24.05.2018 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Bezpieczeństwo lenalidomidu w terapii chorych na MDS niskiego ryzyka bez del(5q)

Profil bezpieczeństwa lenalidomidu, stosowanego u chorych na zespoły mielodysplastyczne (ang. myelodysplastic syndrome, MDS) niskiego ryzyka z del(5q), jest dobrze znany. Mniej jest z kolei informacji dotyczących bezpieczeństwa stosowania tego leku w terapii chorych nieposiadających del(5q).

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

kodowanie: projekt: