6.10.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Charakterystyka kliniczna i odpowiedź na lenalidomid w różnych grupach wiekowych MDS z del(5q)

Od momentu wprowadzenia lenalidomidu grupa chorych na zespoły mielodysplastyczne (ang. myelodysplastic syndrome, MDS) niskiego ryzyka z obecnością del(5q) stała się obiektem wielu badań. Nie przeanalizowano jednak wpływu wieku na odpowiedź na lenalidomid oraz kliniczną charakterystykę chorych.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

kodowanie: projekt: