Życie z chorobą

Dziś niektóre choroby onkologiczne przestały być śmiertelnym zagrożeniem, stały się przewlekłe. Nauka, zwłaszcza w dziedzinie chorób hematoonkologicznych, odnotowała spektakularny postęp.

Lekarze działają w ramach zaleceń, choć zarazem w ramach ograniczonych możliwości systemu opieki zdrowotnej. Nie brakuje im wiedzy i praktyki klinicznej, a wyniki leczenia nie odbiegają od wyników ośrodków zachodnich. Niektórzy lekarze i niektórzy pacjenci, którzy wyszli obronną ręką z choroby onkologicznej i z trudnego okresu jej leczenia, starają się popularyzować wiedzę i doświadczenia, dzielą się przemyśleniami – na temat profilaktyki raka i radzenia sobie w codziennym życiu z leczeniem onkologicznym i ze skutkami ubocznymi terapii.

Przedstawiamy Państwu nową zakładkę - Życie z chorobą, w której będziemy publikować wywiady ze specjalistami. W najbliższym czasie pojawią się rozmowy z psychoonkologiem, specjalistką żywienia oraz dermatologiem na tematy praktycznego podejścia do problemów, przed jakimi staje pacjent z chorobą onkologiczną. Przybliżamy w nich przede wszystkim praktyczną stronę opieki nad chorym podczas leczenia.

kodowanie: projekt: