Inne mieloproliferacje - aktualności

8.04.2019 / dr A. Gołos / Aktualności

Częstość występowania powikłań krwotocznych i zakrzepowych w momencie diagnozy Ph ujemnych MPN - metaanaliza i przegląd systematyczny

W czasopiśmie BMC Cancer w 2019 r. ukazała się metaanaliza i przegląd systematyczny badań nt. częstości występowania powikłań zakrzepowych i krwotocznych w momencie rozpoznania nowotworów mieloprofileracyjnych Ph ujemnych (Myeloproliferative neoplasms, MPN)

···
31.07.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Personalizacja leczenia chorób mieloproliferacyjnych - rozmowa prof. Tomasza Sachy z prof. Alessandro Vanucchim

Prof. Tomasz Sacha i prof. Alessandro M. Vannucchi rozmawiają o personalizacji podejścia do leczenia chorób mieloproliferacyjnych, wskaźnikach rokowniczych i praktyce klinicznej stosowania ruksolitynibu.

···
5.07.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Hans Kvasnicka gościem konferencji "Wyzwania w Hematologii MDS-MPN"

Światowej sławy ekspert w dziedzinie mielofibrozy będzie gościem konferencji "Wyzwania w Hematologii MDS-MPN", która odbędzie się w Krakowie w dniach 7-8 września 2018r.

···
12.12.2017 / hematoonklogia.pl / Aktualności

Współczesna diagnostyka ultrasonograficzna powiększonej śledziony jako kluczowy aspekt monitorowania postępów leczenia pacjentów z mielofibrozą

Przedstawiamy Państwu materiał wideo, w którym dr hab. n. med. Wojciech Kosiak z Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii GUMed przeprowadza instruktażowe ultrasonograficzne badanie wielkości śledziony. Jak podkreśla ekspert, jest to niezwykle istotne badanie służące monitorowaniu postępów terapii pacjentów z chorobami hematologicznymi takimi jak mielofibroza. Ekspert wyjaśnia krok po kroku w jaki sposób prawidłowo przeprowadzić badanie oraz podkreśla, iż tylko cykliczne wykonywanie badania jest markerem postępów terapii.

···
20.04.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Hematology Experts Forum - zapraszamy już za rok!

W dniach 24-25 lutego 2017 roku odbyło się V Hematology Experts Forum połączone ze spotkaniem Grupy Roboczej PBSz. Zapraszamy do zapoznania się z reportażem. Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu!

···
18.04.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Rozmowa ekspertów ds. mielofibrozy - Prof. Tomasz Sacha w rozmowie z prof. Hansem Kvasnicka

Gościem specjalnym Hematology Experts Forum był wybitny hematolog – prof. Hans Michael Kvasnicka, który w świecie nowoczesnej medycyny zasłynął pracami nad oceną obrazu morfologicznego szpiku u pacjentów zmagających się z mielofibrozą. Spotkanie hematologów, w którym rokrocznie uczestniczy ok. 100 ekspertów z całej Polski, stwarza doskonałą okazję, aby poznać wyniki najnowszych obserwacji w zakresie leczenia mielofibrozy.

···
23.02.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja - Inne mieloproliferacje

Światowej sławy ekspert i klinicysta prof. Hans Michael Kvasnicka gościem Hematology Experts Forum

Gościem specjalnym tegorocznego Hematology Experts Forum będzie wybitny hematolog – prof. Hans Michael Kvasnicka, który w świecie nowoczesnej medycyny zasłynął pracami nad oceną obrazu morfologicznego szpiku u pacjentów zmagających się z mielofibrozą. Spotkanie hematologów, w którym rokrocznie uczestniczy ok. 100 ekspertów z całej Polski, stwarza doskonałą okazję, aby poznać wyniki najnowszych obserwacji w zakresie leczenia mielofibrozy. Hematology Experts Forum 2017 odbędzie się już w dniach 24-25 lutego w Warszawie.

···
25.01.2017 / Joanna Wawiórka-Kamieniecka / hematoonkologia.pl / Aktualności

Dobra wiadomość dla pacjentów z mielofibrozą: Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o refundacji leczenia dla tej grupy pacjentów

Od 1 stycznia br. decyzją Ministerstwa Zdrowia finansowaniem została objęta pierwsza terapia celowana dla pacjentów z mielofibrozą, która nie tylko poprawia komfort życia, ale również wydłuża czas przeżycia. Dzięki porozumieniu między producentem leku a Ministrem Zdrowia, pacjenci kwalifikujący się do programu lekowego zostali objęci leczeniem od dnia obowiązywania decyzji, bez konieczności oczekiwania na terapię.

···
18.01.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Doniesienia dotyczące nowotworów mieloproliferacyjnych z ASH 2016 [wideo]

Prof. Joanna Góra-Tybor przedstawia interesujące doniesienia dotyczące nowotworów mieloproliferacyjnych z dorocznego spotkania Amerykańskiego Stowarzyszenia Hematologów - zastosowanie interferonu w I linii leczenia pacjentów z czerwienicą prawdziwą (PV) i z nadpłytkowością samoistną oraz włoskie badanie dotyczące stosowania ruksolitynibu u chorych na mielofibrozę.

···
22.11.2016 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - Inne mieloproliferacje

Ciąża u pacjentek ze zdiagnozowaną mieloproliferacją – doświadczenia brytyjskie

Wśród ciężarnych chorych na nowotwory mieloproliferacyjne (MPN) istnieje wyższe ryzyko powikłań u matki i płodu, co stanowi ogromne wyzwanie.

···
3.11.2016 / mk / hematoonkologia.pl / Edukacja - Inne mieloproliferacje

Związek między płcią a nasileniem i rodzajem objawów u chorych na mieloproliferacje

Choroby mieloproliferacyjne, w tym czerwienica prawdziwa, nadpłytkowość samoistna i zwłóknienie szpiku kostnego, wyróżnia podobny profil objawów, niekiedy zagrażających życiu powikłań oraz obniżona jakość życia. Co ciekawe, wpływ płci chorych na symptomy nowotworów mieloproliferacyjnych wciąż nie został dostatecznie zbadany.

···
10.06.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Doniesienia na temat nowotworów mieloproliferacyjnych / EHA 2016

Zapraszamy do obejrzenia materiału.

···
11.02.2016 / Novartis Polska / Aktualności

Ruksolitynib skuteczny w terapii pacjentów z mielofibrozą i czerwienicą prawdziwą

Warszawa, 11 lutego 2016 r. — firma Novartis informuje, że badania III fazy COMFORT – II nad ruksolitynibem wykazały poprawę stanu zdrowia pacjentów
z mielofibrozą i czerwienicą prawdziwą.

···
27.11.2015 / dr K. Mądry / Aktualności

Perspektywy i rekomendacje Międzynarodowej Grupy Roboczej MDS/MPN w patogenezie, diagnostyce i przebiegu klinicznym u chorych na nowotwory mielodysplastyczne/mieloproliferacyjne

W Hematologica ukazały się rekomendacje Międzynarodowej Grupy Roboczej MDS/MPN odnośnie patogenezy, diagnostyki i przebiegu klinicznego u chorych na nowotwory mielodysplastyczne/mieloproliferacyjne.

···
26.05.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - Inne mieloproliferacje

Wytyczne na rok 2015 dotyczące rozpoznawania i leczenia czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej

Czerwienica prawdziwa (ang. polycythemia vera, PV) i nadpłytkowość samoistna (ang. essential thrombocythemia, ET) są nowotworami mieloproliferacyjnymi charakteryzującymi się odpowiednio erytrocytozą i trombocytozą. Inne cechy tych jednostek chorobowych obejmują leukocytozę, splenomegalię, zakrzepicę, krwawienie, zaburzenia mikrokrążenia, świąd oraz ryzyko transformacji do białaczki lub włókniaka.

···
24.11.2014 / dr hab. J. Góra-Tybor / Edukacja - Inne mieloproliferacje

Co nowego w przewlekłych nowotworach mieloproliferacyjnych Ph ujemnych? - EHA 2014

Tematem, który zdominował sesje poświęcone przewlekłym nowotworom mieloproliferacyjnym (MPN) Ph minus było odkrycie nowej mutacji charakterystycznej dla nadpłytkowości samoistnej (ET) i mielofibrozy (MF) dotyczącej genu dla kalretikuliny (CARL). Markery molekularne MPN Ph minus zostały szeroko omówione na sesji satelitarnej firmy Novartis (NCP Cross, AM Vannucchi).

···
4.11.2014 / IBX/Rynek Zdrowia / Edukacja - Inne mieloproliferacje

Kolejne nowelizacje list refundacyjnych nie uwzględniają nowoczesnego, skutecznego leczenia mielofibrozy

Sytuację chorych rozumieją parlamentarzyści z Zespołu ds. Chorób Rzadkich i Zespołu ds. Onkologii, którzy przekazali ministrowi zdrowia stanowisko dotyczące objęcia refundacją leków sierocych, w których - tak jak w mielofibrozie - zapadalność nie przekracza 1 przypadku na 50 tys. osób.

···
2.10.2014 / dr hab. J. Góra-Tybor / Aktualności

Przeszczep alogeniczny ze zredukowanym kondycjonowaniem u pacjentów z mielofibrozą – wyniki prospektywnego badania MPD-RC 101

U pacjentów z mielofibrozą (MF) w stadium zaawansowanym, w stopniu ryzyka pośrednim-2 i wysokim alogeniczne przeszczepienie szpiku kostnego jest rekomendowaną opcją terapeutyczną. Niestety procedura ta u chorych na MF wiąże się z wysoką śmiertelnością. Stąd próby poprawy wyników m.in. poprzez zastosowanie zredukowanego kondycjonowania. Publikacje dotyczące wyników przeszczepiania szpiku w MF są stosunkowo nieliczne i w większości mają charakter retrospektywny.

···
1.04.2014 / dr hab. J. Góra-Tybor / Edukacja - Inne mieloproliferacje

Somatyczne mutacje genu kalretikuliny – nowy marker genetyczny w przewlekłych nowotworach mieloproliferacyjnych

W grudniu 2013 w New England Journal of Medicine dwie niezależne grupy badawcze opublikowały prace dotyczące odkrycia mutacji somatycznych w genie dla kalretikuliny (CALR) u pacjentów z przewlekłymi nowotworami mieloproliferacyjnymi(MPN) Ph ujemnymi.

···
27.11.2013 / dr hab. J. Góra-Tybor / Edukacja - Inne mieloproliferacje

Nowo odkryte zmiany genetyczne w przewlekłej białaczce neutrofilowej i atypowej przewlekłej białaczce szpikowej – implikacje diagnostyczne i terapeutyczne

Przewlekła białaczka neutrofilowa (CNL)  i atypowa przewlekła białaczka szpikowa (aCML) to rzadkie przewlekłe nowotwory mieloproliferacyjne o złym rokowaniu.

···
kodowanie: projekt: