Programy edukacyjne

Programy edukacyjne tworzone są przez zespół ekspertów portalu i odpowiadają światowym i europejskim standardom pod względem merytorycznym, a ich interaktywna forma zachęca do uczestnictwa i wypełniania obowiązku ustawicznego kształcenia.

Wzięcie udziału w kursie, programie lub aktywności edukacyjnej pozwala na uzyskanie punktów edukacyjnych oraz punktów edukacyjnych Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Przyznawany jest również certyfikat w formie gotowej do druku.

Osoba, która zechce wziąć udział w programach edukacyjnych, musi wypełnić osobny formularz rejestracji. Formularz danych użytkownika wypełnia się raz z możliwością uzupełnienia i modyfikacji podanych informacji w panelu użytkownika.

Portal Hematoonkologia.pl dba o bezpieczeństwo danych swoich użytkowników (więcej informacji w Polityce Prywatności).

Programy edukacyjne dostępne są tylko dla .


Lista programów edukacyjnych

Dr n. med. Bartosz Puła, Rozpoznanie i leczenie choroby Gaucher'a
Dr n. med. Bartosz Puła
Rozpoznanie i leczenie choroby Gaucher'a
Dr n. med. Bartosz Puła, Ocena minimalnej choroby resztkowej u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową
Dr n. med. Bartosz Puła
Ocena minimalnej choroby resztkowej u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową
Dr hab. n. med. Joanna Tybor-Góra, Rozpoznanie i leczenie pierwotnej mielofibrozy
Dr hab. n. med. Joanna Tybor-Góra
Rozpoznanie i leczenie pierwotnej mielofibrozy
Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos, Ocena ryzyka, profilaktyka i leczenie zespołu rozpadu guza
Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos
Ocena ryzyka, profilaktyka i leczenie zespołu rozpadu guza
Dr n. med. Bartosz Puła, Kryteria diagnostyczne oraz strategia leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej
Dr n. med. Bartosz Puła
Kryteria diagnostyczne oraz strategia leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej
Dr n. med. Ewa Chmielowska, Kryteria diagnostyczne oraz strategia leczenia układowego chłoniaka anaplastycznego z dużych komórek (sALCL)
Dr n. med. Ewa Chmielowska
Kryteria diagnostyczne oraz strategia leczenia układowego chłoniaka anaplastycznego z dużych komórek (sALCL)
Dr n. med. Monika Długosz - Danecka, Kryteria diagnostyczne oraz strategia leczenia chłoniaka Hodgkina
Dr n. med. Monika Długosz - Danecka
Kryteria diagnostyczne oraz strategia leczenia chłoniaka Hodgkina
prof. Andrzej Hellmann, dr Agnieszka Piekarska, Kryteria diagnostyczne oraz strategia leczenia nocnej napadowej hemoglobinurii
prof. Andrzej Hellmann, dr Agnieszka Piekarska
Kryteria diagnostyczne oraz strategia leczenia nocnej napadowej hemoglobinurii
prof. Lidia Usnarska-Zubkiewicz, dr n. med. Marta Morawska, Kryteria diagnostyczne oraz strategia leczenia szpiczaka plazmocytowego
prof. Lidia Usnarska-Zubkiewicz, dr n. med. Marta Morawska
Kryteria diagnostyczne oraz strategia leczenia szpiczaka plazmocytowego
prof. Iwona Hus, Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową w starszym wieku lub / i chorobami towarzyszącymi (grupa „slow-go”)
prof. Iwona Hus
Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową w starszym wieku lub / i chorobami towarzyszącymi (grupa „slow-go”)