28.02.2011 / dr K. Jamroziak / Edukacja - przewlekła białaczka limfocytowa

Zespół Richtera – dwie różne choroby?

U około 10% chorych z przewlekłą białaczką limfocytową (CLL) rozpoznaje się zespół Richtera (ZR), czyli wystąpienie chłoniaka o wysokim stopniu złośliwości, najczęściej rozlanego chłoniaka z dużych limfocytów B (DLBCL). Wystąpienie ZR wiąże się zwykle z bardzo złym rokowaniem, jednak wiedza na temat biologii tego powikłania jest bardzo skąpa.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

kodowanie: projekt: