16.08.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Jak leczyć MDS niskiego ryzyka bez del(5q) po niepowodzeniu ESA?

Większość chorych na zespoły mielodysplastyczne (ang. myelodysplastic syndrome, MDS) niskiego ryzyka z niedokrwistością, bez obecności del(5q) leczonych jest czynnikami stymulującymi erytropoezę (ang. erythropoiesis-stimulating agents, ESA), z odpowiedzią ok. 50%. W niektórych krajach po niepowodzeniu terapii ESA mogą być stosowane m.in. środki hipometylujące (HMA), lenalidomid (LEN) oraz leczenie eksperymentalne, ale ich wpływ na progresję choroby i całkowite przeżycie (ang. overall survival, OS) nie zostały ustalone.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

Szanowni użytkownicy,
informujemy, że część materiałów udostępnianych na naszym portalu jest przeznaczona wyłącznie dla lekarzy. Wynika to z regulacji prawnych, do których musimy się stosować.
Zachęcamy do korzystania z przygotowanych przez nas materiałów dostępnych w zakładce dla chorych.

kodowanie: projekt: