Przewlekła białaczka szpikowa - aktualności

21.06.2017 / hematoonklogia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Chorzy na przewlekłą białaczkę szpikową z perspektywą odstawienia leczenia

UE wydała zgodę na uwzględnienie informacji o możliwości odstawienia leczenia (Treatment Free Remission tj. TFR) w Charakterystyce Produktu Leczniczego nilotynib firmy Novartis

···
13.06.2017 / dr T. Stokłosa / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Eradykacja białaczkowych komórek macierzystych przy zastosowaniu indywidualnej strategii syntetycznej letalności – publikacja w najnowszym numerze The Journal of Clinical Investigation z udziałem polskich badaczy

W najnowszym, czerwcowym numerze JCI ukazała się publikacja, w której wykorzystano koncepcję syntetycznej letalności do eradykacji białaczkowych komórek macierzystych, zarówno tych proliferujących, jak i tych uśpionych1 . Zjawisko syntetycznej letalności (z ang. synthetic lethality) mówiąc najprościej polega na uderzeniu w produkty dwóch genów, gdy uderzenie w jeden, nie wystarcza do zabicia komórki nowotworowej.

···
2.06.2017 / dr hab. J. Góra - Tybor / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

ENESTcmr – 4-letnia obserwacja

Osiągnięcie głębokiej odpowiedzi molekularnej jest dla pacjentów z PBSz warunkiem do podjęcia próby odstawienia leku. Badaniem ENESTcmr objęto chorych na PBSz dotychczas leczonych imatynibem (IM) w dawce 400-600 mg, co najmniej przez 2 lata, u których stwierdzono całkowitą odpowiedź cytogenetyczną (CCyR), ale nadal był wykrywalny transkrypt BCR-ABL.

···
22.05.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Sympozjum "Akademia Przewlekłej Białaczki Szpikowej" - zapraszamy na kolejną edycję!

Sympozjum „Akademia Przewlekłej Białaczki Szpikowej i innych chorób układu krwiotwórczego” odbyło się w Warszawie  w dniach 24-25.03.2017r.

···
11.05.2017 / IB/Rynek Zdrowia / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Białaczka: eksperci walczą o refundację leku dla pacjentów z mutacją T315I

Polscy pacjenci z przewlekłą białaczką szpikową (PBSz) oraz ostrą białaczką limfoblastyczną (OBL) oporni na stosowane wcześniej inhibitory kinazy tyrozynowej (TKI), nadal nie mają dostępu do leku, który może przedłużyć im życie - wskazywali w środę (10 maja) uczestnicy konferencji w Warszawie.

···
20.04.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Hematology Experts Forum - zapraszamy już za rok!

W dniach 24-25 lutego 2017 roku odbyło się V Hematology Experts Forum połączone ze spotkaniem Grupy Roboczej PBSz. Zapraszamy do zapoznania się z reportażem. Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu!

···
31.03.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Kraków wyznacza europejskie standardy w leczeniu i monitorowaniu Przewlekłej Białaczki Szpikowej (PBSz)

Nieprzypadkowo Kraków będzie gospodarzem 25. Spotkania Europejskich Badaczy Przewlekłej Białaczki Szpikowej. To właśnie w stolicy Małopolski znajduje się jedyne w Polsce referencyjne laboratorium diagnostyki molekularnej, które ma uprawnienia do certyfikowania innych ośrodków diagnostycznych leczących pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową (PBSz). Istotnym elementem w procesie leczenia tej choroby nowotworowej jest bowiem nie tylko wysokiej jakości terapia, lecz również właściwe jej monitorowanie. Mowa o diagnostyce molekularnej.

···
8.02.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Monitorowanie przewlekłej białaczki szpikowej - podsumowanie doniesień ASH 2016 [wideo]

Prof. Krzysztof Lewandowski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu podsumowuje doniesienia z ostatniego spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Hematologów dotyczące monitorowania PBSz.

 

···
26.01.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Przewlekła białaczka szpikowa - podsumowanie doniesień ASH 2016 [wideo]

 Dr Tomasz Stokłosa z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podsumowuje najważniejsze doniesienia o przewlekłej białaczce szpikowej z dorocznego zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Hematologów w San Diego - ustna prezentacja profesora Tomasza Sachy z CM UJ na temat stosowania generyków imatynibu w Polsce, ABL001 - nowy allosteryczny inhibitor BCR-ABL w badaniu I fazy, odstawienie TKI u chorych na PBSz - wyniki badania EuroSKI, nowe cele terapeutyczne uderzające w białaczkowe komórki macierzyste - sirtuina 1 (SIRT1) oraz badania genetyczne mutacji prowadzących do rozwoju białaczki.

···
6.12.2016 / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Dazatynib w terapii PBSz - opis przypadku pacjenta

Dr n. med. Małgorzata Wojciechowska z Oddziału hematologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie prezentuje przypadek chorego na przewlekłą białaczkę szpikową (CML).

···
8.11.2016 / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Stosowanie TKI II generacji po niepowodzeniu leczenia imatynibem - Prof. Krzysztof Lewandowski [wideo]

Prof. Krzysztof Lewandowski o leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę szpikową inhibitorami kinazy tyrozynowej (TKI) II generacji, u których doszło do niepowodzenia terapii opartej na imatynibie.

···
24.10.2016 / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Wypowiedź prof. Krzysztofa Warzochy dotycząca badania DASISION [wideo]

W jednym z ostatnich numerów Journal of Clinical Oncology, w maju 2016 r. zostały opublikowane wyniki bardzo ważnego badania u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową, badania DASISION, które porównywało skuteczność terapeutyczną dazatynibu stosowanego w standardowej dawce 100 ml/dobę, raz dziennie, w stosunku do leczenia imatynibem, inhibitorem kinazy tyrozynowej pierwszej generacji,  też w standardowej dawce 400 mg.

···
12.10.2016 / dr Tomasz Stokłosa / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Relacja z 18-tej Międzynarodowej Konferencji im. Johna Goldmana: „Przewlekła Białaczka Szpikowa - Biologia i Terapia”, pod patronatem ESH oraz iCMLf, Houston, Teksas, USA, 15-18 września, 2016

Już po raz 18 spotkali się eksperci zajmujący się przewlekłą białaczką szpikową ma konferencji organizowana pod wspólną egidą Europejskiej Szkoły Hematologii (ESH) oraz Międzynarodowej Fundacji Przewlekłej Białaczki Szpikowej (iCMLf), tym razem w Houston w Teksasie, a rolę gospodarza jak można się domyśleć przejął jeden z trojga głównych organizatorów konferencji, prof. Jorge Cortes z MD Anderson Cancer Center  (pełniący funkcję przewodniczącego wraz z Tessą Holyoake i Timothy Hughes od śmierci Johna Goldmana w 2013).

···
11.10.2016 / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Wyniki badań DASISION i CA180-034 [wideo]

Prof. Hagop M. Kantarjian z ośrodka MD Anderson Cancer Center w Houston.

···
22.09.2016 / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Przewlekła białaczka szpikowa (PBSz) – nowotwór pod kontrolą współczesnej medycyny

Właściwe monitorowanie terapii szansą na normalne życie, mimo choroby

···
3.08.2016 / mk / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Długoterminowy profil skuteczności nilotynibu w terapii I linii PBSz – aktualne wyniki badania ENESTnd

W III fazie badania ENESTnd, oceniającego skuteczność i bezpieczeństwo nilotynibu w leczeniu nowo zdiagnozowanych chorych na przewlekłą białaczkę szpikową w fazie przewlekłej (PBSz-CP), wykazano wyższe wskaźniki odpowiedzi i niższe ryzyko progresji do fazy akceleracji/kryzy blastycznej (AP/BC) w porównaniu do terapii imatynibem.

···
25.07.2016 / dr M. Gniot / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Odstawienie leczenia inhibitorami kinaz tyrozynowych (IKT) u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową (PBSz)

Temat odstawienia leczenia inhibitorami kinaz tyrozynowych (IKT) u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową (PBSz) od kilku lat wzbudza coraz większe zainteresowanie ze strony badaczy oraz pacjentów.

···
20.07.2016 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Wpływ przejścia z imatynibu na nilotynib na toksyczności związane z terapią u chorych na PBSz-CP - wyniki badania ENRICH

Podczas terapii imatynibem wielu chorych na przewlekłą białaczką szpikową w fazie przewlekłej (PBSz-CP) doświadcza chronicznych zdarzeń niepożądanych, które mogą niekorzystnie wpływać na jakość życia i prowadzić do nieprzestrzegania schematu leczniczego, co wiąże się ze słabą odpowiedzią.

···
13.07.2016 / mk / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Przeżycie chorych na PBSz w fazie przewlekłej w erze inhibitorów kinazy tyrozynowej

Wprowadzenie inhibitorów kinazy tyrozynowej do terapii chorych na przewlekłą białaczkę szpikową w fazie przewlekłej (PBSz-CP) przyniosło znaczącą poprawę całkowitego przeżycia (ang. overall survival, OS) w tej grupie pacjentów.

···
7.07.2016 / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Efekt immunologiczny działania dazatynibu u chorych na CML

Podczas tegorocznej II Międzynarodowej Konferencji "Hematologia Kliniczna i Doświadczalna" w Kazimierzu Dolnym odbyła się sesja firmy Bristol-Myers Squibb dotycząca leczenia chorych na przewlekłą białaczkę szpikową. 

···
28.06.2016 / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Prof. Tomasz Sacha podsumowuje najciekawsze doniesienia z sesji poświęconych PBSz

Prof. Tomasz Sacha podsumowuje najciekawsze doniesienia z sesji poświęconych PBSz, które były przedstawiane podczas Zjazdu EHA w Kopenhadze.

···
1 2 3 4 5 6 ... 8 starsze
kodowanie: projekt: