Hemostaza.edu.pl: Portal edukacyjny skierowany do lekarzy hematologów oraz lekarzy w trakcie specjalizacji, lekarzy pierwszego kontaktu mających pod opieką chorych na zakrzepicę, małopłytkowość i skazy krwotoczne, diagnostów laboratoryjnych, chorych z zaburzeniami krzepnięcia oraz ich opiekunów.

Małopłytkowość - aktualności

2.11.2018 / dr M. Górska-Kosicka / Aktualności

Leczenie drugiej linii dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną

Pierwotna małopłytkowość immunologiczna (primary immune trombocytopenia, ITP) charakteryzuje się izolowaną małopłytkowością w morfologii krwi a jej przebieg u dorosłych jest zazwyczaj przewlekły. Celem leczenia jest utrzymanie bezpiecznej dla chorego liczby płytek krwi, czyli takiej, przy której nie występują objawy skazy krwotocznej. W leczeniu pierwszej linii stosuje się glikokortykosterydy dożylne, immunoglobuliny oraz immunoglobulinę anty-D. Jednak wielu chorych nie reaguje na leczenie pierwszoliniowe i konieczne staje się wdrożenie innych form terapii.

···
28.09.2018 / dr M. Górska-Kosicka / Aktualności

Małopłytkowość indukowana heparyną (HIT) u chorych w ciężkim stanie klinicznym

Małopłytkowość indukowana heparyną (heparin-induced trombocytopenia, HIT) jest wywołana przez przeciwciała przeciwko kompleksom utworzonym z heparyny i czynnika płytkowego 4 (platelet factor 4, PF4). Przeciwciała te powodują aktywację płytek krwi, komórek śródbłonka naczyniowego, co prowadzi do małopłytkowości i powikłań zakrzepowych. Częstość HIT waha się w zależności od populacji chorych oraz rodzaju stosowanej heparyny od 1 do 5%. Główne czynniki ryzyka wystąpienia choroby to przebyty zabieg operacyjny, płeć żeńska, ekspozycja na heparynę niefrakcjonowaną w porównaniu z drobnocząsteczkową oraz wysokie BMI.

 

···
22.08.2018 / dr Magdalena Górska-Kosicka / Aktualności

Małopłytkowość u chorych na zespoły mielodysplastyczne - wciąż nierozwiązany problem

Zespoły mielodysplastyczne (myelodysplastic syndrom, MDS) charakteryzują się nieefektywną hematopoezą prowadzącą do cytopenii we krwi obwodowej. Przebieg kliniczny choroby jest różnorodny, a główne objawy wynikają z cytopenii: niedokrwistość prowadzi do osłabienia i nietolerancji wysiłku, leukopenia zwiększa podatność na infekcje, a małopłytkowość zwiększa ryzyko krwawień. MDS występuje zazwyczaj u osób starszych (średnia wieku 74 lata), a przeżycie waha się od 4,6 roku u pacjentów z chorobą niskiego ryzyka do mniej niż 2 lat u pacjentów z chorobą wysokiego ryzyka.

···
6.08.2018 / dr M. Górska-Kosicka / Aktualności

Zakrzepowa plamica małopłytkowa u dzieci

Mikroangiopatie zakrzepowe (thrombotic microangiopathy, TMA) charakteryzują się mechaniczną niedokrwistością hemolityczną (obecne schistocyty w rozmazie krwi obwodowej), małopłytkowością powodowaną zużyciem płytek krwi oraz niedokrwiennym uszkodzeniem narządów wynikającym z tworzenia zakrzepów w naczyniach mikrokrążenia.

···
25.07.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Robak: refundacja eltrombopagu w Polsce

Profesor Tadeusz Robak: refundacja eltrombopagu to ważna wiadomość dla pacjentów cierpiących na oporne postacie małopłytkowości immunologicznej.

···
12.07.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Krzysztof Chojnowski - Małopłytkowość immunologiczna (ITP)

Profesor Krzysztof Chojnowski z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi omawia zagadnienie małopłytkowości immunologicznej (ITP): epidemiologie, diagnostykę, standardy leczenia oraz wyzwania w trakcie postępowania z tą chorobą

···
5.06.2018 / dr M. Górska-Kosicka / Aktualności

Leczenie powikłań zakrzepowych towarzyszących chorobie nowotworowej u chorych z małopłytkowością

Zarówno małopłytkowość jak i powikłania zakrzepowo-zatorowe często występują u chorych z chorobą nowotworową. Pomimo zwiększonego ryzyka krwawień związanego z małopłytkowością, ryzyko zakrzepicy w tej grupie chorych nie jest zmniejszone. Leczenie powikłań zakrzepowych u pacjenta z małopłytkowością wymaga balansowania pomiędzy ryzykiem krwawienia a ryzykiem propagacji czy nawrotu zakrzepicy. Każdy chory wymaga indywidualnej oceny z uwzględnieniem min rozmiaru i lokalizacji zakrzepicy, czasu jaki upłynął od jej wystąpienia.

···
4.06.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Reportaż z warsztatów „Kiedy do ustalenia rozpoznania potrzebny jest Sherlock Holmes?”

W dniu 13 kwietnia 2018 roku w Warszawie w Airport Hotel Okęcie odbyło się kolejne już spotkanie poświęcone chorobie Gaucher'a pt. Małopłytkowość i splenomegalia – kiedy do ustalenia rozpoznania potrzebny jest Sherlock Holmes? Było to spotkanie, które jest praktykowane w Europie od kilkunastu lat w ramach spotkań Europejskiego Towarzystwa Hematologicznego.

···
28.05.2018 / dr M. Górska - Kosicka / Aktualności

Leczenie drugiej linii u chorych na małopłytkowość immunologiczną

Małopłytkowość immunologiczna (ang. immune thrombocytopenia, ITP) charakteryzuje się izolowaną małopłytkowością, która może prowadzić u niektórych chorych do poważnych krwawień. Leczenie pierwszej linii obejmuje glikokortykosterydy, dożylne immunoglobuliny oraz immunoglobulinę anty-D. Odpowiedź na leczenie pierwszoliniowe występuję u ok. 60-70% chorych leczonych glikokortykosterydami i u ok. 90% chorych otrzymujących immunoglobuliny. Jednak u znacznej części pacjentów odpowiedź jest krótkotrwała i wymagają oni terapii drugiej linii. Jeśli nie zostało to uczynione wcześniej przed wdrożeniem leczenia drugiej linii powinno się potwierdzić rozpoznanie pierwotnej małopłytkowości immunologicznej (wykluczenie wtórnych małopłytkowości immunologicznych i małopłytkowości nieimmunologicznych).

···
17.04.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Romiplostym nie wiąże się z wyższym ryzykiem OBSz ani zgonów u chorych na MDS – wyniki długoterminowej obserwacji

Badania nad romiplostymem, białkiem fuzyjnym powodującym wyższą produkcję płytek krwi, w terapii chorych na zespoły mielodysplastyczne (ang. myelodysplastic syndrome, MDS) z małopłytkowością zostały wstrzymane na etapie II fazy z powodu potencjalnego ryzyka progresji do ostrej białaczki szpikowej (OBSz), niewłaściwej jej diagnozy lub leczenia. Jednak możliwości leczenia małopłytkowości w MDS wciąż są ograniczone.

···
6.03.2018 / dr M. Górska-Kosicka / Aktualności

Patofizjologia zakrzepowej plamicy małopłytkowej i zespołu hemolityczno-mocznicowego

Zakrzepowa plamica małopłytkowa (thrombotic thrombocytopenic purpura, TTP) i zespół hemolityczno-mocznicowy (hemolytic uremic syndrome, HUS) należą do mikroangiopatii zakrzepowych (thrombotic microangiopathy, TMA), charakteryzujących się małopłytkowością, niedokrwistością hemolityczną i niedokrwiennym uszkodzeniem narządów. Wynikiem wewnątrznaczyniowej hemolizy o charakterze mechanicznym są obecnie w rozmazie krwi obwodowej schistocyty.

···
30.01.2018 / dr M. Górska-Kosicka / Aktualności

Badania laboratoryjne w diagnostyce małopłytkowości indukowanej heparyną

Immunologiczna małopłytkowość indukowana heparyną (heparin induced thrombocytopenia, HIT) jest wywołana przez przeciwciała skierowane przeciwko kompleksom utworzonym z heparyny i czynnika płytkowego 4 (platelet factor 4 – PF4). Przeciwciała te aktywują płytki krwi ale także komórki śródbłonka naczyniowego prowadząc do tworzenia zakrzepów i rozwoju małopłytkowości.

···
8.01.2018 / dr M. Górska-Kosicka / Aktualności

Nowe leki w zakrzepowej plamicy małopłytkowej

Zakrzepowa plamica małopłytkowa (thrombotic thrombocytopenic purpura, TTP) należy do mikroangiopatii zakrzepowych i charakteryzuje się niedokrwistością hemolityczną, małopłytkowością oraz niedokrwiennym uszkodzeniem narządów. U podłoża choroby leży wrodzony (congenital thrombotic, thrombocytopenic purpura, cTTP) lub nabyty spowodowany obecnością autoprzeciwiał (immune mediated thrombotic thrombocytopenic purpura, iTTP) niedobór metaloproteazy ADAMTS13 (a diintegrin and metalloproteinase with thrombospondin type 1 motif member 13).

···
20.11.2017 / dr M. Górska - Kosicka / Aktualności

Małopłytkowość u dzieci – praktyczne wskazówki

Płytki krwi i ich interakcje ze śródbłonkiem stanowią kluczowy element pierwotnej hemostazy, dlatego ich obniżona liczba lub nieprawidłowa funkcja prowadzą do objawów skazy krwotocznej. Nasilenie skazy krwotocznej nie zawsze koreluje z liczbą płytek krwi jak ma to miejsce min w małopłytkowości immunologicznej (immune trombocytopenia, ITP).

···
16.10.2017 / dr M. Górska-Kosicka / Aktualności

Małopłytkowość u kobiet w ciąży

Małopłytkowość obserwuje się u ok 5-10% kobiet w ciąży lub okresie okołoporodowym. Może ona nie mieć znaczenia klinicznego, ale może także być objawem choroby stanowiącej zagrożenie dla matki i / lub dziecka.

···
21.06.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja - małopłytkowość

Małopłytkowość i splenomegalia - kiedy do rozpoznania potrzebny jest Sherlock Holmes?

Zapraszamy na sympozjum "Małopłytkowość i splenomegalia - kiedy do rozpoznania potrzebny jest Sherlock Holmes?". Spotkanie organizowane jest przez portal hematoonkologia.pl 20 września 2017 roku w Warszawie, w Hilton Warsaw Hotel And Convention Centre przy ul. Grzybowskiej 63.


···
8.05.2017 / dr J. Zdziarska / Edukacja - małopłytkowość

Analogi receptora trombopoetyny – aktualny stan wiedzy

Analogi receptora trombopoetyny (TPOR) nadal nie są w Polsce refundowane, pomimo udowodnionej skuteczności oraz realnego braku innych możliwości leczenia niektórych chorych cierpiących na przewlekłą, oporną małopłytkowość immunologiczną (ITP).

···
3.04.2017 / dr J. Zdziarska / Aktualności

Małopłytkowość w przebiegu marskości wątroby a ryzyko krwawienia

Małopłytkowość często towarzyszy zaawansowanej niewydolności wątroby. Zwykle jest dobrze tolerowana przez pacjentów, jednak niska liczba płytek stwarza obawy o zachowanie hemostazy po urazach i zabiegach operacyjnych. Główne mechanizmy małopłytkowości w przebiegu marskości wątroby to niska produkcja trombopoetyny oraz sekwestracja płytek w śledzionie, nadczynnej z powodu nadciśnienia wrotnego.

···
9.03.2017 / dr J. Zdziarska / Edukacja - małopłytkowość

Bewacizumab jako nowa opcja terapeutyczna w trombastenii Glanzmanna?

Trombastenia Glanzmanna (tG) to rzadka wrodzona trombocytopatia, spowodowana ilościowym lub jakościowym niedoborem glikoproteiny IIb/IIIa (płytkowego receptora dla fibrynogenu). Defekt agregacji płytek oraz osłabienie skrzepu prowadzą do poważnych objawów krwotocznych, występujących od dzieciństwa. Najczęściej należą do nich krwawienia z nosa, krwotoczne miesiączki oraz krwawienia z przewodu pokarmowego, które mogą być trudne do leczenia, a nawet prowadzić do zgonu.

···
9.02.2017 / dr J. Zdziarska / Edukacja - małopłytkowość

Małopłytkowość immunologiczna u dzieci – wytyczne a praktyka kliniczna

Małopłytkowość immunologiczna (ITP) dotyka rocznie 2,2-5,3 na 100 000 dzieci i odznacza się, jak powszechnie wiadomo, dobrym rokowaniem. Międzynarodowe wytyczne zalecają, aby u dzieci, u których nie występują objawy krwotoczne, nie rozpoczynać leczenia farmakologicznego niezależnie od liczby płytek (stosować strategię uważnej obserwacji). W praktyce klinicznej jednak pomimo tego zalecenia leczenie jest często włączane przy bardzo niskiej liczbie płytek, przy braku istotnych krwawień.

···
kodowanie: projekt: