13.10.2017 / dr K.Mądry / Aktualności

Wpływ profilaktyki przeciwinfekcyjnej na śmiertelność i ryzyko wystąpienia infekcji u chorych na zespoły mielodysplastyczne i ostrą białaczkę szpikową leczonych azacytydyną

W najnowszym numerze Annals of Hematology przedstawiono wyniki retrospektywnego, jednoośrodkowego badania oceniającego ryzyko wystąpienia infekcji i śmiertelność u chorych leczonych lub nie profilaktycznie przeciwinfekcyjnie, u których stosowano azacytydynę. Do badania włączono 67 chorych na zespoły mielodysplastyczne wyższego ryzyka wg IPSS lub ostrą białaczkę szpikową leczonych azacytydyną w Szpitalu Uniwersyteckim Asturias w Hiszpanii w latach 2007-2016. Do roku 2012 u chorych z liczbą neutrofili < 0,5 G/l stosowano profilaktycznie ciprofloxacynę oraz jeden z leków przeciwgrzybicznych: worykonazol, pozakonazol lub itrakonazol. Od 2013 nie stosowano leczenia profilaktycznego.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

kodowanie: projekt: