Polska Grupa Szpiczakowa

21.08.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Skuteczność i bezpieczeństwo karfilzomibu a autoHSCT w nawrotowym/opornym szpiczaku plazmocytowym

Standardowym postępowaniem w leczeniu „młodszych” chorych na szpiczaka plazmocytowego (SzP) jest autologiczne przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. autologous hematopoietic stem cell transplant, autoHSCT). U wielu pacjentów po autoHSCT dochodzi do nawrotu choroby i niezbędne jest wdrożenie dalszej terapii.

···
11.08.2017 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Skuteczność i bezpieczeństwo karfilzomibu a autoHSCT w nawrotowym/opornym szpiczaku plazmocytowym

Standardowym postępowaniem w leczeniu „młodszych” chorych na szpiczaka plazmocytowego (SzP) jest autologiczne przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. autologous hematopoietic stem cell transplant, autoHSCT). U wielu pacjentów po autoHSCT dochodzi do nawrotu choroby i niezbędne jest wdrożenie dalszej terapii.

···
7.08.2017 / Janssen Polska/hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Janssen przedstawia film „Daratumumab – jak to działa?”

Szpiczak plazmocytowy jest przewlekłą i nieuleczalną choroba nowotworową układu krwiotwórczego. Chorzy pierwotnie oporni na leczenie lub doświadczający kolejnego nawrotu choroby mają wyjątkowo niekorzystne rokowanie1, co wiąże się z koniecznością wprowadzania do terapii nowych, innowacyjnych leków.

···
18.07.2017 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Bortezomib nie podwyższa ryzyka powikłań kardiologicznych u chorych na szpiczaka plazmocytowego

W czasopiśmie British Journal of Haematology ukazały się wyniki retrospektywnej analizy, mającej na celu ustalenie ogólnego profilu bezpieczeństwa kardiologicznego bortezomibu u chorych na szpiczaka plazmocytowego (SzP).

···
30.06.2017 / hematoonkologia.pl / EHA - Aktualności

Prof. Krzysztof Jamroziak: pierwsza linia leczenia chorych na szpiczaka plazmocytowego i nowe leki w nawrocie choroby

22. Kongres Europejskiego Towarzystwa Hematologicznego, Madryt 2017: doniesienia dotyczące szpiczaka plazmocytowego.

···
28.06.2017 / hematoonkologia.pl / EHA - Aktualności

Prof. Andrzej Jakubowiak: schemat KRD na 22. Kongresie EHA

Prof. Andrzej Jakubowiak z Univeristy of Chicago Medicine.

···
21.06.2017 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Nowy model ryzyka progresji MGUS do nowotworów hematologicznych

Gammapatia monoklonalna o nieokreślonym znaczeniu (ang. monoclonal gammopathy of undetermined significance, MGUS) jest stanem przednowotworowym niosącym ryzyko transformacji do złośliwego nowotworu.

···
2.06.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Przełom w leczeniu szpiczaka plazmocytowego

Darzalex® decyzją Komisji Europejskiej bezwarunkowo dopuszczony do obrotu.

···
25.05.2017 / dr B. Puła / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Negatywizacja choroby resztkowej jako istotny marker prognostyczny w szpiczaku plazmocytowym

Dotychczasowe badania przeprowadzone często na małych populacjach chorych wskazują, że uzyskanie głębokiej odpowiedzi na leczenie w przypadku szpiczaka plazmocytowego przekłada się na długi czas wolny od progresji (PFS, progression-free survival) oraz czas całkowitego przeżycia (OS, overall survival).

···
25.04.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Zaproszenie na Spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej

Mamy przyjemność poinformować o Spotkaniu Polskiej Grupy Szpiczakowej, które w tym roku odbędzie się w Toruniu w terminie 2-3 czerwca. Rejestracja: http://med-space.pl/rejestracja-pgsz-2017. Liczba miejsc ograniczona.

 

···
29.03.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Prof. Hajek: Jak leczyć chorych z noworozpoznanym szpiczakiem plazmocytowym

Z prof. Romanem Hajkiem o chorych kwalifikujących się do przeszczepieniu szpiku rozmawia prof. Krzysztof Giannnopoulos

···
22.03.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

CURRENT & FUTURE PERSPECTIVES OF MM - zapraszamy na kolejną edycje

W dniach 2-3 lutego 2017 roku odbyła się Konferencja CURRENT & FUTURE PERSPECTIVES OF MM & other hematological malignancies treatment oraz spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej.

···
8.03.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Nowe schematy w leczeniu szpiczaka plazmocytowego

Z dr. Dominikiem Dytfeldem z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu rozmawia Monika Sawka z portalu hematoonkologia pl.

···
6.03.2017 / PAP - Nauka w Polsce / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Ekspert: pierwsze w Polsce niekomercyjne badanie leków onkologicznych

Rozpoczęliśmy pierwsze w naszym kraju niekomercyjne badanie kliniczne trójlekowej terapii stosowanej w leczeniu szpiczaka - poinformował PAP prezes Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego dr Dominik Dytfeld z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

···
2.03.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Wczesna diagnostyka szpiczaka plazmocytowego

Z prof. Krzysztofem Giannopoulosem z Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Oddział Hematologii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, rozmawia Monika Sawka z portalu hematoonkologia pl.

···
27.02.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Znaczenie współpracy lekarzy rodzinnych i hematologów

O znaczeniu współpracy pomiędzy lekarzami rodzinnymi a hematologami mówi prof. Iwona Hus z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

···
24.02.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Różne terapie w leczeniu szpiczaka plazmocytowego

O różnych terapiach w leczeniu szpiczaka plazmocytowego opowiada prof. dr hab. Krzysztof Jamroziak z Instytutu Hematologii i transfuzjologii w Warszawie.

···
22.02.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Transplantacja i autotransplantacja w leczeniu szpiczaka plazmocytowego

O transplantacji jako strategii w leczeniu szpiczaka plazmocytowego opowiada prof. dr hab. Maria Bieniaszewska z Kliniki Hematologii i Transplantologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

···
21.02.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Ostateczny cel - wyleczyć szpiczaka

Nowe strategie leczenia szpiczaka - wypowiedź prof. dr hab. Grzegorza Basaka z Kliniki Hematologii, Onkologii I Chorób Wewnętrznych, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

···
10.02.2017 / Halina Pilonis/Medexpress.pl / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Jak skuteczniej leczyć szpiczaka nawrotowego?

O standardy leczenia szpiczaka oraz o możliwość ich stosowania w Polsce pytamy prof. Krzysztofa Jamroziaka, kierownika Oddziału Chorób Układu Chłonnego Kliniki Hematologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

···
1 2 3 4 5 6 ... 16 starsze
kodowanie: projekt: