24.05.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Bezpieczeństwo lenalidomidu w terapii chorych na MDS niskiego ryzyka bez del(5q)

Profil bezpieczeństwa lenalidomidu, stosowanego u chorych na zespoły mielodysplastyczne (ang. myelodysplastic syndrome, MDS) niskiego ryzyka z del(5q), jest dobrze znany. Mniej jest z kolei informacji dotyczących bezpieczeństwa stosowania tego leku w terapii chorych nieposiadających del(5q).

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

Szanowni użytkownicy,
informujemy, że część materiałów udostępnianych na naszym portalu jest przeznaczona wyłącznie dla lekarzy. Wynika to z regulacji prawnych, do których musimy się stosować.
Zachęcamy do korzystania z przygotowanych przez nas materiałów dostępnych w zakładce dla chorych.

kodowanie: projekt: