13.06.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Skuteczność danazolu w I linii leczenia chorych na zespoły mielodysplastyczne

Obecnie allogeniczne przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. allogeneic hematopoietic stem cell transplant, alloHSCT) stanowi jedyną opcję dającą nadzieję na wyleczenie chorych na zespoły mielodysplastyczne (ang. myelodysplastic syndrome, MDS) z odsetkiem wyleczeń rzędu 30-50%. Jednak tylko < 5% chorych jest optymalnymi kandydatami do tej opcji.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

Szanowni użytkownicy,
informujemy, że część materiałów udostępnianych na naszym portalu jest przeznaczona wyłącznie dla lekarzy. Wynika to z regulacji prawnych, do których musimy się stosować.
Zachęcamy do korzystania z przygotowanych przez nas materiałów dostępnych w zakładce dla chorych.

kodowanie: projekt: