13.10.2017 / dr K.Mądry / Aktualności

Wpływ profilaktyki przeciwinfekcyjnej na śmiertelność i ryzyko wystąpienia infekcji u chorych na zespoły mielodysplastyczne i ostrą białaczkę szpikową leczonych azacytydyną

W najnowszym numerze Annals of Hematology przedstawiono wyniki retrospektywnego, jednoośrodkowego badania oceniającego ryzyko wystąpienia infekcji i śmiertelność u chorych leczonych lub nie profilaktycznie przeciwinfekcyjnie, u których stosowano azacytydynę. Do badania włączono 67 chorych na zespoły mielodysplastyczne wyższego ryzyka wg IPSS lub ostrą białaczkę szpikową leczonych azacytydyną w Szpitalu Uniwersyteckim Asturias w Hiszpanii w latach 2007-2016. Do roku 2012 u chorych z liczbą neutrofili < 0,5 G/l stosowano profilaktycznie ciprofloxacynę oraz jeden z leków przeciwgrzybicznych: worykonazol, pozakonazol lub itrakonazol. Od 2013 nie stosowano leczenia profilaktycznego.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

Szanowni użytkownicy,
informujemy, że część materiałów udostępnianych na naszym portalu jest przeznaczona wyłącznie dla lekarzy. Wynika to z regulacji prawnych, do których musimy się stosować.
Zachęcamy do korzystania z przygotowanych przez nas materiałów dostępnych w zakładce dla chorych.

kodowanie: projekt: