Sponsor główny:
Amgen Roche Bristol-Myers Squibb Bristol-Myers Squibb Immuno-Onkologia Novartis Oncology Celgene
Dr n. med. Bartosz Puła, Kryteria diagnostyczne oraz strategia leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej
Dr n. med. Bartosz Puła
Kryteria diagnostyczne oraz strategia leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej
Dr n. med. Ewa Chmielowska, Kryteria diagnostyczne oraz strategia leczenia układowego chłoniaka anaplastycznego z dużych komórek (sALCL)
Dr n. med. Ewa Chmielowska
Kryteria diagnostyczne oraz strategia leczenia układowego chłoniaka anaplastycznego z dużych komórek (sALCL)
Dr n. med. Monika Długosz - Danecka, Kryteria diagnostyczne oraz strategia leczenia chłoniaka Hodgkina
Dr n. med. Monika Długosz - Danecka
Kryteria diagnostyczne oraz strategia leczenia chłoniaka Hodgkina

Patrnerzy

PTHiT
Polish Adult Leukemia Group
Polska Grupa Badawcza Chłoniaków
Polska Grupa Szpiczakowa
kodowanie: projekt: