28.02.2011 / dr K. Jamroziak / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Zespół Richtera – dwie różne choroby?

U około 10% chorych z przewlekłą białaczką limfocytową (CLL) rozpoznaje się zespół Richtera (ZR), czyli wystąpienie chłoniaka o wysokim stopniu złośliwości, najczęściej rozlanego chłoniaka z dużych limfocytów B (DLBCL). Wystąpienie ZR wiąże się zwykle z bardzo złym rokowaniem, jednak wiedza na temat biologii tego powikłania jest bardzo skąpa.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

Szanowni użytkownicy,
informujemy, że część materiałów udostępnianych na naszym portalu jest przeznaczona wyłącznie dla lekarzy. Wynika to z regulacji prawnych, do których musimy się stosować.
Zachęcamy do korzystania z przygotowanych przez nas materiałów dostępnych w zakładce dla chorych.

kodowanie: projekt: