Wszystkie materiały zamieszczone na stronach portalu Hematoonkologia.pl w szczególności materiały publikowane na stronie dla chorych, są przygotowywane przez zespół portalu, a nad ich rzetelnością i najwyższą jakością czuwa Rada Programowa. Portal służy poprawie kontaktów pomiędzy pacjentem a lekarzem, a  nie ich zastąpieniu. Na stronach dostępnych dla chorych nie będą zamieszczane reklamy, a wszystkie materiały pochodzące od firm farmaceutycznych bądź innych instytucji będą oznakowane.

Partnerzy

PTHiT
Polish Adult Leukemia Group
Polska Grupa Badawcza Chłoniaków
Polska Grupa Szpiczakowa
kodowanie: projekt: