Choroby rzadkie - aktualności

12.12.2017 / hematoonklogia.pl / Aktualności

Współczesna diagnostyka ultrasonograficzna powiększonej śledziony jako kluczowy aspekt monitorowania postępów leczenia pacjentów z mielofibrozą

Przedstawiamy Państwu materiał wideo, w którym dr n. med. Wojciech Kosiak z Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii GUMed przeprowadza instruktażowe ultrasonograficzne badanie wielkości śledziony. Jak podkreśla ekspert, jest to niezwykle istotne badanie służące monitorowaniu postępów terapii pacjentów z chorobami hematologicznymi takimi jak mielofibroza. Ekspert wyjaśnia krok po kroku w jaki sposób prawidłowo przeprowadzić badanie oraz podkreśla, iż tylko cykliczne wykonywanie badania jest markerem postępów terapii.

···
21.11.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Reportaż ze spotkania: Małopłytkowość i splenomegalia – kiedy do ustalenia rozpoznania potrzebny jest Sherlock Holmes?

W dniu 20 września w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone chorobie Gaucher'a pt. Małopłytkowość i splenomegalia – kiedy do ustalenia rozpoznania potrzebny jest Sherlock Holmes? Było to spotkanie warsztatowe, które po raz pierwszy odbyło się w Polsce, a jest praktykowane w Europie od kilkunastu lat w ramach spotkań Europejskiego Towarzystwa Hematologicznego.

···
18.10.2017 / hematoonklogia.pl / Aktualności

Prof. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek: możliwości diagnostyki i leczenia nocnej napadowej hemoglobinurii w Polsce

Prof. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek przedstawia możliwości leczenia w Polsce i za granicą pacjentów cierpiących na nocną napadową hemoglobinurię. Opowiada również o aspektach oraz maskach klinicznych PNH.

···
17.10.2017 / E. Kolasińska - Bazan / Edukacja - choroby rzadkie

Choroba Gauchera – choroba spichrzeniowa chorobą hematologiczną?

Trzech spośród stu pacjentów z niezdiagnozowanymi chorobami hematologicznymi, może być dotkniętych chorobą Gauchera. Od czujności lekarza zależy odróżnienie jej od np. nowotworów krwi.

···
4.10.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Poznaj ludzi, którzy zmieniają obraz życia z rzadką chorobą - październik miesiącem budowania świadomości o chorobie Gauchera

Stanęli wobec diagnozy rzadkiej choroby genetycznej, która jeszcze 30 lat temu odbierała sprawność i życie. Dziś dzięki postępowi medycyny, mogą o sobie powiedzieć, że są szczęściarzami – żyją niemal normalnie, realizują pasje. Przewlekła choroba prócz ograniczeń, stawia przed nimi
liczne wyzwania. Październik – miesiąc budowania świadomości o chorobie Gauchera, to szansa na poznanie ludzi, którzy łamią stereotyp życia z chorobą genetyczną.

···
11.07.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja - choroby rzadkie

Najbardziej aktualne wytyczne postępowania u pacjentów z PNH

Régis Peffault de Latour, MD, PhD, z kliniki hematologii uniwersyteckiego szpitala Świętego Ludwika w Paryżu przedstawia najnowsze wytyczne leczenia chorych na nocną napadową hemoglobinurię (ang. paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, PNH). Zapraszamy do zapoznania się z wykładem jaki został wygłoszony w kwietniu tego roku w Warszawie podczas PNH Forum.

···
20.04.2017 / dr hab. B. Sokołowska / Aktualności

Diagnostyka choroby Gauchera za pomocą testu suchej kropli

Znamy obecnie ponad 45 chorób spichrzeniowych (LSDs-lysosomal storage disorders). Występują one z częstością 1 na 5000 żywo urodzonych dzieci. Spośród tych chorób najczęstsza jest choroba Gauchera, która rozwija się u 1 na 40 000 mieszkańców Europy i u 1 na 500-1:1000 w populacji Żydów Aszkenazyjskich.

···
29.03.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Nowe spojrzenie na nocną napadową hemoglobinurię

Nocna napadowa hemoglobinuria (PNH) należy do tak zwanych chorób sierocych. Jest wywołana nabytym defektem klonalnym krwiotwórczej komórki macierzystej. Defekt ten polega na niedoborze lub braku na komórkach potomnych białek błonowych związanych z kotwicą glikozylofosfatydyloinozytolu, w tym inhibitorów dopełniacza CD55 i CD59, będącym skutkiem mutacji w genie PIGA.

···
kodowanie: projekt: