Programy edukacyjne

Programy edukacyjne tworzone są przez zespół ekspertów portalu i odpowiadają światowym i europejskim standardom pod względem merytorycznym, a ich interaktywna forma zachęca do uczestnictwa i wypełniania obowiązku ustawicznego kształcenia.

Wzięcie udziału w kursie, programie lub aktywności edukacyjnej pozwala na uzyskanie punktów edukacyjnych oraz punktów edukacyjnych Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Przyznawany jest również certyfikat w formie gotowej do druku.

Osoba, która zechce wziąć udział w programach edukacyjnych, musi wypełnić osobny formularz rejestracji. Formularz danych użytkownika wypełnia się raz z możliwością uzupełnienia i modyfikacji podanych informacji w panelu użytkownika.

Portal Hematoonkologia.pl dba o bezpieczeństwo danych swoich użytkowników (więcej informacji w Polityce Prywatności).

Programy edukacyjne dostępne są tylko dla .


Lista programów edukacyjnych

Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos, Ocena ryzyka, profilaktyka i leczenie zespołu rozpadu guza
Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos
Ocena ryzyka, profilaktyka i leczenie zespołu rozpadu guza
Dr n. med. Bartosz Puła, Kryteria diagnostyczne oraz strategia leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej
Dr n. med. Bartosz Puła
Kryteria diagnostyczne oraz strategia leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej
Dr n. med. Ewa Chmielowska, Kryteria diagnostyczne oraz strategia leczenia układowego chłoniaka anaplastycznego z dużych komórek (sALCL)
Dr n. med. Ewa Chmielowska
Kryteria diagnostyczne oraz strategia leczenia układowego chłoniaka anaplastycznego z dużych komórek (sALCL)
Dr n. med. Monika Długosz - Danecka, Kryteria diagnostyczne oraz strategia leczenia chłoniaka Hodgkina
Dr n. med. Monika Długosz - Danecka
Kryteria diagnostyczne oraz strategia leczenia chłoniaka Hodgkina
prof. Andrzej Hellmann, dr Agnieszka Piekarska, Kryteria diagnostyczne oraz strategia leczenia nocnej napadowej hemoglobinurii
prof. Andrzej Hellmann, dr Agnieszka Piekarska
Kryteria diagnostyczne oraz strategia leczenia nocnej napadowej hemoglobinurii
prof. Lidia Usnarska-Zubkiewicz, dr n. med. Marta Morawska, Kryteria diagnostyczne oraz strategia leczenia szpiczaka plazmocytowego
prof. Lidia Usnarska-Zubkiewicz, dr n. med. Marta Morawska
Kryteria diagnostyczne oraz strategia leczenia szpiczaka plazmocytowego
prof. Iwona Hus, Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową w starszym wieku lub / i chorobami towarzyszącymi (grupa „slow-go”)
prof. Iwona Hus
Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową w starszym wieku lub / i chorobami towarzyszącymi (grupa „slow-go”)
dr Joanna Zdziarska, Postępowanie w hemofilii niepowikłanej inhibitorem– wytyczne Światowej Federacji Hemofilii 2013 - część 2
dr Joanna Zdziarska
Postępowanie w hemofilii niepowikłanej inhibitorem– wytyczne Światowej Federacji Hemofilii 2013 - część 2
dr Joanna Zdziarska, Postępowanie w hemofilii niepowikłanej inhibitorem– wytyczne Światowej Federacji Hemofilii 2013 - część 1
dr Joanna Zdziarska
Postępowanie w hemofilii niepowikłanej inhibitorem– wytyczne Światowej Federacji Hemofilii 2013 - część 1
dr Halina Urbańska-Ryś, Rozpoznanie i leczenie szpiczaka plazmocytowego
dr Halina Urbańska-Ryś
Rozpoznanie i leczenie szpiczaka plazmocytowego
dr hab. A. Wierzbowska, Standardy diagnostyki i leczenia ostrej białaczki szpikowej u dorosłych wg rekomendacji European LeukemiaNet (Część II)
dr hab. A. Wierzbowska
Standardy diagnostyki i leczenia ostrej białaczki szpikowej u dorosłych wg rekomendacji European LeukemiaNet (Część II)
dr hab. Krzysztof Giannopoulos, Rozpoznanie i leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej – część II  zasady leczenia
dr hab. Krzysztof Giannopoulos
Rozpoznanie i leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej – część II zasady leczenia
prof. Jan Maciej Zaucha, Chłoniak Hodgkina
prof. Jan Maciej Zaucha
Chłoniak Hodgkina
dr hab. Agnieszka Wierzbowska, Standardy diagnostyki i leczenia ostrej białaczki szpikowej u dorosłych wg rekomendacji European LeukemiaNet
dr hab. Agnieszka Wierzbowska
Standardy diagnostyki i leczenia ostrej białaczki szpikowej u dorosłych wg rekomendacji European LeukemiaNet
dr hab. Tomasz Wróbel, prof. nadzw., Standardy leczenia chłoniaków indolentnych ze szczególnym uwzględnieniem chłoniaków strefy brzeżnej oraz LPL/MW
dr hab. Tomasz Wróbel, prof. nadzw.
Standardy leczenia chłoniaków indolentnych ze szczególnym uwzględnieniem chłoniaków strefy brzeżnej oraz LPL/MW
prof. dr hab. Sebastian Giebel, Optymalizacja leczenia i profilaktyka zajęcia OUN
prof. dr hab. Sebastian Giebel
Optymalizacja leczenia i profilaktyka zajęcia OUN
dr hab. Tomasz Wróbel, prof. nadzw., Chłoniak grudkowy
dr hab. Tomasz Wróbel, prof. nadzw.
Chłoniak grudkowy
dr hab. Krzysztof Giannopoulos, dr n. med. Marta Morawska, Profilaktyka i leczenie neutropenii
dr hab. Krzysztof Giannopoulos, dr n. med. Marta Morawska
Profilaktyka i leczenie neutropenii