AG&MH

Transplantacja komórek krwiotwórczych

ikona Info zobacz też informacje o ośrodkach badania HLA

INFORMACJE DLA DAWCY SZPIKU

Szpik kostny jest tkanką życia i fabryką komórek krwi. Znajduje się on wewnątrz kości. Niestety, czasem zdarza się, że szpik choruje. Tak jest w przypadku białaczki. Z chorego szpiku wypychane są do krwi ogromne ilości niedojrzałych, nieprawidłowych komórek, a liczba prawidłowych komórek w szpiku gwałtownie maleje. Leczenie chorób szpiku nie jest łatwe. Niekiedy jedynym potencjalnie skutecznym sposobem leczenia jest przeszczepienie szpiku kostnego.

Czy oddanie szpiku jest bezpieczne?
Tak. Pobranie szpiku nie boli. Klasyczna metoda polega na pobraniu szpiku z talerza biodrowego metodą wielokrotnych nakłuć specjalną igłą. Odbywa się to w znieczuleniu ogólnym, a zabieg trwa ok. 2 godzin. Następnego dnia dawca wraca do domu.

Komórki macierzyste można pobrać także z krwi. Po terapii przygotowawczej dawca zostaje podłączony do aparatury, która pobiera krew, izoluje z niej pewne komórki, a następnie zwraca ją do dawcy. Procedura ta jest bezpieczna i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia dawcy.

Kto może zostać dawcą?
Dawcą może zostać osoba zdrowa w wieku 18-55 lat. Nie powinna w przeszłości chorować na wirusowe zapalenie wątroby (WZW), AIDS, schorzenia układu oddechowego, krążenia i układu odpornościowego. Każdy ochotnik, który chce zostać dawcą szpiku, zostaje zbadany przez lekarza, a z pobranej krwi zostaną wykonane badania antygenów zgodności tkankowej (HLA) i inne niezbędne badania. Zgłoszenie do rejestru nie oznacza automatycznie, że dana osoba zostanie poproszona o oddanie szpiku. Stanie się tak dopiero, gdy znajdzie się pacjent o cechach ściśle odpowiadających HLA potencjalnego dawcy. Tylko niewielka część chorych może otrzymać szpik od dawcy spokrewnionego. Pozostali chorzy musza oczekiwać na znalezienie niespokrewnionego dawcy o  identycznych antygenach HLA w Bankach Dawców Szpiku. Im więcej potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku jest zarejestrowanych w Bankach Dawców, tym większe są szanse znalezienia identycznego dawcy niespokrewnionego.

Co należy zrobić by zostać potencjalnym dawcą szpiku?
Należy się skontaktować z najbliższym Rejestrem Dawców Szpiku Kostnego, wypełnić formularz/deklarację wpisania na listę Rejestru Dawców Szpiku. Po zarejestrowaniu danych osobowych w Rejestrze, potencjalny dawca  zostanie skierowany do określonego Zakładu Opieki Zdrowotnej w pobliżu miejsca zamieszkania. Po zbadaniu i wykluczeniu współistnienia chorób dyskwalifikujących go jako dawcę zostanie pobrana próbka krwi w celu oznaczenia antygenów  HLA. Wszystkie wyżej wymienione informacje będą przekazane i zarejestrowane w Rejestrze zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. O zmianie decyzji odnośnie chęci oddania szpiku potencjalny dawca powinien powiadomić niezwłocznie Rejestr, celem skreślenia go z listy dawców szpiku. Wszystkie badania dawcy oraz procedury związane z oddaniem szpiku są  opłacane przez  budżet państwa.

Rejestr Dawców Szpiku:

  1. Centralny Rejestr Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej (CRNDSiKP) przy Poltransplancie w Warszawie, http://szpik.info/.
  2. Krajowy Rejestr Dawców Szpiku i Komórek Pnia Układu Krwiotwórczego we Wrocławiu, http://www.bm-donor.wroc.pl/.
  3. Fundacja Urszuli Jaworskiej, http://.fundacjauj.pl.
  4. Rejestru Dawców Szpiku przy Fundacji Przeciwko Leukemii w Warszawie, www.leukemia.pl.
  5. Rejestru Dawców Szpiku przy Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.


© AG&MH

kodowanie: projekt: