Ośrodki - badanie immunofenotypowe szpiku

Ośrodki prowadzące badania immunofenotypowe szpiku:

 

1. Laboratoryjne Zakłady Diagnostyczne USK w Białymstoku
ul. Waszyngtona 15a
Białystok
tel.: 85 746 85 84

 

2. Laboratorium Centralne, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk
budynek nr 32
tel.: 58 349 27 57

 

3. Laboratorium hematologiczne przy Oddziale Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego SPSW w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Dekerta 1
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. 95 733 12 00

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej
SPSW w Gorzowie Wielkopolskim
tel.: 95 733 12 45

 

4. Pracownia Cytometrii Przepływowej, Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku w Katowicach
ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice
tel.: 32 256 28 58

 

5. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Świętokrzyskie Centrum Onkologiczne
ul. Artwińskiego 3
25-734 Kielce
tel.: 41 36 74 684

 

6. Pracownia Diagnostyki Hematologicznej przy Klinice Hematologii
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 17
31-501 Kraków
tel.: 12 424 7624

 

7. Zakład Immunologii Klinicznej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
ul. Wielicka 265
30-663 Kraków
tel.: 12 658 20 11, wew. 1457 lub 1387

 

8. Dział Diagnostyki Laboratoryjnej, SPSK nr 1 w Lublinie
ul. Staszica 11
20-081 Lublin
tel.: 81 532 38 16

 

9. Zakład Diagnostyki i Immunologii Nowotworów, Wielkopolskie Centrum Onkologii
ul. Garbary 15
61- 866 Poznań
tel.: 61 885 05 00

 

10. Laboratorium Centralne, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
ul. Banacha 1a
02-097 Warszawa
tel.: 22 599 24 05

 

11. Pracownia Immunofenotypowania, Instytut Hematologii i Transfuzjologii
ul. Indiry Gandhi 14
02-776 Warszawa
tel.: 22 349 61 66

 

12. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego
ul. Działdowska 1
01-184 Warszawa
tel.: 22 452 32 41

 

13. Pracownia Cytogenetyki Hematologicznej, Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku
Wybrzeże L. Pasteura 4
50-367 Wrocław
tel.: 71 784 25 95

kodowanie: projekt: