Rada programowa

Prof. dr hab. Anna Dmoszyńska

Prof. dr hab. Anna Dmoszyńska
Przewodnicząca Polskiej Grupy Szpiczakowej

Prof. dr hab. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek

Prof. dr hab. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek
Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. Andrzej Hellmann

Prof. dr hab. Andrzej Hellmann
Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych
Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii
Gdański Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. Jerzy Hołowiecki

Prof. dr hab. Jerzy Hołowiecki
Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie
Oddział w Gliwicach

Prof. dr hab. Wiesław Jędrzejczak

Prof. dr hab. Wiesław Jędrzejczak
Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. Janusz Kłoczko

Prof. dr hab. Janusz Kłoczko
Klinika Hematologii
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Prof. dr hab. Mieczysław Komarnicki

Prof. dr hab. Mieczysław Komarnicki
Katedra i Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Prof. dr hab. Jerzy Kowalczyk

Prof. dr hab. Jerzy Kowalczyk
Prof. dr hab. Jerzy Kowalczyk
Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Prof. dr hab. Kazimierz Kuliczkowski

Prof. dr hab. Kazimierz Kuliczkowski
Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Prof. Sławomira Kyrcz-Krzemień

Prof. Sławomira Kyrcz-Krzemień
Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku
Śląski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. Andrzej Lange

Prof. dr hab. Andrzej Lange
Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu

Prof. dr hab. Krzysztof Lewandowski

Prof. dr hab. Krzysztof Lewandowski
Katedra i Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Dr n. med. Janusz Meder

Dr n. med. Janusz Meder
Kierownik Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Prof. dr hab. Wojciech Młynarski

Prof. dr hab. Wojciech Młynarski
Katedra i Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Prof. dr hab. Tadeusz Robak

Prof. dr hab. Tadeusz Robak
Klinika Hematologii
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Prof. dr hab. Jacek Roliński

Prof. dr hab. Jacek Roliński
Zakład Immunologii Klinicznej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Prof. dr hab. Aleksander Skotnicki

Prof. dr hab. Aleksander Skotnicki
Klinika Hematologii
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Prof. dr hab. Tomasz Szczepański

Prof. dr hab. Tomasz Szczepański
Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej
Śląska Akademia Medycznej w Katowicach

Prof. dr hab. Jan Walewski

Prof. dr hab. Jan Walewski
Klinika Nowotworów Układu Chłonnego
Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Słodowskiej-Curie w Warszawie

Prof. dr hab. Krzysztof Warzocha

Prof. dr hab. Krzysztof Warzocha
Klinika Hematologii
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

Prof. dr hab. Krystyna Zawilska

Prof. dr hab. Krystyna Zawilska
Centrum Diagnostyczno-Lecznicze INTERLAB

kodowanie: projekt: