Sponsor główny:
Amgen Roche Bristol-Myers Squibb Bristol-Myers Squibb Immuno-Onkologia Novartis Oncology Celgene
Lekcja z marzeń - reportaż
10.07.2017 / hematoonkologia.pl
Lekcja z marzeń - reportaż
Mechanizm działania wenetoklaksu
22.06.2017 / hematoonkologia.pl
Mechanizm działania wenetoklaksu

Akademia Przewlekłej Białaczki Szpikowej i innych chorób układu krwiotwórczego

Akademia Przewlekłej Białaczki Szpikowej | Prezentacje przypadków pacjentów leczonych dazatynibem
Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos, Ocena ryzyka, profilaktyka i leczenie zespołu rozpadu guza
Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos
Ocena ryzyka, profilaktyka i leczenie zespołu rozpadu guza
Dr n. med. Bartosz Puła, Kryteria diagnostyczne oraz strategia leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej
Dr n. med. Bartosz Puła
Kryteria diagnostyczne oraz strategia leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej
Dr n. med. Ewa Chmielowska, Kryteria diagnostyczne oraz strategia leczenia układowego chłoniaka anaplastycznego z dużych komórek (sALCL)
Dr n. med. Ewa Chmielowska
Kryteria diagnostyczne oraz strategia leczenia układowego chłoniaka anaplastycznego z dużych komórek (sALCL)

Partnerzy

PTHiT
Polish Adult Leukemia Group
Polska Grupa Badawcza Chłoniaków
Polska Grupa Szpiczakowa
kodowanie: projekt: