Potransplantacyjny Zespół Limfoproliferacyjny - aktualności

30.06.2014 / dr hab. J. M. Zaucha / PTLD

Pierwotne PTLD Centralnego Układu Nerwowego

W przebiegu potransplantacyjnej choroby limfoprolifracyjnej (PTLD) lokalizacja pozawęzłowa nie jest rzadkością. Spośród nich do najczęstszych należy pierwotne zajęcie centralnego układu nerwowego.

···
25.02.2014 / mk/hematoonkologia.pl / PTLD

Czynniki ryzyka potransplacyjnych zespołów limforpoliferacyjnych u chorych po allo-HSCT

Allogeniczne przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. allogeneic hematopoietic stem cell transplant, allo-HSCT) jest skuteczną strategią stosowaną w leczeniu nowotworów hematologicznych oraz wielu innych schorzeń o podłożu genetycznym i metabolicznym.

···
19.11.2013 / mk/hematoonkologia.pl / PTLD

Kliniczna heterogenność potransplantacyjnych zespołów limfoproliferacyjnych EBV-zależnych

Potransplantacyjne zespoły limfoproliferacyjne (ang. post-transplant lymphoproliferative disorder, PTLD) to heterogenna grupa ciężkich komplikacji występujących po allogenicznym przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. allogeneic hematopoietic cell transplant, allo-HSCT).

···
29.01.2013 / prof. J. Zaucha / PTLD

Sprawozdanie z posiedzenia panelu ekspertów w Sewili dotyczącego PTLD

W 2009 roku odbyło się w Sewilli spotkanie 18 ekspertów poświęcone Potransplantacyjnym Zespołom limfoproliferacyjnym (PTLD) z którego raport został opublikowany w październikowym numerze Transplantation w 2012 roku.

···
kodowanie: projekt: