6.10.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Charakterystyka kliniczna i odpowiedź na lenalidomid w różnych grupach wiekowych MDS z del(5q)

Od momentu wprowadzenia lenalidomidu grupa chorych na zespoły mielodysplastyczne (ang. myelodysplastic syndrome, MDS) niskiego ryzyka z obecnością del(5q) stała się obiektem wielu badań. Nie przeanalizowano jednak wpływu wieku na odpowiedź na lenalidomid oraz kliniczną charakterystykę chorych.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

Szanowni użytkownicy,
informujemy, że część materiałów udostępnianych na naszym portalu jest przeznaczona wyłącznie dla lekarzy. Wynika to z regulacji prawnych, do których musimy się stosować.
Zachęcamy do korzystania z przygotowanych przez nas materiałów dostępnych w zakładce dla chorych.

kodowanie: projekt: