 ... 142 starsze
kodowanie: projekt: