Wszystkie materiały zamieszczone na stronach portalu Hematoonkologia.pl w szczególności materiały publikowane na stronie dla chorych, są przygotowywane przez zespół portalu, a nad ich rzetelnością i najwyższą jakością czuwa Rada Programowa. Portal służy poprawie kontaktów pomiędzy pacjentem a lekarzem, a nie ich zastąpieniu. Na stronach dostępnych dla chorych nie będą zamieszczane reklamy, a wszystkie materiały pochodzące od firm farmaceutycznych bądź innych instytucji będą oznakowane.
Rekrutacja do badania klinicznego - makroglobulinemia Waldenströma

Partnerzy

Polish Adult Leukemia Group - Stowarzyszenie Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych Polska Grupa Badawcza Chłoniaków Polska Grupa Szpiczakowa Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów
kodowanie: projekt: