Sponsor główny:
AbbVie Amgen Bristol-Myers Squibb Celgene Novartis Oncology Roche Takeda

Kampania edukacyjna

Kampania edukacyjna Wczesna Diagnostyka Szpiczaka Plazmocytowego w Polsce
dr hab. n. med. Joanna Tybor-Góra, Rozpoznanie i leczenie pierwotnej mielofibrozy
dr hab. n. med. Joanna Tybor-Góra
Rozpoznanie i leczenie pierwotnej mielofibrozy
Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos, Ocena ryzyka, profilaktyka i leczenie zespołu rozpadu guza
Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos
Ocena ryzyka, profilaktyka i leczenie zespołu rozpadu guza
Dr n. med. Bartosz Puła, Kryteria diagnostyczne oraz strategia leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej
Dr n. med. Bartosz Puła
Kryteria diagnostyczne oraz strategia leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej

Partnerzy

PTHiT
Polish Adult Leukemia Group
Polska Grupa Badawcza Chłoniaków
Polska Grupa Szpiczakowa
kodowanie: projekt: