Polska Grupa Szpiczakowa

23.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Dr hab. Dytfeld: szybkość, długość i konsekwencja w podawaniu lenalidomidu przekłada się na wyniki leczenia

Wypowiedź dr hab. Dominika Dytfelda (Poznań) podczas 9. konferencji CURRENT & FUTURE PERSPECTIVES OF MM & other hematological malignancies treatment w Warszawie o zaletach stosowania lenalidomidu u chorych na szpiczaka plazmocytowego w pierwszej linii leczenia.

···
19.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Jamroziak: Nie ma przeciwwskazań do sekwencyjnego stosowania leków immunomodulujących w szpiczaku

Prof. Krzysztof Jamroziak odpowiada na pytania o przeciwwskazania do sekwencyjnego stosowania leczenia immunomodulującego (lenalidomid, pomalidomid) i występowania oporności krzyżowej w terapii szpiczaka plazmocytowego.

···
15.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Scheid: rola ASCT w nowoczesnym leczeniu szpiczaka plazmocytowego

Prof. Christoph Scheid (Uniwersytet Medyczny w Kolonii, Niemcy) w rozmowie z dr hab. Dominikiem Dytfeldem podczas 9. konferencji CURRENT & FUTURE PERSPECTIVES OF MM & other hematological malignancies treatment w marcu tego roku.

···
10.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wywiad z prof. Zauchą: Leczenie chorego na szpiczaka w podeszłym wieku

Wywiad red. Agnieszki Krawiec z prof. Janem Maciejem Zauchą z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego podczas 9. konferencji CURRENT & FUTURE PERSPECTIVES OF MM & other hematological malignancies treatment w marcu tego roku.

···
10.04.2019 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Poprawa bezpieczeństwa autoHSCT w terapii amyloidozy łańcuchów lekkich

Mimo wprowadzenia nowych terapii, takich jak inhibitory proteasomów czy leki immunomodulujące, autologiczne przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. autologous hematopoietic stem cell transplant, autoHSCT) pozostaje najbardziej skutecznym podejściem w leczeniu chorych na amyloidozę łańcuchów lekkich.

···
9.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Giannopoulos: pomalidomid w leczeniu nawrotowego i opornego szpiczaka plazmocytowego

Jacy pacjenci szczególnie skorzystają z nowej opcji, jaką jest pomalidomid w leczeniu RRMM po wcześniejszym wykorzystaniu lenalidomidu i bortezomibu?

···
9.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego oraz innych dyskrazji plazmocytowych na rok 2018/2019

Liczba chorych na szpiczaka plazmocytowego zwiększa się, co jest skutkiem zarówno skuteczniejszej diagnostyki, jak również istotnego przedłużania przeżycia chorych. 

···
4.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Lidia Usnarska-Zubkiewicz: Zapobieganie infekcjom u chorych z nawrotem szpiczaka plazmocytowego

Wypowiedź pani prof. Lidii Usnarskiej-Zubkiewicz, zarejestrowana podczas 9 edycji konferencji CURRENT & FUTURE PERSPECTIVES OF MM & other hematological malignancies treatment, w Warszawie.

···
2.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Javier de la Rubia: Pomalidomid - nowa opcja terapeutyczna dla chorych opornych/nawrotowych w szpiczaku plazmocytowym

Wywiad przeprowadzony podczas 9. konferencji Current and Future Perspectives of MM & Other Hematological Malignancies Treatment która odbyła się w dniach 8-9 marca b.r. 

···
21.03.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Refundacja daratumumabu i karfilzomibu jest konieczna - Polska Grupa Szpiczakowa apeluje do Ministra Zdrowia

Refundacja daratumumabu i karfilzomibu jest konieczna. Leki te odpowiadają na pilne potrzeby pacjentów z nawrotem szpiczaka plazmacytowego i opornością na dotychczas stosowane w Polsce terapie i dają szansę, przynajmniej części z nich, na powrót do czynnego życia.

···
20.03.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Dr hab. Dominik Dytfeld: leki immunomodulujące - podstawa terapii szpiczaka plazmocytowego

Wypowiedź pana dr hab. Dominika Dytfelda podczas ostatniego Spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego w San Diego, USA.

···
18.03.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

O przyszłości Polskiej Grupy Szpiczakowej w rozmowie z Dominikiem Dytfeldem

Wypowiedź dr hab. Dominika Dytfelda dla portalu hematoonkologia.pl. Dr hab. Dytfeld jest reprezentantem nowego prezydium Polskiej Grupy Szpiczakowej, która ukonstytuowała się podczas ostatniego spotkania PGSz w trakcie konferencji Current and Future Perspectives of MM & Other Hematological Malignancies Treatment w Warszawie.

···
13.03.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Krzysztof Giannopoulos: Leczenie szpiczaka plazmocytowego w 2019 roku

Wypowiedź pana profesora Krzysztofa Giannopoulosa podczas ostatniego Spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego w San Diego, USA.

···
6.03.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Artur Jurczyszyn: dostępność, mechanizm działania i korzyści stosowania lenalidomidu

Wypowiedź pana profesora Artura Jurczyszyna podczas ostatniego Spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego w San Diego, USA.

···
25.02.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Debata ekspertów - Wczesna diagnostyka szpiczaka w Polsce [wideo]

Wczesne zdiagnozowanie szpiczaka plazmocytowego to trudne wyzwanie. Czas od pojawienia się objawów do diagnozy, u chorych na szpiczaka, jest jednym z najdłuższych wśród wszystkich chorób nowotworowych.

···
31.01.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej już w marcu

Już 8 marca odbędzie się kolejne Spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej. W tym roku wydarzenie będzie towarzyszyło  konferencji CURRENT & FUTURE PERSPECTIVES OF MM & other hematological malignancies treatment w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wydarzeniem. 

···
24.01.2019 / prof. K. Giannopoulos / Aktualności

Podsumowanie doniesień na temat iksazomibu przedstawionych w czasie konferencji ASH

W czasie ostatniej konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Hematologów przedstawiono prawie 40 prac dotyczących leczenia z wykorzystaniem iksazomibu u chorych na szpiczaka plazmocytowego. W obecnym opracowaniu chciałbym się skupić na najistotniejszych pracach, które zostały przedstawione w formie ustnych wystąpień.

···
3.01.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Debata ekspertów podsumowująca kampanię "Wczesna diagnostyka Szpiczaka Plazmocytowego w Polsce"

Portal edukacyjny hematoonkologia.pl zaprasza na debatę podsumowującą kampanię „Wczesna diagnostyka Szpiczaka Plazmocytowego w Polsce”.

···
29.11.2018 / dr B. Puła / Aktualności

Połączenie elotuzumabu z pomalidomidem oraz deksametazonem poprawia rokowanie chorych z opornym i nawrotowym szpiczakiem plazmocytowym – wyniki badania ELOQUENT-3

Oporność lub nawrót po leczeniu bortezomibem oraz lenalidomidem stanowią istotny problem kliniczny w leczeniu szpiczaka plazmocytowego (MM, multiple myeloma) z uwagi na krótki czas przeżycia chorych (mediana całkowitego przeżycia 9 miesięcy) oraz oporność na klasyczne cytostatyki. Rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie leczenia nowymi lekami lub przeciwciałami monoklonalnymi skierowanymi przeciwko antygenom występującym na komórkach MM.

···
14.11.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Ibrutynib + rytuksymab może stanowić nowy standard leczenia chorych na makroglobulinemię Waldenströma

Monoterapia ibrutynibem jest skutecznym lekiem chorych na nawrotową makroglobulinemię Waldenströma (WM), rzadką postać chłoniaka z komórek B.

···
1 2 3 4 5 6 ... 21 starsze
kodowanie: projekt: