Konsultanci wojewódzcy ds. hematologii

KONSULTANT KRAJOWY DS. HEMATOLOGII

Prof. dr hab. med. Wiesław W. Jędrzejczak
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny AM
Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych
ul. Banacha 1a
02-097 Warszawa

 

KONSULTANCI WOJEWÓDZCY DS. HEMATOLOGII

Małopolska

HEMATOLOGIA
Dr hab. med. Beata Piątkowska - Jakubas
Katedra i Klinika Hematologii CM UJ
31-501 Kraków, ul. Kopernika 17
tel./fax 012 424-74-26
e-mail: alekskot@cm-uj.krakow.pl

IMMUNOLOGIA KLINICZNA
dr n. med. Magdalena Strach
Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii UJ CM
ul. Śniadeckich 10, 31-531 Kraków
tel. 12 424 88 21, fax. 12 424 88 54
e-mail: mstrach@su.krakow.pl

ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA
Dr hab. med. Walentyna Balwierz
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej
30-663 Kraków, ul. Wielicka 265
tel./fax. 012 658-02-61
e-mail: balwierz@mp.pl

Dolnośląskie

ONKOLOGIA KLINICZNA
Dr n. med. Emilia Filipczyk-Cisarż
Dolnośląskie Centrum Onkologii, Oddział Chemioterapii
53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12
tel. 368-93-60
fax. 362-59-29
emilia.cisarz@plusnet.pl

HEMATOLOGIA
Prof. dr hab. Lidia Usnarska-Zubkiewicz
Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku
50-367 Wrocław, ul. Pasteura 4
tel. 071/784-01-12
fax. 071/784-25-76

IMMUNOLOGIA KLINICZNA
wakat

ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA
prof. dr hab. n. med. Bernarda Kazanowska
Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej
50-345 Wrocław,  ul. Bujwida 44
tel. 071/733-19-00
fax. 071/733-19-09
b.kazanowska@mypost.pl

Kujawsko-Pomorskie

HEMATOLOGIA
dr n. med. Małgorzata Całbecka
Oddział Hematologii
Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika
ul. Batorego 17
87-100 Toruń
tel. 56 610-04-11, 56 610-04-14
fax. 56 610-04-12
e-mail: calbecka@med.torun.pl

IMMUNOLOGIA KLINICZNA
dr n. med. Sylwia Kołtan
Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii
Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
85-094 Bydgoszcz,  ul. M. Skłodowskiej Curie 9
tel. (052) 585-48-70,
tel. sekretariat: (052) 585-48-60
e-mail: s.koltan@cm.umk.pl

ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA    
prof. dr hab. med. Mariusz Wysocki    
Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii,
Szpital Uniwersytecki  im. dr A. Jurasza
85-094 Bydgoszcz,  ul. M. Skłodowskiej Curie 9
tel. 52 585-48-60
fax 52 585-40-87
e-mail: m.wysocki@cm.umk.pl  

Lubelskie

HEMATOLOGIA    
Dr hab. n. med. Marek Hus   
Katedra i Klinika Hematoonkologiii Transplantacji Szpiku AM w Lublinie    
20-081 Lublin, ul. Staszica 11
tel. 81 534-54-68, faks 81 534-56-05
e-mail: markhus@go2.pl

IMMUNOLOGIA KLINICZNA    
Prof. dr hab. n. med. Jacek Roliński    
Zakład Immunologii Klinicznej AM w Lublinie    
Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej UM w Lublinie,
ul. Chodźki 4A, 20-090 Lublin,
tel. 81 756-48-54, faks 81 756-48-54
e-mail: jacek.rolinski@gmail.com

ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA
Dr n. med. Małgorzata Mitura-Lesiuk     
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy Klinika Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej     
ul. A. Gębali 6, 20-093 Lublin    
tel. 81 718-55-02
e-mail: mmituralesiuk@gmail.com

ONKOLOGIA KLINICZNA

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska,
ul. Turkusowa 8/11 Lublin,
tel. 603-58-26-65,
e-mail: staroslawska.e@gmail.com

Lubuskie

HEMATOLOGIA    
dr n. med. Katarzyna Brzeźniakiewicz - Janus 
Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki Sp. z o.o. Oddział Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego
ul. Dekerta 1,
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 7331 491
tel. 95 7331 498

ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA   
prof. dr hab. Ewa Gorczyńska      
ul. Michałowskiego 16, 51-637 Wrocław, 
717703167 fax. 717703169
bezpośredni: 717703782 

ONKOLOGIA KLINICZNA
dr hab. n. med. Violetta Sulżyc - Bielicka
Komisja Onkologiczna SP Wojewódzki Szpital Zespolony
ul. Broniewskiego 2,
70-460 Szczecin
91 466-10-98
fax. 91 466-10-15


Łódzkie

HEMATOLOGIA
Prof. dr hab. n. med. Piotr Smolewski
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
Zakład Hematologii Doświadczalnej
93-510 Łódź, ul. Ciołkowskiego 2
tel. 042 689 51 91
fax. 042 689 51 92
e-mail: piotr.smolewski@umed.lodz.pl

IMMUNOLOGIA KLINICZNA
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi
Klinika Pediatrii i Immunologii i Nefrologii
93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
tel. 42 271 13 81
fax 42 271 13 80
e-mail: krzysztof.zeman@onet.pl

ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA
Dr hab. n med. Beata Zalewska-Szewczyk
SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi
Ośrodek Pediatryczny im. M. Konopnickiej
Oddział Pediatrii, Onkologii i Hematologii dla Dzieci Młodszych
91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50
tel. 042 617 77 50
fax 617 77 98
beata.zalewska-szewczyk@umed.lodz.pl

Mazowieckie

HEMATOLOGIA
Prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
ul. I. Gandhi 14
02-776 Warszawa
tel. 223496333
tel. 223496334
e-mail: emaranda@ihit.waw.pl

IMMUNOLOGIA KLINICZNA
dr n. med. Małgorzata Pac
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie, Klinika Immunologii
Al. Dzieci Polskich 20
04-730 Warszawa,
tel. 228157378
tel. 228151855
e-mail: malgorzata.pac@wp.pl

ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA
Prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak
Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny
Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii
ul. Marszałkowska 24
00-576 Warszawa
tel. 226280584
e-mail: michal.matysiak@litewska.edu.pl

ONKOLOGIA KLINICZNA
dr. n med. Beata Jagielska
Centrum Onkologii-Instytut im M. Skłodowskiej-Curie
Klinika Onkologii i Chorób Wewnętrznych
ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
tel. 225462214
tel. 225462242
e-mail: bjagielska@coi.waw.pl

Opolskie

HEMATOLOGIA    
Dr n. med. Dariusz Woszczyk
Szpital Wojewódzki w Opolu
ul. Kośnego 53
45-372 Opole
tel. 77 44 33 354
e-mail: dariuszwoszczyk@tlen.pl

IMMUNOLOGIA KLINICZNA
wakat

ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA
wakat

ONKOLOGIA KLINICZNA

dr n. med. Kazimierz Drosik
ul. Lawendowa 28
45-470 Opole
tel. 77 455 43 73
e-mail: drosik@go2.pl


Podkarpackie

HEMATOLOGIA
dr hab. n. med. Andrzej Pluta
Szpital Specjalistyczny Podkarpacki Ośrodek Onkologicznyim. ks. Bronisław Markiewicza w Brzozowie
ul. ks. Bielawskiego 18,
36-200 Brzozów
tel. 13 43 09724
fax. 13 43 41420
e-mail: radioterpia@szpital-brzozów.pl

ONKOLOGIA KLINICZNA
Prof. dr hab. med. Janusz Rolski
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Fryderyka Chopina w Rzeszowie
Podkarpackie Centrum Onkologii
Kliniczny Oddział Onkologii Klinicznej
ul. Chopina 2,
35-055 Rzeszów
tel. 17 866 64 08, 03, 26
fax. 17 866 64 65
e-mail: sekretariat@szpital.rzeszow.pl

ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA

Dr n. med. Radosław Chaber
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
Klinika Onkohematologii Dziecięcej
ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów,
tel/fax 17 866 45 88
rchaber@szpital2.rzeszow.pl

Podlaskie

HEMATOLOGIA
dr n. med. Jarosław Andrzej Piszcz
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
Klinika Hematologii z Pododdziałem Chorób Naczyń
ul. M. Skłodowskiej- Curie 24a, 15-276 Białystok
tel. 85 746-86-03; fax 85 744-70-26
e-mail: jaroslaw.piszcz@gmail.com

IMMUNOLOGIA KLINICZNA
dr hab. n. med. Bożena Mikołuć
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży
ul. J. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok
tel. 85 745-06-22; faks 85 745-06-44
e-mail: bozenam@mp.pl

ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA
prof. dr hab. n. med. Maryna Krawczuk-Rybak
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej
ul. J. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok
tel./faks 85 745-08-46
e-mail: rybak@umb.edu.pl

ONKOLOGIA KLINICZNA
dr n. med. Elwira Anna Matuszewska
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie
15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12
tel. 85 664-67-14; fax 664-67-83
e-mail: emat22@wp.pl

Pomorskie

HEMATOLOGIA    
Dr n. med. Wojciech Homenda
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J.Korczaka
ul. Hubalczyków 1                   
76-200 Słupsk

IMMUNOLOGIA KLINICZNA    
dr n. med. Hanna Suchanek  
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne                                                                  
Klinika Chorób Wewnętrznych, Chorób Tkanki Łącznej i Geriatrii
80-210 Gdańsk, ul. Dębinki 1
tel. 58 349 28 32

ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA
dr hab. med. Elżbieta Adamkiewicz - Drożyńska 
Akademia Medyczna w Gdańsku Instytut Pediatrii Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii
80-210 Gdańsk,
ul. Dębinki 7
tel. 58 349 28 80                     
tel. 58 349 29 50

ONKOLOGIA KLINICZNA
Dr hab. n med. Joanna Zaucha
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne                                       
Katedra i Klinika Onkologi i Radioterapii
ul. Dębinki 7                                              
80-952 Gdańsk
tel. 58 349 22 43


Śląskie

wakat


IMMUNOLOGIA KLINICZNA
wakat

ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. S. Szyszko SUM
Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej 
41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13/15 
tel. 32/370-43-72
fax. 32/370-43-79
e-mail: tszczepanski@szpital.zabrze.pl

ONKOLOGIA KLINICZNA
wakat


Świętokrzyskie

HEMATOLOGIA
dr n. med Pasiarski Marcin
Świetokrzyskie Centrum Onkologii
ul. Artwińskiego 3
25-734 Kielce
tel.41 36-74-182, 487,481
fax. 41-34-56-882
email.repikus@gmail.com

IMMUNOLOGIA KLINICZNA
dr n. med Pasiarski Marcin
Świetokrzyskie Centrum Onkologii
ul. Artwińskiego 3
25-734 Kielce
tel.41 36-74-182, 487,481
fax. 41-34-56-882
email. repikus@gmail.com

ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA
lek. med Karolczyk Grażyna
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
ul. Artwińskiego 3
25-734 Kielce
tel.41-34-70-560
fax. 41-34-56-187
email. karolczykg@chok.kielce.pl

ONKOLOGIA KLINICZNA
dr n. med Góźdż Stanisław
Świetokrzyskie Centrum Onkologii
ul. Artwińskiego 3
25-734 Kielce
tel.41-36-74-501
fax. 41-34-56-882
email.stanislaw.gozdz@onkol.kielce.pl

Warmińsko-Mazurskie

HEMATOLOGIA
Dr n. med. Małgorzata Wojciechowska   
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
10-900 Olsztyn,  ul. Żołnierska 18
tel. 0 89 538 63 92, 
fax. 0 89 533 78 82
e-mail: malgorzata.wojciechowska@poczta.onet.pl

IMMUNOLOGIA KLINICZNA   
Dr n. med. Paweł Różanowski
SP ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii
10-228 Olsztyn,  ul. Wojska Polskiego 37
tel. 0 89 539 85 24  
e-mail: konsultant.immunologiakliniczna@poliklinika.net

ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA   
Lek. med. Wanda Badowska
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18
tel. 0 89 539 33 71
e-mail: hematologia@wssd.olsztyn.pl

ONKOLOGIA KLINICZNA
dr n. med. Wojciech Rogowski
Olsztyński Ośrodek Onkologiczny „Kopernik” Sp. z o.o.
ul. Kopernika 30
10-513 Olsztyn
tel: /89/ 534 55 65, fax /89/535 61 07
e-mail: wrogow@amg.gda.pl

Wielkopolskie

ONKOLOGIA KLINICZNA
Prof. dr hab. n. med. Maria Litwiniuk

Oddział Chemioterapii Wielkopolskie Centrum Onkologii Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Garbary 15
61- 866 Poznań
tel. 61 885 06 20,
tel. 61 885 06 19
fax. 61 885 06 94

HEMATOLOGIA
Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Komarnicki
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego,
Katedra i Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwionośnego
60-569 Poznań, ul Smarzewskiego 84
tel. 0 61 854 93 83
fax 0 61 854 93 56

IMMUNOLOGIA KLINICZNA
vacat

ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA
Prof. dr hab. n. med. Jacek Wachowiak
II Katedra Pediatrii, Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej SPSK - Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego
Poznań, ul. Szpitalna 27/33
Tel. 0 61 849 14 70,  0 61 849 14 17
Fax 0 61 847 43 56

Zachodniopomorskie

HEMATOLOGIA   
Dr hab. n. med. Barbara Zdziarska   
Klinika Hematologii  SPSK Nr 1
71-252 Szczecin,
ul. Unii Lubelskiej 1
tel. 0 91  425-33-47
fax 0 91  425-33-57
e-mail: klinhem@pum.edu.pl

IMMUNOLOGIA KLINICZNA
Dr n. med.  Rafał Becht 
Oddział Kliniczny Onkologii, Chemioterapii i Immunoterapii Nowotworów SPSK Nr 1
71-252 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
tel. 0 91  425-05-02
fax. 0 91 425-04-49
e-mail: onkoklin@spsk1.szn.pl

ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA
Dr hab. n. med.  Jarosław Peregud-Pogorzelski
I Klinika Chorób Dzieci  SPSK Nr 1
71-252 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
tel. 0 91  425-31-39, 40
fax. 0 91 425-31-56
e-mail: peregud@tstd.p

ONKOLOGIA KLINICZNA
Prof. dr hab. Tomasz Byrski
Katedra Onkologii Samodzielna Pracownia Onkologii Klinicznej PUM
70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72
tel. 501 225 501
e-mail: tomekbyr@wp.pl

 

KONSULTANT KRAJOWY
Prof. dr hab. Wiesław Jędrzejczak
Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii
i Chorób Wewnętrznych CSK AM
ul. Banacha 1a
02-097 Warszawa
tel. 0-22 599-14-88, 599-28-18
fax. 599-22-20
e-mail: wiktor@amwaw.edu.pl

KONSULTANCI WOJEWÓDZCY

Małopolska

HEMATOLOGIA
Prof. dr hab. med. Aleksander Skotnicki
Katedra i Klinika Hematologii CM UJ
31-501 Kraków, ul. Kopernika 17
tel./fax 012 424-74-26
e-mail: alekskot@cm-uj.krakow.pl

IMMUNOLOGIA KLINICZNA
Dr hab. med. Danuta Kowalczyk
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Katedra Immunologii Klinicznej
30-663 Kraków, ul. Wielicka 265
tel. 012 658-24-86
fax.012 58-17-56

ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA
Dr hab. med. Walentyna Balwierz
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej
30-663 Kraków, ul. Wielicka 265
tel./fax. 012 658-02-61
e-mail: balwierz@mp.pl

Dolnośląskie

ONKOLOGIA KLINICZNA
Dr n. med. Emilia Filipczyk-Cisarż
Dolnośląskie Centrum Onkologii, Oddział Chemioterapii
53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda 12
tel. 368-93-60
fax. 362-59-29
kom. 601-985-449
emilia.cisarz@plusnet.pl

HEMATOLOGIA
Prof. dr hab. Kazimierz Kuliczkowski
Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku
50-367 Wrocław, ul. Pasteura 4
tel. 071/784-01-12
fax. 071/784-25-76
kuliczk@hemat.am.wroc.pl

IMMUNOLOGIA KLINICZNA
prof. dr hab. Adam Jankowski
DCP im. J. Korczaka we Wrocławiu
III Katedra i Klinika Pediatrii, Immunologii, Reumatologii Wieku Rozwojowego AM we Wrocławiu
51-137 Wrocław, Al. Kasprowicza 64/68
tel. 071/ 32-36-454
tel. s. 071/ 32-36-446
elamedyk@wp.pl

ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA
prof. dr hab. Alicja Chybicka
Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej
50-345 Wrocław,  ul. Bujwida 44
tel. 071/733-19-00
fax. 071/733-19-09
kom. 601-365-218
klin@pedhemat.am.wroc.pl

Kujawsko-Pomorskie

HEMATOLOGIA
dr n. med. Ewa Wijas
SP ZOZ Wojewódzki Szpital im. dr J. Biziela
85-168 Bydgoszcz,  ul. Ujejskiego 75
tel. 052-36-55-745,  052-36-55-248

IMMUNOLOGIA KLINICZNA
dr n. med. Sylwia Kołtan
Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii
Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
85-094 Bydgoszcz,  ul. M. Skłodowskiej Curie 9
tel. (052) 585-48-70,  tel. sekretariat: (052) 585-48-60
tel. kom. 0608-582-391

ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA    
prof. dr hab. med. Mariusz Wysocki    
Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii,
Szpital Uniwersytecki  im. dr A. Jurasza
85-094 Bydgoszcz,  ul. M. Skłodowskiej Curie 9
tel. (052) 585-48-60
fax (052) 585-48-67
e-mail: hematonko@by.home.pl

Lubelskie

HEMATOLOGIA    
Prof. dr hab. n. med. Anna Dmoszyńska    
Katedra i Klinika Hematoonkologiii Transplantacji Szpiku AM w Lublinie    
20-081 Lublin, ul. Staszica 11
tel. (081) 534 54 68

IMMUNOLOGIA KLINICZNA    
Prof. dr hab. n. med. Jacek Roliński    
Zakład Immunologii Klinicznej AM w Lublinie    
20-090 Lublin, ul. Jaczewskiego 8
tel. (081) 742-50-26,  746-70-10

ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA
Dr n. med. Hanna Wiśniewska-Ślusarz    
Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej AM w Lublinie    
ul. Chodźki 2,  20-093 Lublin    
tel. (081) 718-55-20,  718-55-02,  747-72-20

Lubuskie

HEMATOLOGIA    
prof. dr hab. med. Krystyna Zawilska   
Pracownia Hemostazy Katedry i Kliniki Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego UM,
ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań
tel. (061) 858 56 00 c.  858 56 36
fax. 852 76 11

ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA   
Prof. Dr hab. Med. Alicja Chybicka     
Katedra i Klinika Transplantacji Szpiku Onkologii i Hematologii Dziecięcej AM,
ul. Bujwida 44, 50-345 Wrocław
tel. (071)  328 03 33   c.  fax.  328 20 40  

Łódzkie

HEMATOLOGIA
Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Robak
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im M. Kopernika,
Klinika Hematologii
93-513 Łódź,  ul Pabianicka 62
tel. 042 689 51 91
fax 689 51 92

IMMUNOLOGIA KLINICZNA
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im M. Kopernika
Ośrodek Pediatryczny Klinika Pediatrii, Kardiologii Prewencyjnej i Immunologii Wieku Rozwojowego
90-329 Łódź, Al. Piłsudskiego 71
tel. 042 677 63 13
fax 042 674 76 60
k.zeman@neostrada.pl

ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA
Dr n med. Beata Zalewska-Szewczyk
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 im. M. Konopnickiej UM
I Katedra Pediatrii Klinika Chorób Dzieci
91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50
tel. 042 617 77 50
fax 617 77 98
0 602 155369
bszewczyk@toya.net.pl

Mazowieckie

HEMATOLOGIA
Prof. dr hab. n. med. Bożena Mariańska
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
02-776 Warszawa, ul. I. Gandhi 14
tel. 022 349 63 59,     022 349 63 35
transplantacja@ihit.waw.pl

IMMUNOLOGIA KLINICZNA
Prof. dr hab. n. med. Ewa Bernatowska
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie, Klinika Immunologii
04-730 Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20
tel. 022 815 73 85, 022 815 70 00, 022 815 16 00, 022 825 18 39
bernatowskae@yahoo.com

ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA
Prof. dr hab. n. med. Danuta Perek
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie, Klinika Onkologii
04-730 Warszawa,  Al. Dzieci Polskich 20
tel. 022 815 17 74,  022 815 17 80,  022 815 75 75
d.perek@czd.pl

Opolskie

HEMATOLOGIA    
prof. dr hab. Irena Frydecka    
Akademia Medyczna we Wrocławiu
Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku
50-367 Wrocław, ul. Pasteura 4
tel./fax. 071 784-25-76, 071 784-01-12

Podkarpackie

ONKOLOGIA KLINICZNA
Prof. dr hab. med. Marek Pawlicki
30-114 Kraków ul Kościuszki 68/12
tel. 602 340 966

CHIRURGIA ONKOLOGICZNA
Dr n. med. Ryszard Ziemiakowicz
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Rzeszów, ul Szopena 2
Tel. 0 17 866 60 00

Podlaskie

ONKOLOGIA KLINICZNA
Prof. dr hab. n. med. Marek Zbigniew Wojtukiewicz
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie
15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12
tel. 664-67-34, 664-67-83
e-mail: mwojtuk@amb.edu.pl

RADIOTERAPIA ONKOLOGICZNA
dr n. med. Maria Bibianna Morelowska-Topczewska
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie
Oddział Radioterapii I
15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12
tel. 664-67-21, 664-67-36; fax 743-59-13
e-mail: bialanko@komserwis.com.pl

Pomorskie

HEMATOLOGIA    
Prof. dr hab. med. Andrzej Hellmann    
Akademia Medyczna w Gdańsku Instytut Chorób Wewnętrznych Klinika Hematologii
80-952 Gdańsk, ul. Dębinki 7
tel. 058 349 22-30
e-mail: klhem@amg.gda.pl

IMMUNOLOGIA KLINICZNA    
Prof. dr hab. med. Jolanta Myśliwska    
Akademia Medyczna w Gdańsku Katedra Histologii i Immunologii Zakład Immunologii
80-210 Gdańsk, ul. Dębinki 1
tel. 058 349 14 30, 349 14 33
e-mail: jolmys@amg.gda.pl

ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA
Prof. dr hab. med. Anna Balcerska
Akademia Medyczna w Gdańsku Instytut Pediatrii Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii
80-210 Gdańsk, ul. Dębinki 7
tel. 0 58 349 28 70, 349 28 80, 349 28 72

Śląskie

HEMATOLOGIA
Prof. Sławomira Kyrcz-Krzemień
Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku
ul. Dąbrowskiego 25
40-027 Katowice
tel.: 032 2591 281
e-mail: hematologia@spskm.katowice.pl

IMMUNOLOGIA KLINICZNA
Dr hab. n. med. Jerzy Wojnar
Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii Szpiku, SP Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego UM
40-027 Katowice, ul. Reymonta 9
tel. 032 259 12 81 lub 86 (oddział), 32 256 28 58
fax 0 32 255 49 85
klinhem@informed.slam.katowice.pl

ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECĘCA
Prof. dr hab. n. med. Danuta Sońta–Jakimczyk
Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej UM,
SP ZOZ Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. S. Szyszko
41-800 Zabrze, ul. 3 maja 13/15
tel/fax sekret. 032 273 60 75, centrala: 0 32 370 45 07

Świętokrzyskie

HEMATOLOGIA
Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Sułek
Wojskowy instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MON, Klinika Chorób wewnętrznych i Hematologii
00-909 Warszawa, ul. Szaserów 128
tel. 0 22 68 16 170
tel/fax 0 22 61 08 390

ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA
Dr hab. n. med. Walentyna Balwierz
Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii,
Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego
30-663 Kraków, ul Wielicka 265
tel/fax 0 12 65 80 261

Warmińsko-Mazurskie

HEMATOLOGIA
Lek. med. Małgorzata Wojciechowska   
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
10-900 Olsztyn,  ul. Żołnierska 18
tel. 0 89 538 63 92, 
fax. 0 89 533 78 82

IMMUNOLOGIA KLINICZNA   
Prof. dr hab. med. Andrzej Górski
Zakład Immunologii AM
02-006 Warszawa, ul. Nowogrodzka 59
tel. 0 22 625 62 64, 502 14 73, 502 12 60

ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA   
Lek. med. Wanda Badowska
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18
tel. 0 89 539 33 71
e-mail: hematologia@wssd.olsztyn.pl

Wielkopolskie

ONKOLOGIA KLINICZNA
Dr med. Jerzy Załuski
Wielkopolskie Centrum Onkologii Oddział Chemioterapii
61-866 Poznań, ul Gabary 15
te. 0 61  855 06 19

HEMATOLOGIA
Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Komarnicki
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego,
Katedra i Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwionośnego
60-569 Poznań, ul Smarzewskiego 84
tel. 0 61 854 93 83
fax 0 61 854 93 56

IMMUNOLOGIA KLINICZNA
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Mackiewicz
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego,
Zakład Immunologii Nowotworów, Katedra Onkologii
61-866 Poznań, ul Gabary 2
tel. 0 61 854 06 65,  0 61 852 85 02

ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA
Prof. dr hab. n. med. Jacek Wachowiak
II Katedra Pediatrii, Klinika Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej SPSK- Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego
Poznań, ul. Szpitalna 27/33
Tel. 0 61 849 14 70,  0 61 849 14 17
Fax 0 61 847 43 56

Zachodniopomorskie

HEMATOLOGIA   
Dr hab. n med. Barbara Zdziarska   
Klinika Hematologii  SPSK Nr 1
71-252 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
tel. 0 91  425-33-47
fax 0 91  425-33-57

ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA
Dr hab. n med.  Jarosław Peregud-Pogorzelski
I Klinika Chorób Dzieci  SPSK Nr 1
71-252 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
tel. 0 91  425-31-39, 40
fax. 0 91 425-31-56
kodowanie: projekt: