Programy lekowe

Czym są programy lekowe?

Program lekowy to świadczenie gwarantowane. Leczenie w ramach programu odbywa się z zastosowaniem innowacyjnych, kosztownych substancji czynnych, które nie są finansowane w ramach innych świadczeń gwarantowanych. Leczenie jest prowadzone w wybranych jednostkach chorobowych i obejmuje ściśle zdefiniowaną grupę pacjentów.

Wybierz interesującą Cię chorobę:


Wybierz program lekowy:


Leczenie choroby Gauchera

Jednostki chorobowe:

 • Choroba Gauchera

Nazwa leku:

 • imigluceraza
Pełna treść programu do pobrania

Leczenie choroby Gauchera typu I

Jednostki chorobowe:

 • Choroba Gauchera

Nazwa leku:

 • welagluceraza alfa
Pełna treść programu do pobrania
Wybierz program lekowy:


Leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabu (ICD-10 C 81)

Jednostki chorobowe:

 • Chłoniak Hodgkina

Nazwa leku:

 • niwolumab
Pełna treść programu do pobrania

Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+

Jednostki chorobowe:

 • Chłoniak Hodgkina

Nazwa leku:

 • brentuksymab vedotin

Wskazania

 • Wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem ziarniczym (chłoniakiem Hodgkina, ang. Hodgkin’s lymphoma, HL) CD30+:
  • po autologicznym przeszczepie komórek macierzystych szpiku (ang. autologous stem cell transplant, ASCT) lub
  • po co najmniej dwóch wcześniejszych terapiach, w przypadku, gdy ASCT lub wielolekowa chemioterapia nie stanowi opcji leczenia.
 • Wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z chłoniakiem ziarniczym CD30+, u których występuje zwiększone ryzyko nawrotu lub progresji choroby po ASCT.
 • Wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie układowym chłoniakiem anaplastycznym z dużych komórek (ang. systemic anaplastic large cell lymphoma, sALCL).
Pełna treść programu do pobrania
Placówki biorące udział w programie
Wybierz program lekowy:


Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ (chłoniak anaplastyczny z dużych komórek)

Jednostki chorobowe:

 • Chłoniak anaplastyczny z dużych komórek

Nazwa leku:

 • brentuksymab vedotin

Wskazania

 • Wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie układowym chłoniakiem anaplastycznym z dużych komórek (ang. systemic anaplastic large cell lymphoma, sALCL).
 • Wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem ziarniczym (chłoniakiem Hodgkina, ang. Hodgkin’s lymphoma, HL) CD30+:
  • po autologicznym przeszczepie komórek macierzystych szpiku (ang. autologous stem cell transplant, ASCT) lub
  • po co najmniej dwóch wcześniejszych terapiach, w przypadku, gdy ASCT lub wielolekowa chemioterapia nie stanowi opcji leczenia.
 • Wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z chłoniakiem ziarniczym CD30+, u których występuje zwiększone ryzyko nawrotu lub progresji choroby po ASCT.
Pełna treść programu do pobrania
Placówki biorące udział w programie
Wybierz program lekowy:


Ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową

Jednostki chorobowe:

 • Chłoniak nieziarniczy
 • Przewlekła białacza limfocytowa

Nazwa leku:

 • ibrutynib
Pełna treść programu do pobrania
Wybierz program lekowy:


Leczenie chłoniaków złośliwych

Jednostki chorobowe:

 • Chłoniak nieziarniczy rozlany z dużych komórek B
 • Chłoniak złośliwy typu grudkowego

Nazwa leku:

 • rytuksymab

Wskazania

 • potwierdzony histologicznie chłoniak złośliwy typu grudkowego w III lub IV stopniu zaawansowania

lub

 • potwierdzony histologicznie chłoniak nieziarniczy rozlany z dużych komórek B, z udokumentowaną w badaniu obecnością antygenu CD20 na powierzchni komórek chłoniaka.

Oraz:

 • wiek powyżej 18 roku życia,
 • stan ogólny według WHO 0 - 2,
 • wyrównana niewydolność krążenia lub niewydolność wieńcowa (jeżeli występują),
 • dobrze kontrolowane nadciśnienie tętnicze (jeżeli występuje).
Pełna treść programu do pobrania
Placówki biorące udział w programie
Wybierz program lekowy:


Leczenie chłoniaków złośliwych

Jednostki chorobowe:

 • Chłoniak nieziarniczy rozlany z dużych komórek B
 • Chłoniak złośliwy typu grudkowego

Nazwa leku:

 • rytuksymab

Wskazania

 • potwierdzony histologicznie chłoniak złośliwy typu grudkowego w III lub IV stopniu zaawansowania

lub

 • potwierdzony histologicznie chłoniak nieziarniczy rozlany z dużych komórek B, z udokumentowaną w badaniu obecnością antygenu CD20 na powierzchni komórek chłoniaka.

Oraz:

 • wiek powyżej 18 roku życia,
 • stan ogólny według WHO 0 - 2,
 • wyrównana niewydolność krążenia lub niewydolność wieńcowa (jeżeli występują),
 • dobrze kontrolowane nadciśnienie tętnicze (jeżeli występuje).
Pełna treść programu do pobrania
Placówki biorące udział w programie
Wybierz program lekowy:


Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej

Jednostki chorobowe:

 • Mielofibroza w przebiegu czerwienicy prawdziwej (Post-PV MF)
 • Mielofibroza w przebiegu nadpłytkowości samoistnej
 • Nadpłytkowość samoistna
 • Pierwotna mielofibroza
 • Splenomegalia

Nazwa leku:

 • ruksolitynib

Wskazania

 • Leczenie powiększenia śledziony związanego z chorobą lub objawów występujących u dorosłych pacjentów z pierwotnym włóknieniem szpiku (przewlekłym idiopatycznym włóknieniem szpiku), włóknieniem szpiku poprzedzonym czerwienicą prawdziwą albo nadpłytkowością samoistną.
Pełna treść programu do pobrania
Placówki biorące udział w programie
Wybierz program lekowy:


Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej

Jednostki chorobowe:

 • Mielofibroza w przebiegu czerwienicy prawdziwej (Post-PV MF)
 • Mielofibroza w przebiegu nadpłytkowości samoistnej
 • Nadpłytkowość samoistna
 • Pierwotna mielofibroza
 • Splenomegalia

Nazwa leku:

 • ruksolitynib

Wskazania

 • Leczenie powiększenia śledziony związanego z chorobą lub objawów występujących u dorosłych pacjentów z pierwotnym włóknieniem szpiku (przewlekłym idiopatycznym włóknieniem szpiku), włóknieniem szpiku poprzedzonym czerwienicą prawdziwą albo nadpłytkowością samoistną.
Pełna treść programu do pobrania
Placówki biorące udział w programie
Wybierz program lekowy:


Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej

Jednostki chorobowe:

 • Mielofibroza w przebiegu czerwienicy prawdziwej (Post-PV MF)
 • Mielofibroza w przebiegu nadpłytkowości samoistnej
 • Nadpłytkowość samoistna
 • Pierwotna mielofibroza
 • Splenomegalia

Nazwa leku:

 • ruksolitynib

Wskazania

 • Leczenie powiększenia śledziony związanego z chorobą lub objawów występujących u dorosłych pacjentów z pierwotnym włóknieniem szpiku (przewlekłym idiopatycznym włóknieniem szpiku), włóknieniem szpiku poprzedzonym czerwienicą prawdziwą albo nadpłytkowością samoistną.
Pełna treść programu do pobrania
Placówki biorące udział w programie
Wybierz program lekowy:


Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego

Jednostki chorobowe:

 • Nawrotowy szpiczak mnogi
 • Oporny szpiczak mnogi
 • Szpiczak mnogi
 • Szpiczak plazmocytowy

Nazwa leku:

 • lenalidomid, deksametazon, pomalidomid
Pełna treść programu do pobrania
Placówki biorące udział w programie
Wybierz program lekowy:


Lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5q (d46)

Jednostki chorobowe:

 • Niedokrwistość w przebiegu MDS z del5q

Nazwa leku:

 • lenalidomid

Wskazania

 • Zespoły mielodysplastyczne - jest wskazany do leczenia pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5q, jeżeli inne sposoby leczenia są niewystarczające lub niewłaściwe.
Pełna treść programu do pobrania
Wybierz program lekowy:


Leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii

Jednostki chorobowe:

 • Nocna napadowa hemoglobinuria

Nazwa leku:

 • ekulizumab
Pełna treść programu do pobrania
Wybierz program lekowy:


Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego

Jednostki chorobowe:

 • Nawrotowy szpiczak mnogi
 • Oporny szpiczak mnogi
 • Szpiczak mnogi
 • Szpiczak plazmocytowy

Nazwa leku:

 • lenalidomid, deksametazon, pomalidomid
Pełna treść programu do pobrania
Placówki biorące udział w programie
Wybierz program lekowy:


Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej

Jednostki chorobowe:

 • Mielofibroza w przebiegu czerwienicy prawdziwej (Post-PV MF)
 • Mielofibroza w przebiegu nadpłytkowości samoistnej
 • Nadpłytkowość samoistna
 • Pierwotna mielofibroza
 • Splenomegalia

Nazwa leku:

 • ruksolitynib

Wskazania

 • Leczenie powiększenia śledziony związanego z chorobą lub objawów występujących u dorosłych pacjentów z pierwotnym włóknieniem szpiku (przewlekłym idiopatycznym włóknieniem szpiku), włóknieniem szpiku poprzedzonym czerwienicą prawdziwą albo nadpłytkowością samoistną.
Pełna treść programu do pobrania
Placówki biorące udział w programie
Wybierz program lekowy:


Piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwych

Jednostki chorobowe:

 • Przewlekła białacza limfocytowa

Nazwa leku:

 • piksantron
Pełna treść programu do pobrania

Ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową

Jednostki chorobowe:

 • Chłoniak nieziarniczy
 • Przewlekła białacza limfocytowa

Nazwa leku:

 • ibrutynib
Pełna treść programu do pobrania

Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem

Jednostki chorobowe:

 • Przewlekła białacza limfocytowa

Nazwa leku:

 • obinutuzumab

Wskazania

 • Leczenie skojarzone z chlorambucylem dorosłych z wcześniej nieleczoną przewlekłą białaczką limfocytową, u których z powodu chorób współistniejących nie należy stosować leczenia opartego na pełnej dawce fludarabiny.
Pełna treść programu do pobrania
Placówki biorące udział w programie
Wybierz program lekowy:


Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej

Jednostki chorobowe:

 • Przewlekła białaczka szpikowa

Nazwa leku:

 • dazatynib, nilotynib, bosutynib

Wskazania

 • Leczenie dorosłych w przewlekłej fazie, w fazie akceleracji lub w fazie przełomu blastycznego przewlekłej białaczki szpikowej (CML) w przypadku oporności lub nietolerancji leczenia metanosulfonianem imatynibu.
 • Leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Philadelphia (Ph+ ALL) oraz limfoblastycznej postaci przełomu blastycznego CML, w przypadku oporności lub nietolerancji wcześniejszej terapii.
Pełna treść programu do pobrania
Wybierz program lekowy:


Leczenie doustne stanów nadmiaru żelaza w organizmie

Jednostki chorobowe:

 • Przewlekłe obciążenie żelazem

Nazwa leku:

 • deferazyroks

Wskazania

 • Leczenie przewlekłego obciążenia żelazem w wyniku częstych przetoczeń krwi (koncentrat krwinek czerwonych w ilości ≥7 ml/kg mc./mies.) u pacjentów od 6. rż. z ciężką postacią talasemii beta.
 • Leczenie przewlekłego obciążenia żelazem spowodowanego przetoczeniami krwi, gdy leczenie deferoksaminą jest przeciwwskazane lub nieodpowiednie u pacjentów z innymi rodzajami niedokrwistości, u pacjentów w 2–5. rż. oraz u pacjentów z ciężką postacią talasemii beta z obciążeniem żelazem w wyniku nieczęstych przetoczeń krwi (koncentrat krwinek czerwonych w ilości <7 ml/kg mc./mies.).
Pełna treść programu do pobrania
Wybierz program lekowy:


Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej

Jednostki chorobowe:

 • Mielofibroza w przebiegu czerwienicy prawdziwej (Post-PV MF)
 • Mielofibroza w przebiegu nadpłytkowości samoistnej
 • Nadpłytkowość samoistna
 • Pierwotna mielofibroza
 • Splenomegalia

Nazwa leku:

 • ruksolitynib

Wskazania

 • Leczenie powiększenia śledziony związanego z chorobą lub objawów występujących u dorosłych pacjentów z pierwotnym włóknieniem szpiku (przewlekłym idiopatycznym włóknieniem szpiku), włóknieniem szpiku poprzedzonym czerwienicą prawdziwą albo nadpłytkowością samoistną.
Pełna treść programu do pobrania
Placówki biorące udział w programie
Wybierz program lekowy:


Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego

Jednostki chorobowe:

 • Nawrotowy szpiczak mnogi
 • Oporny szpiczak mnogi
 • Szpiczak mnogi
 • Szpiczak plazmocytowy

Nazwa leku:

 • lenalidomid, deksametazon, pomalidomid
Pełna treść programu do pobrania
Placówki biorące udział w programie
Wybierz program lekowy:


Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego

Jednostki chorobowe:

 • Nawrotowy szpiczak mnogi
 • Oporny szpiczak mnogi
 • Szpiczak mnogi
 • Szpiczak plazmocytowy

Nazwa leku:

 • lenalidomid, deksametazon, pomalidomid
Pełna treść programu do pobrania
Placówki biorące udział w programie
Wybierz program lekowy:


Leczenie beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu Sézary’ego

Jednostki chorobowe:

 • Zespół Sézary’ego
 • Ziarniak grzybiasty

Nazwa leku:

 • beksaroten

Wskazania

 • Leczenie zmian skórnych w zaawansowanym stadium chłoniaka skórnego T-komórkowego (CTCL) u dorosłych pacjentów z nawrotem po co najmniej jednym leczeniu ogólnym.
Pełna treść programu do pobrania
Wybierz program lekowy:


Leczenie beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu Sézary’ego

Jednostki chorobowe:

 • Zespół Sézary’ego
 • Ziarniak grzybiasty

Nazwa leku:

 • beksaroten

Wskazania

 • Leczenie zmian skórnych w zaawansowanym stadium chłoniaka skórnego T-komórkowego (CTCL) u dorosłych pacjentów z nawrotem po co najmniej jednym leczeniu ogólnym.
Pełna treść programu do pobrania
kodowanie: projekt: