Sponsor główny:
Roche Bristol-Myers Squibb Bristol-Myers Squibb Immuno-Onkologia Novartis Oncology Celgene

Sympozjum

Sympozjum Akademia Przewlekłej Białaczki Szpikowej, Warszawa, 24-25 marca 2017
Dr n. med. Monika Długosz - Danecka, Kryteria diagnostyczne oraz strategia leczenia chłoniaka Hodgkina
Dr n. med. Monika Długosz - Danecka
Kryteria diagnostyczne oraz strategia leczenia chłoniaka Hodgkina
prof. Andrzej Hellmann, dr Agnieszka Piekarska, Kryteria diagnostyczne oraz strategia leczenia nocnej napadowej hemoglobinurii
prof. Andrzej Hellmann, dr Agnieszka Piekarska
Kryteria diagnostyczne oraz strategia leczenia nocnej napadowej hemoglobinurii
prof. Lidia Usnarska-Zubkiewicz, dr n. med. Marta Morawska, Kryteria diagnostyczne oraz strategia leczenia szpiczaka plazmocytowego
prof. Lidia Usnarska-Zubkiewicz, dr n. med. Marta Morawska
Kryteria diagnostyczne oraz strategia leczenia szpiczaka plazmocytowego

Patrnerzy

PTHiT
Polish Adult Leukemia Group
Polska Grupa Badawcza Chłoniaków
Polska Grupa Szpiczakowa
kodowanie: projekt: