Ośrodki badania HLA

Ośrodki prowadzące dobór dawców niespokrewnionych na potrzeby Rejestrów Dawców Szpiku:

Rejestr Niespokrewnionych Dawców Szpiku przy Instytucie Hematologii i Transfuzjologii
ul. Chocimska 5
00-957 Warszawa
tel. +48228493651 wew.144, 133

Krajowy Bank Dawców Szpiku
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda
ul. Rudolfa Weigla 12
53-114 Wrocław
fax: +4871621512

NZOZ Medigen
ul. Morcinka 5, paw. 19
01-496 Warszawa
tel: +48604529708

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA
ul. Wołowska 137
02-507 Warszawa
tel: +48225082000


Za pośrednictwem wszystkich Rejestrów dane umieszczane są w Światowym Rejestrze BMDW w Holandii. Wyżej wymienione ośrodki mogą wyszukiwać zgodnych antygenowo niespokrewnionych dawców szpiku w zasobach światowych. Ośrodki NZOZ Medigen oraz Krajowy Bank Dawców Szpiku z Wrocławia jako jedyne w Polsce posiadają międzynarodową akredytację EFI na badania HLA.

Lista ośrodków wykonujących badania HLA - oznaczania zgodności tkankowej dawców szpiku

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Skłodowskiej-Curie 23
15-950 Białystok
tel. +48857447002 (62)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Hoene-Wrońskiego 4
80-210 Gdańsk
tel./fax +4858302463; +48583023078

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne; Szpital Akademii Medycznej w Gdańsku; Zakład Immunopatologii
Dębinki 7
80-001 Gdańsk

tel: +48587270505


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Kaszubska 6
62-800 Kalisz
tel./fax +48627676663

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Raciborska 15
40-047 Katowice
tel. +48322516462

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Jagiellońska 66
25-956 Kielce
tel./fax +48413452113

Zakład Immunologii Klinicznej
Dziecięcy Szpital Kliniczny
ul. Wielicka 265
30-663 Kraków
tel.: +48126582011 wew 1406

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Rzeźnicza 11
31-540 Kraków
tel./fax +48122618803

Samodzielna Pracownia Zgodności Tkankowej
Uniwersytet Medyczny
ul. Grzegórzecka 16
31-531 Kraków
tel. +48126188567

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. I Armii Wojska Polskiego
20-078 Lublin
tel./fax +48815326275

Zakład Medycyny Sądowej
Pracownia DNA
ul. Janczewskiego 8
20-954 Lublin
tel. +4881725371

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika
Pabianicka 62
93-513 Łódź
tel: +48426895000

ZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego
Czechosłowacka 8/10
92-213 Łódź
tel: +48426757272 


Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej
ul. Mazowiecka 11
92-215 Łódź

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Franciszkańska 17/25
90-433 Łódź
tel./fax +48426551565

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Hanki Sawickiej 27
10-247 Olsztyn
tel./fax +48895265755

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Kośnego 55
45-372 Opole
tel. +4877545496

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Marcelińska 44
60-354 Poznań
tel./fax +48618672521

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Limanowskiego 42
26-600 Radom
tel./fax +48483626276; +48483621276

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Wierzbowa 14
35-310 Rzeszów
tel./fax +48178539318

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
Al. Powstańców Wielkopolskich 72
70-111 Szczecin

tel: +48914661260


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Chrobrego 21
58-300 Wałbrzych
tel./fax +48748424068; +48748424069

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
Indiry Gandhi 14
02-776 Warszawa
tel.: +48223496100

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus; Centrum Leczenia Obrażeń
Lindleya 4
02-005 Warszawa
tel: +48225021721

Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny Pracownia Dawców Szpiku
Banacha 1a
02-097 Warszawa
tel: +48225992818

NZOZ Medigen
ul. Morcinka 5, paw. 19
01-496 Warszawa
tel: +48604529708

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Nobla 2
03-958 Warszawa
tel: +48226173208

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Instytut Transplantologii UM w Warszawie
ul. Nowogrodzka 59
02-005 Warszawa
tel: +48226215280

Zakład Transfuzjologii CKP WAM
ul. Szaserów 128
00-909 Warszawa
tel./fax +48226101966

Pracownia Immunologiczna
Centrum Zdrowia Dziecka
ul. Dzieci Polskich 20
04-736 Warszawa-Międzylesie
tel./fax +4822153154
ikona Info Ośrodek prowadzi badania wyłącznie dla potencjalnych dawców rodzinnych oraz odpłatnie w innych celach, na zlecenie lekarza.

Krajowy Bank Dawców Szpiku
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda
ul. Rudolfa Weigla 12
53-114 Wrocław
fax: +4871621512

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Czerwonego Krzyża 5
50-345 Wrocław
tel./fax +48713281713; +487132866857

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Zyty 26
65-046 Zielona Góra
tel./fax +4868272827; +48683271074

kodowanie: projekt: