16.08.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Jak leczyć MDS niskiego ryzyka bez del(5q) po niepowodzeniu ESA?

Większość chorych na zespoły mielodysplastyczne (ang. myelodysplastic syndrome, MDS) niskiego ryzyka z niedokrwistością, bez obecności del(5q) leczonych jest czynnikami stymulującymi erytropoezę (ang. erythropoiesis-stimulating agents, ESA), z odpowiedzią ok. 50%. W niektórych krajach po niepowodzeniu terapii ESA mogą być stosowane m.in. środki hipometylujące (HMA), lenalidomid (LEN) oraz leczenie eksperymentalne, ale ich wpływ na progresję choroby i całkowite przeżycie (ang. overall survival, OS) nie zostały ustalone.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

kodowanie: projekt: