23.03.2017 / dr B. Puła / Aktualności

Zastosowanie globuliny antytymocytarnej może poprawiać rokowanie w allogenicznych przeszczepach komórek szpiku kostnego od dawców niespokrewnionych w leczeniu MDS

Liczne doniesienia wskazują, że zastosowanie leków hipometylujących w leczeniu zespołów mielodysplastycznych (MDS) istotnie poprawia rokowanie pacjentów, jednak z czasem nieuchronnie dochodzi do utraty odpowiedzi na stosowane terapeutyki.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

kodowanie: projekt: