Polska Grupa Szpiczakowa

18.06.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Najciekawsze doniesienia 24. kongresu EHA - dr hab. Dominik Dytfeld

Dr Dominik Dytfeld (Poznań) w wypowiedzi dla portalu hematoonkologia.pl relacjonuje najciekawsze doniesienia kongresu dotyczące szpiczaka plazmocytowego m.in. wyniki badań COLUMBA, CASSIOPEIA oraz doniesienia na temat zastosowania terapii komórkami CAR-T.

···
5.06.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Jamroziak: schemat RVD w leczeniu pacjentów z nowo rozpoznanym MM niekawalifikujących się do przeszczepienia [wideo]

16 maja b.r. EMA dopuściła do stosowania schemat RVD w leczeniu pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem niekawalifikujących się do przeszczepienia. Prof. Krzysztof Jamroziak odpowiada na pytanie którzy pacjenci, przy założeniu dostępu do takiego leczenia w Polsce, najbardziej skorzystaliby na takim triplecie oraz jeśli by założyć dostep w 1. linii zarówno do Rd jak i do RVD, którzy pacjenci powinni być nimi leczeni.

···
30.05.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Lidia Gil - miejsce tripletu PVD w leczeniu szpiczaka plazmocytowego [wideo]

16 maja b.r. EMA dopuściła do stosowania w Europie schemat PVD (pomalidomid, bortezomib i deksametazon) w leczeniu pacjentów ze szpiczakiem począwszy od 2. linii jeśli wcześniej zastosowano już lenalidomid. Profesor Lidia Gil (Poznań) w wypowiedzi dla naszego portalu mówi o trójlekowej kombinacji PVD w leczeniu chorych na szpiczaka plazmocytowego. Jakie są zalety takiego leczenia i kto na nim skorzysta? Na co trzeba zwrócić uwagę w trakcie przewlekłej terapii?

···
20.05.2019 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Jak często stosowane są bisfosfoniany u starszych chorych na szpiczaka plazmocytowego? Wyniki analizy populacji w USA

Stosowanie bisfosfonianów u chorych na szpiczaka plazmocytowego (SzP) redukuje ryzyko występowania zdarzeń kostnych (ang. skeletal-related events, SRE), a według niektórych doniesień, poprawia przeżycie pacjentów.

···
8.05.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Dostęp do lenalidomidu i pomalidomidu w nowym programie lekowym [wideo]

Zapraszamy do obejrzenia wykładu wygłoszonego przez prof. Krzysztofa Giannopoulosa (Lublin) na temat dostępu do lenalidomidu i pomalidomidu w nowym programie lekowym.

···
6.05.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Jak leczę wznowę MM - Prof. Sebastian Grosicki

Dr hab. n. med. Sebastian Grosicki (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach) odpowiada na pytanie jak leczyć wznowę szpiczaka plazmocytowego

···
23.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Dr hab. Dytfeld: szybkość, długość i konsekwencja w podawaniu lenalidomidu przekłada się na wyniki leczenia

Wypowiedź dr hab. Dominika Dytfelda (Poznań) podczas 9. konferencji CURRENT & FUTURE PERSPECTIVES OF MM & other hematological malignancies treatment w Warszawie o zaletach stosowania lenalidomidu u chorych na szpiczaka plazmocytowego w pierwszej linii leczenia.

···
19.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Jamroziak: Nie ma przeciwwskazań do sekwencyjnego stosowania leków immunomodulujących w szpiczaku

Prof. Krzysztof Jamroziak odpowiada na pytania o przeciwwskazania do sekwencyjnego stosowania leczenia immunomodulującego (lenalidomid, pomalidomid) i występowania oporności krzyżowej w terapii szpiczaka plazmocytowego.

···
15.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Scheid: rola ASCT w nowoczesnym leczeniu szpiczaka plazmocytowego

Prof. Christoph Scheid (Uniwersytet Medyczny w Kolonii, Niemcy) w rozmowie z dr hab. Dominikiem Dytfeldem podczas 9. konferencji CURRENT & FUTURE PERSPECTIVES OF MM & other hematological malignancies treatment w marcu tego roku.

···
10.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wywiad z prof. Zauchą: Leczenie chorego na szpiczaka w podeszłym wieku

Wywiad red. Agnieszki Krawiec z prof. Janem Maciejem Zauchą z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego podczas 9. konferencji CURRENT & FUTURE PERSPECTIVES OF MM & other hematological malignancies treatment w marcu tego roku.

···
10.04.2019 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Poprawa bezpieczeństwa autoHSCT w terapii amyloidozy łańcuchów lekkich

Mimo wprowadzenia nowych terapii, takich jak inhibitory proteasomów czy leki immunomodulujące, autologiczne przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. autologous hematopoietic stem cell transplant, autoHSCT) pozostaje najbardziej skutecznym podejściem w leczeniu chorych na amyloidozę łańcuchów lekkich.

···
9.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Giannopoulos: pomalidomid w leczeniu nawrotowego i opornego szpiczaka plazmocytowego

Jacy pacjenci szczególnie skorzystają z nowej opcji, jaką jest pomalidomid w leczeniu RRMM po wcześniejszym wykorzystaniu lenalidomidu i bortezomibu?

···
9.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Zalecenia Polskiej Grupy Szpiczakowej dotyczące rozpoznawania i leczenia szpiczaka plazmocytowego oraz innych dyskrazji plazmocytowych na rok 2018/2019

Liczba chorych na szpiczaka plazmocytowego zwiększa się, co jest skutkiem zarówno skuteczniejszej diagnostyki, jak również istotnego przedłużania przeżycia chorych. 

···
4.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Lidia Usnarska-Zubkiewicz: Zapobieganie infekcjom u chorych z nawrotem szpiczaka plazmocytowego

Wypowiedź pani prof. Lidii Usnarskiej-Zubkiewicz, zarejestrowana podczas 9 edycji konferencji CURRENT & FUTURE PERSPECTIVES OF MM & other hematological malignancies treatment, w Warszawie.

···
2.04.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Javier de la Rubia: Pomalidomid - nowa opcja terapeutyczna dla chorych opornych/nawrotowych w szpiczaku plazmocytowym

Wywiad przeprowadzony podczas 9. konferencji Current and Future Perspectives of MM & Other Hematological Malignancies Treatment która odbyła się w dniach 8-9 marca b.r. 

···
21.03.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Refundacja daratumumabu i karfilzomibu jest konieczna - Polska Grupa Szpiczakowa apeluje do Ministra Zdrowia

Refundacja daratumumabu i karfilzomibu jest konieczna. Leki te odpowiadają na pilne potrzeby pacjentów z nawrotem szpiczaka plazmacytowego i opornością na dotychczas stosowane w Polsce terapie i dają szansę, przynajmniej części z nich, na powrót do czynnego życia.

···
20.03.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Dr hab. Dominik Dytfeld: leki immunomodulujące - podstawa terapii szpiczaka plazmocytowego

Wypowiedź pana dr hab. Dominika Dytfelda podczas ostatniego Spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego w San Diego, USA.

···
18.03.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

O przyszłości Polskiej Grupy Szpiczakowej w rozmowie z Dominikiem Dytfeldem

Wypowiedź dr hab. Dominika Dytfelda dla portalu hematoonkologia.pl. Dr hab. Dytfeld jest reprezentantem nowego prezydium Polskiej Grupy Szpiczakowej, która ukonstytuowała się podczas ostatniego spotkania PGSz w trakcie konferencji Current and Future Perspectives of MM & Other Hematological Malignancies Treatment w Warszawie.

···
13.03.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Krzysztof Giannopoulos: Leczenie szpiczaka plazmocytowego w 2019 roku

Wypowiedź pana profesora Krzysztofa Giannopoulosa podczas ostatniego Spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego w San Diego, USA.

···
6.03.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Artur Jurczyszyn: dostępność, mechanizm działania i korzyści stosowania lenalidomidu

Wypowiedź pana profesora Artura Jurczyszyna podczas ostatniego Spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego w San Diego, USA.

···
1 2 3 4 5 6 ... 21 starsze
kodowanie: projekt: