Chłoniaki - aktualności

8.12.2018 / dr B. Puła / Aktualności

Skuteczność i bezpieczeństwo skojarzenia wenetoklaksu z immunochemioterapią R-ICE w nawrotowych chłoniakach rozlanych z dużych komórek B – wyniki badania fazy 1

W leczeniu nawrotu chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL) stosuje się chemioterapię z wykorzystaniem związków opartych na platynie oraz konsolidację przeszczepieniem autologicznych komórek macierzystych (ASCT), jednak w przybliżeniu wyłącznie około 50% pacjentów odnosi korzyść z takiego postępowania. Z uwagi na nadekspresję białka Bcl-2 w blisko 30% przypadków DLBCL, skojarzenie wenetoklaksu (antagonista Bcl-2) z immunochemioterapią może potencjalnie poprawić wyniki leczenia. Na konferencji ASH 2018 dr Paolo Caimi (abstrakt nr 397) przedstawił wyniki badania fazy 1 analizującego skuteczność oraz bezpieczeństwo dodania wenetoklaksu do immunochemioterapii R-ICE (rytuksymab, ifosfamid, karboplatyna, etopozyd) – VICER.

···
15.11.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Skuteczność niwolumabu w nawrotowym/opornym cHL – wyniki przedłużonej obserwacji badania CheckMate 205

Zmiany genetyczne powodujące nadekspresję ligandów receptora programowej śmierci-1 (PD-1) są powszechne w klasycznym chłoniaku Hodgkina (ang. classic Hodgkin lymphoma, cHL). Niwolumab, inhibitor punktu kontrolnego PD-1, we wstępnych analizach jednej z trzech grup badania CheckMate 205 okazał się skutecznym w nawrotowym/opornym cHL po autologicznym przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. autologous hematopoietic stem cell transplant, autoHSCT).

···
14.11.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Ibrutynib + rytuksymab może stanowić nowy standard leczenia chorych na makroglobulinemię Waldenströma

Monoterapia ibrutynibem jest skutecznym lekiem chorych na nawrotową makroglobulinemię Waldenströma (WM), rzadką postać chłoniaka z komórek B.

···
31.10.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Zespół Sézary’ego, ziarniak grzybiasty - mogamulizumab nadzieją dla pacjentów chorych na dwie postaci chłoniaka nieziarniczego

Ziarniak grzybiasty oraz Zespół Sézary’ego to rzadkie i trudne do leczenia rodzaje chłoniaka nieziarniczego.

···
20.10.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Czy druga cząsteczka Selvity powtórzy sukces cząsteczki SEL24?

Drugi projekt firmy Selvita wkracza w fazę badań klinicznych. Czy badania nad SEL120 powtórzą sukces cząsteczki SEL24?

···
18.10.2018 / dr K. Bojarczuk / Aktualności

Badania genomiczne DLBCL sugerują wrażliwość komórek nowotworowych na nowe terapie celowane

Farmakologiczne zahamowanie sygnałów z receptora limfocytów B (BCR) jest obiecującą terapią wielu nowotworów układu chłonnego. Jednakże w przypadku chłoniaka z dużych rozlanych limfocytów B (DLBCL) dotychczasowe próby okazały się nieskuteczne.

···
5.09.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

YESCARTA® (AXICABTAGENE CILOLEUCEL) - nowe możliwości terapeutyczne w leczeniu dorosłych pacjentów z dwoma typami agresywnych chłoniaków nieziarniczych

YESCARTA® - został zarejestrowany w europie do leczenia nawrotowego lub opornego na leczenie DLBCL i PMBCL po niepowodzeniu dwóch lub więcej schematów leczenia systemowego.

···
8.08.2018 / dr B.Puła / Aktualności

Skuteczność i bezpieczeństwo skojarzonej terapii ibrutynibem, lenalidomidem oraz rytuksymabem w leczeniu nawrotowych i opornych przypadków MCL – wyniki badania PHILEMON

W leczeniu nawrotu chłoniaka z komórek płaszcza (MCL, mantle cell lymphoma) stosuje się immunochemioterapię obejmującą niestosowane dotychczas cytostatyki w połączeniu z rytuksymabem.

···
23.07.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Zaucha: doniesienia na temat chłoniaka Hodgkina na 23. Kongresie EHA

Profesor Jan Maciej Zaucha (Gdański Uniwersytet Medyczny) z 23. Kongresu EHA w Sztokholmie podsumowuje najważniejsze informacje dotyczące chłoniaka Hodgkina.

···
17.07.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Dr Monika Długosz-Danecka: leczenie chłoniaka z komórek płaszcza w polskich warunkach

Dr Monika Długosz-Danecka: co w polskich warunkach możemy zaproponować pacjentom z chłoniakiem z komórek płaszcza.

···
9.07.2018 / dr B.Puła / Aktualności

Leczenie skojarzone ibrutynibem oraz wenetoklaksem jako obiecująca opcja terapeutyczna nawrotowych i opornych przypadków chłoniaka z komórek płaszcza

Chłoniak z komórek płaszcza (MCL, mantle cell lymphoma) charakteryzuje się w większości przypadków dobrymi odpowiedziami na immunochemioterapię i wysokim odsetkiem uzyskiwanych całkowitych remisji (CR) w pierwszej linii leczenia.

···
6.07.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Jan Walewski: wyzwania terapii pacjentów z chłoniakiem z komórek płaszcza

Wypowiedź profesora Jana Walewskiego z Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie o wyzwaniach w terapii chorych z chłoniakiem z komórek płaszcza i polskich realiach leczenia tych pacjentów.

···
4.07.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Wojciech Jurczak: leczenie chłoniaków na 23. Kongresie EHA w Sztokholmie

Profesor Wojciech Jurczak (Kraków): leczenie chłoniaków na 23. Kongresie EHA w Sztokholmie. Czy leczenie bez chemioterapii znajdzie miejsce w tych jednostkach chorobowych? 

···
18.06.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Tomasz Wróbel: wyniki badań i nowe ścieżki leczenia chłoniaka Hodgkina

Prof. Wróbel omawia przedstawione na 23. Kongresie EHA wyniki badań ECHELON-1, AHL2011, Checkmate 205 i niemieckie doniesienia na temat wpływu stężenia witaminy D3 na wyniki leczenia chłoniaka Hodgkina.

···
18.06.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Iwona Hus: nowe terapie w leczeniu opornej, nawrotowej postaci chłoniaka grudkowego

Prof. Iwona Hus opowiada w trakcie Konferencji "Hematologia Kliniczna i Doświadczalna", o nowych terapiach stosowanych w leczeniu chłoniaka grudkowego u chorych z oporną nawrotową postacią tej choroby przy wykorzystaniu przeciwciał monoklonalnych Anty-CD20.

···
11.06.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Wróbel: Przedłużenie refundacji brentuksymabu vedotin to spodziewana, bardzo dobra decyzja

W dniu 20 kwietnia 2018 r. Minister Zdrowia podjął decyzję o przedłużeniu refundacji brentuksymabu vedotin na kolejne 2 lata. Prof. Tomasz Wróbel skomentował ten fakt podczas III Międzynarodowej Konferencji Hematologia Kliniczna i Doświadczalna, która miała miejsce 11-13 maja 2018 roku. Zapraszamy do zapoznania się z pełną wypowiedzią.

···
29.05.2018 / dr B. Puła / Aktualności

Skuteczność i bezpieczeństwo skojarzonej terapii w leczeniu nawrotowych i opornych przypadków chłoniaka z komórek płaszcza – wyniki badania PHILEMON

W leczeniu nawrotu chłoniaka z komórek płaszcza (ang. mantle cell lymphoma, MCL) stosuje się immunochemioterapię obejmującą niestosowane dotychczas cytostatyki w połączeniu z rytuksymabem. Ponadto, u pacjentów z wczesnym nawrotem oraz opornością na chemioterapię zaleca się stosowanie alternatywnych leków, do których zalicza się m.in. ibrutynib (inhibitor kinazy Brutona) oraz lenalidomid (lek immunomodulujący). W monoterapii, jak i w skojarzeniu z rytuksymabem, leki te wykazują aktywność w stosunku do komórek MCL, jednak nie prowadzą do uzyskania trwałych odpowiedzi.

···
22.05.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Przewaga brentuksymabu vedotin w politerapii chorych na chłoniaka Hodgkina

Brentuksymab vedotin, koniugat przeciwciała anty-CD30 z lekiem, został zatwierdzony w terapii chorych na nawrotowego i opornego chłoniaka Hodgkina (ang. Hodgkin lymphoma, HL) a obecnie analizowany jest w politerapii.

···
18.04.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wybór leczenia pierwszego rzutu chłoniaka śledzionowego: rytuksymab czy splenektomia?

Brak jest prospektywnych badań klinicznych, które pozwoliłyby na opracowanie najlepszej opcji terapeutycznej w SMZL, zatem decyzja o leczeniu powinna być oparta na dostępnych danych retrospektywnych. Na podstawie tych doniesień najskuteczniejszym leczeniem wydaje się być rytuksymab i splenektomia.

···
11.04.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Przeszczepienie allogeniczne w terapii nawrotowego chłoniaka grudkowego

Allogeniczne przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. allogeneic hematopoietic stem cell transplant, alloHSCT) wciąż jest jedyną opcją dającą nadzieję na wyleczenie nawrotowego chłoniaka grudkowego (ang. follicular lymphoma, FL). Pozostaje jednak kwestia optymalnego czasu rozpoczęcia terapii.

···
1 2 3 4 5 6 ... 12 starsze
kodowanie: projekt: