Przewlekła białaczka szpikowa - aktualności

18.06.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Najciekawsze doniesienia 24. kongresu EHA - dr hab. Tomasz Sacha

Prof. Tomasz Sacha dla portalu hematoonkologia.pl mówi o najciekawszych jego zdaniem doniesieniach dotyczących przewlekłej białaczki szpikowej podczas 24. kongresu EHA w Amsterdamie ...

···
11.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Miejsce bosutynibu w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej na podstawie doniesień z konferencji ASH

Wypowiedź pana profesora Tomasza Sachy na temat doniesień ostatniego Spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego w San Diego, USA.

···
20.03.2019 / rynekzdrowia.pl / Aktualności

Jacek Gugulski: w hematoonkologii programy lekowe są nazbyt zawężone

Dziękujemy za nowe leki, które się pojawiły w refundacji - mówi Jacek Gugulski, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową. Uważa jednak, że "Europa nam ucieka" w dostępie do nowoczesnych terapii.

···
28.01.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Tomasz Sacha: Najciekawsze doniesienia 60th ASH Annual Meeting 2018 - PBSz [wideo]

Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo, w którym prof. Tomasz Sacha podsumowuje najciekawsze doniesienia 60. Spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego w San Diego na temat przewlekłej białaczki szpikowej.

···
7.11.2018 / IB, PWX / Rynek Zdrowia / Aktualności

Dostępność do dwóch leków w białaczce szpikowej jest utrudniona, choć są refundowane

Dostęp do dwóch skutecznych leków możliwych do zastosowania u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową bywa utrudniony, ze względu na koszty oraz konstrukcję kryteriów w programie lekowym - ocenia dr hab. Tomasz Sacha, adiunkt w Klinice Hematologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

···
16.06.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Tomasz Sacha: wyniki badań nad inhibitorami kinazy tyrozynowej

Prof. Sacha przedstawia postępy w stosowaniu inhibitorów kinazy tyrozynowej, leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej i poznaniu biologii choroby.

···
27.11.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Eksperci: Pacjenci z przewlekłą białaczką szpikową z perspektywą odstawienia leczenia

Śląskie Debaty Hematologiczne na stałe wpisały się już do kalendarzy hematologów z całej Polski. Organizowana rokrocznie konferencja w Chorzowie, jest okazją do dyskusji uznanych ekspertów, którzy podejmują tematy nowoczesnej diagnostyki i leczenia schorzeń hematologicznych. Jednym z tematów poruszanych podczas tegorocznego Spotkania będzie postęp, jaki dokonał się w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej, w tym nowy cel w terapii pacjentów – perspektywa odstawienia leczenia (ang. TFR – Treatment Free Remission).

···
23.10.2017 / dr T. Stokłosa / Aktualności

Relacja z 19-tej Międzynarodowej Konferencji im. Johna Goldmana: „Przewlekła Białaczka Szpikowa –Biologia i Terapia”, pod patronatem ESH oraz iCMLf, Estoril, Portugalia, 12-15 października, 2017

19-ta Konferencja „Chronic Myeloid Leukemia- Biology and Therapy”, objęta patronatem Europejskiej Szkoły Hematologii (ESH) oraz Międzynarodowej Fundacji Przewlekłej Białaczki Szpikowej (iCMLf), odbyła się zgodnie z dwuletnim cyklem - Europa na przemian z USA – tym razem w pięknym atlantyckim kurorcie Estoril pod Lizboną.

···
22.09.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Tomasz Sacha: przełom w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej

22 września obchodzimy Dzień Świadomości Istnienia Przewlekłej Białaczki Szpikowej. W tym szczególnym dniu Prof. Tomasz Sacha opowiada o przełomie w leczeniu tej choroby, stwarzającym nową perspektywę dla pacjentów. Dla wielu osób cierpiących na przewlekłą białaczkę szpikową może to oznaczać całkowite odstawienie terapii lekowej.

···
21.09.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Przewlekła Białaczka Szpikowa. Kiedyś śmiertelna, dziś przewlekła – pacjenci z perspektywą odstawienia leczenia

W dniach 21-23 września br. Warszawa gościć będzie światowej sławy ekspertów hematologii i transfuzjologii. Wezmą oni udział w XXVII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

Wyjątkowo obrady tegorocznego Zjazdu zbiegły się w czasie z Międzynarodowym Dniem Świadomości Przewlekłej Białaczki Szpikowej  – World CML Day, który każdego roku na całym świecie obchodzony jest 22 września.

 

···
31.07.2017 / prof. P. Rzepecki / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Ponatynib wydłuża całkowite przeżycie u chorych na CML będących w pierwszej fazie przewlekłej

Ponatynib jest silnym inhibitorem pan BCR-ABL z elementami budowy chemicznej, w tym z potrójnym wiązaniem węgłowym, zapewniającymi duże powinowactwo do naturalnej BCR-ABL, jak również do zmutowanych form kinazy ABL.

···
26.07.2017 / Newseria.pl / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Przewlekła białaczka szpikowa z możliwością odstawienia leczenia. UE zrobiła pierwszy krok

Przewlekła białaczka szpikowa (PBSz) od wielu lat jest jasnym punktem na mapie polskiej hematoonkologii. Jeszcze do niedawna choroba uznawana była za śmiertelną. Dziś, dzięki postępowi medycyny i dostępowi do najnowocześniejszych terapii lekowych, kwalifikuje się do chorób przewlekłych. Kolejnym krokiem w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę szpikową jest perspektywa odstawienia leczenia. Unia Europejska wydała właśnie zgodę na uwzględnienie informacji o możliwości odstawienia leczenia w Charakterystyce Produktu Leczniczego nilotynibu.

···
25.07.2017 / dr M. Machnicki / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Poszukiwania markerów prognostycznych w PBSz - doniesienia polskich naukowców

W zaprezentowanym na 22. konferencji EHA abstrakcie pokazano wyniki badania, w ramach którego przeprowadzono obszerną analizę występowania mutacji somatycznych w przewlekłej białaczce szpikowej (PBSz) oraz podjęto próbę wytypowania tych zmian, które mogłyby posłużyć w przyszłości jako markery prognostyczne lub markery odpowiedzi na inhibitory kinaz tyrozynowych (IKT).

···
21.07.2017 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Jak wygląda przeżycie i odpowiedź na imatynib po 10 latach obserwacji?

Imatynib, selektywny inhibitor kinazy BCR-ABL1, istotnie poprawił rokowanie chorych na przewlekłą białaczką szpikową (PBSz). Wyniki ponad 10-letniej analizy skuteczności i bezpieczeństwa stosowania imatynibu w terapii I linii chorych na PBSz znaleźć można w czasopiśmie The New England Journal of Medicine.

···
21.06.2017 / hematoonklogia.pl / Życie z chorobą - materiały ogólne

Chorzy na przewlekłą białaczkę szpikową z perspektywą odstawienia leczenia

UE wydała zgodę na uwzględnienie informacji o możliwości odstawienia leczenia (Treatment Free Remission tj. TFR) w Charakterystyce Produktu Leczniczego nilotynib firmy Novartis.

···
13.06.2017 / dr T. Stokłosa / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Eradykacja białaczkowych komórek macierzystych przy zastosowaniu indywidualnej strategii syntetycznej letalności – publikacja w najnowszym numerze The Journal of Clinical Investigation z udziałem polskich badaczy

W najnowszym, czerwcowym numerze JCI ukazała się publikacja, w której wykorzystano koncepcję syntetycznej letalności do eradykacji białaczkowych komórek macierzystych, zarówno tych proliferujących, jak i tych uśpionych1 . Zjawisko syntetycznej letalności (z ang. synthetic lethality) mówiąc najprościej polega na uderzeniu w produkty dwóch genów, gdy uderzenie w jeden, nie wystarcza do zabicia komórki nowotworowej.

···
2.06.2017 / dr hab. J. Góra - Tybor / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

ENESTcmr – 4-letnia obserwacja

Osiągnięcie głębokiej odpowiedzi molekularnej jest dla pacjentów z PBSz warunkiem do podjęcia próby odstawienia leku. Badaniem ENESTcmr objęto chorych na PBSz dotychczas leczonych imatynibem (IM) w dawce 400-600 mg, co najmniej przez 2 lata, u których stwierdzono całkowitą odpowiedź cytogenetyczną (CCyR), ale nadal był wykrywalny transkrypt BCR-ABL.

···
22.05.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Sympozjum „Akademia Przewlekłej Białaczki Szpikowej” - zapraszamy na kolejną edycję!

Sympozjum „Akademia Przewlekłej Białaczki Szpikowej i innych chorób układu krwiotwórczego” odbyło się w Warszawie w dniach 24-25.03.2017 r.

···
11.05.2017 / IB/Rynek Zdrowia / Aktualności

Białaczka: eksperci walczą o refundację leku dla pacjentów z mutacją T315I

Polscy pacjenci z przewlekłą białaczką szpikową (PBSz) oraz ostrą białaczką limfoblastyczną (OBL) oporni na stosowane wcześniej inhibitory kinazy tyrozynowej (TKI), nadal nie mają dostępu do leku, który może przedłużyć im życie - wskazywali w środę (10 maja) uczestnicy konferencji w Warszawie.

···
20.04.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Hematology Experts Forum - zapraszamy już za rok!

W dniach 24-25 lutego 2017 roku odbyło się V Hematology Experts Forum połączone ze spotkaniem Grupy Roboczej PBSz. Zapraszamy do zapoznania się z reportażem. Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu!

···
1 2 3 4 5 6 ... 9 starsze
kodowanie: projekt: