Sponsor główny:
Roche Bristol-Myers Squibb Bristol-Myers Squibb Immuno-Onkologia Novartis Oncology Celgene
prof. Andrzej Hellmann, dr Agnieszka Piekarska, Kryteria diagnostyczne oraz strategia leczenia nocnej napadowej hemoglobinurii
prof. Andrzej Hellmann, dr Agnieszka Piekarska
Kryteria diagnostyczne oraz strategia leczenia nocnej napadowej hemoglobinurii
prof. Lidia Usnarska-Zubkiewicz, dr n. med. Marta Morawska, Kryteria diagnostyczne oraz strategia leczenia szpiczaka plazmocytowego
prof. Lidia Usnarska-Zubkiewicz, dr n. med. Marta Morawska
Kryteria diagnostyczne oraz strategia leczenia szpiczaka plazmocytowego
prof. Iwona Hus, Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową w starszym wieku lub / i chorobami towarzyszącymi (grupa „slow-go”)
prof. Iwona Hus
Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową w starszym wieku lub / i chorobami towarzyszącymi (grupa „slow-go”)

Patrnerzy

PTHiT
Polish Adult Leukemia Group
Polska Grupa Badawcza Chłoniaków
Polska Grupa Szpiczakowa
kodowanie: projekt: