Edukacja

22.05.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja

Sympozjum "Akademia Przewlekłej Białaczki Szpikowej" - zapraszamy na kolejną edycję!

Sympozjum „Akademia Przewlekłej Białaczki Szpikowej i innych chorób układu krwiotwórczego” odbyło się w Warszawie  w dniach 24-25.03.2017r.

···
22.05.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja

NOWOŚĆ - aplikacja kalkulator hematologa!

Kalkulatory hematologa - interaktywne narzędzie pomagające w praktyce lekarskiej w opiece nad chorym na choroby nowotworowe dostępne w formie aplikacji.

···
12.05.2017 / PAP Nauka w Polsce / Edukacja

Prezentacja naukowa - nie taka prosta sprawa

Jak opowiedzieć o badaniach naukowych tak, by zainspirować widownię? Czy można wygłosić świetną prezentację bez slajdów? Jak zapanować nad konferencyjną tremą? - na te i wiele innych pytań odpowiada książka Prezentacje naukowe. Praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko.

···
11.05.2017 / IB/Rynek Zdrowia / Edukacja

Białaczka: eksperci walczą o refundację leku dla pacjentów z mutacją T315I

Polscy pacjenci z przewlekłą białaczką szpikową (PBSz) oraz ostrą białaczką limfoblastyczną (OBL) oporni na stosowane wcześniej inhibitory kinazy tyrozynowej (TKI), nadal nie mają dostępu do leku, który może przedłużyć im życie - wskazywali w środę (10 maja) uczestnicy konferencji w Warszawie.

···
10.05.2017 / PAP Nauka w Polsce / Edukacja

Warsztaty immunoonkologii w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Doktorzy, doktoranci i studenci z całej Europy mogą wziąć udział w warsztatach poświęconych aktualnym zastosowaniom zaawansowanej cytometrii przepływowej w immunoonkologii. Zajęcia odbędą się 1 czerwca w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

···
5.05.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja

Szanse, nadzieja, przyszłość dla pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową

Średni odsetek 5-letnich przeżyć polskich pacjentów z przewlekłą białączką limfocytową niższy o ponad 18% niż średnia w Europie, ograniczona dostępność do nowoczesnego leczenia i diagnostyki oraz niewystarczająca liczba hematologów – to najważniejsze wnioski z raportu „Biała Księga – PBL” – pierwszego eksperckiego opracowania z zakresu hematoonkologii, dedykowanego przewlekłej białaczce limfocytowej – jednemu z najczęstszych nowotworów krwi u osób dorosłych.

···
5.05.2017 / Ewa Biernacka/hematoonkologia.pl / Edukacja

Właściwe rozpoznanie nowotworu ustalone przez hematopatologa to najważniejszy czynnik prognostyczny i predykcyjny w hematoonkologii

Hematopatologia jest interdyscyplinarną dziedziną medycyny, która zajmuje się rozpoznawaniem, klasyfikacją oraz określeniem czynników prognostycznych i predykcyjnych nowotworów układu chłonnego i krwiotwórczego na podstawie zmian morfologicznych w tkankach i narządach i przy użyciu technik specjalnych.

···
1.05.2017 / Ewa Biernacka / hematoonkologia.pl / Edukacja

Nauka, laboratorium, klinika – składniki nowoczesnej medycyny translacyjnej w samonapędzającym się układzie zamkniętym

Ewa Biernacka w rozmowie z prof. Krzysztofem Giannopoulosem

···
25.04.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja

Ekspert: Oczekujemy lepszego leczenia pacjentów

Rozmowa z  prof. Robinem Foa, podczas Tutorialu EHA w Warszawie.

···
21.04.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja

Dzisiaj światowy dzień świadomości AML

W dniu 21 kwietnia obchodzimy światowy dzień świadomości ostrej białaczki szpikowej.

···
20.04.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja

Hematology Experts Forum - zapraszamy już za rok!

W dniach 24-25 lutego 2017 roku odbyło się V Hematology Experts Forum połączone ze spotkaniem Grupy Roboczej PBSz. Zapraszamy do zapoznania się z reportażem. Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu!

···
19.04.2017 / Ewa Biernacka/hematoonkologia.pl / Edukacja

Hematologiczny pacjent pediatryczny na progu dorosłości

Z prof. Janem Styczyńskim, konsultantem Krajowym w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej rozmawia Ewa Biernacka.

···
19.04.2017 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja

CNS-IPI - nowy międzynarodowy model oceny ryzyka nawrotu DLBCL do OUN

Celem niemiecko-kanadyjskiej grupy badawczej było opracowanie i walidacja indeksu ryzyka nawrotu do ośrodkowego układu nerwowego (OUN) wśród chorych na chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (ang. diffuse large B cell lymphoma, DLBCL).

···
18.04.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja

Rozmowa eksertów ds. mielofibrozy - Prof. Tomasz Sacha w rozmowie z prof. Hansem Kvasnicka

Gościem specjalnym Hematology Experts Forum był wybitny hematolog – prof. Hans Michael Kvasnicka, który w świecie nowoczesnej medycyny zasłynął pracami nad oceną obrazu morfologicznego szpiku u pacjentów zmagających się z mielofibrozą. Spotkanie hematologów, w którym rokrocznie uczestniczy ok. 100 ekspertów z całej Polski, stwarza doskonałą okazję, aby poznać wyniki najnowszych obserwacji w zakresie leczenia mielofibrozy.

 
···
18.04.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja

Opdivo - wyniki skuteczności u pacjentów z nawrotowym/opornym klasycznym chłoniakiem Hodgkina

Prof. Krzysztof Warzocha przedstawia wyniki skuteczności Opdivo u pacjentów z nawrotowym/opornym klasycznym chłoniakiem Hodgkina.

···
12.04.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja

Prof. Borchmann: Doświadczenia własne dotyczące zastosowania brentuksymabu vedotin

Prof. Peter Borchmann z Uniwersytetu w Kolonii przedstawił własne doświadczenia i opinie dotyczące zastosowania brentuksymabu vedotin w leczeniu opornych i nawrotowych postaci chłoniaka Hodgkina. Profesor w trakcie udzielonego portalowi Hematoonkologia.pl wywiadu skoncentrował się na chorych z nawrotem choroby po wysokodawkowej chemioterapii z następową autotransplantacją komórek hematopoetycznych. W opinii Profesora brentuksymab vedotin powinien być stosowany u chorych odpowiadających na leczenie przez ok. 1 rok. Lek w takim schemacie stosowania jest bezpieczny i jedynym istotnym działaniem niepożądanym obserwowanym w klinice prof. Borchmanna jest neuropatia obwodowa. Jednocześnie prof. Borchmann przedstawił swoją opinię na temat roli allotransplantacji w terapii chłoniaka Hodgkina z uwzględnieniem roli brentuksymabu vedotin jako pomostu do transplantacji.

···
12.04.2017 / dr A. Piekarska / Edukacja

Mechanistyczne metody prewencji i leczenia przewlekłej GvHD

Pomimo ciągłej poprawy wyników klinicznych transplantacji alogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych (HSCT), przewlekła choroba przeszczep-przeciwko-gospodarzowi (GvHD) pozostaje główną przyczyną chorobowości i śmiertelności nie związanej ze wznową (NRM). Ośrodek Dana-Farber Cancer Institute w Bostonie opublikował w styczniowym numerze Blood ciekawy przegląd nowych metod terapeutycznych opartych na współczesnej wiedzy o mechanizmach immunologicznych i szlakach związanych z rozwojem przewlekłej GvHD.

···
12.04.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja

Relacja cyfrowa z VII Ogólnopolskich Warsztatów MDS dostępna!

Zapraszamy do zapoznania się z wykładami prezentowanymi podczas VII Ogólnopolskich Warsztatów MDS, które odbyły się w dniach 09-10 marca 2017 roku.

···
4.04.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja

Czy możliwa jest dalsza poprawa wyników leczenia u dzieci z ALL?

Wypowiedź prof. Tomasza Szczepańskiego z Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu w Zabrzu

···
3.04.2017 / dr J. Zdziarska / Edukacja

Małopłytkowość w przebiegu marskości wątroby a ryzyko krwawienia

Małopłytkowość często towarzyszy zaawansowanej niewydolności wątroby. Zwykle jest dobrze tolerowana przez pacjentów, jednak niska liczba płytek stwarza obawy o zachowanie hemostazy po urazach i zabiegach operacyjnych. Główne mechanizmy małopłytkowości w przebiegu marskości wątroby to niska produkcja trombopoetyny oraz sekwestracja płytek w śledzionie, nadczynnej z powodu nadciśnienia wrotnego.

···
3.04.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja

Dr hab. Grzegorz Basak przewodniczącym Grupy Roboczej ds. Powikłań i Jakości Życia EBMT

W dniu 28.03.2017 w trakcie Konferencji EBMT w Marsylii dr hab. n. med. Grzegorz Basak z Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych  został wybrany na stanowisko przewodniczącego (Chairman) Grupy Roboczej ds. Powikłań i Jakości Życia (Complications and Quality of Life Working Paty) Europejskiego Towarzystwa ds. Przeszczepiania Krwi i Szpiku (European Society for Blood and Marrow Transplantation - EBMT) oraz  automatycznie został członkiem zarządu oraz „Scientific Council” EBMT. Kadencja będzie trwała 4 lata.  Do tej pory dr hab. Grzegorz Basak pełnił funkcje sekretarza tej grupy.

···
1 2 3 4 5 6 ... 28 starsze
kodowanie: projekt: