15.03.2017 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Zakażenia u chorych na MDS lub AML leczonych azacytydyną

W lutowym numerze Leukemia and Lymphoma przedstawiono wyniki jedoośrodkowego badania badaczy z Melbourne. Do badania włączono 68 chorych leczonych azacytydyną w latach 2002-2013 w Peter MacCallum Cancer Center z powodu zespołów mielodysplastycznych (MDS) lub ostrych białaczek szpikowych (AML).

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

Szanowni użytkownicy,
informujemy, że część materiałów udostępnianych na naszym portalu jest przeznaczona wyłącznie dla lekarzy. Wynika to z regulacji prawnych, do których musimy się stosować.
Zachęcamy do korzystania z przygotowanych przez nas materiałów dostępnych w zakładce dla chorych.

kodowanie: projekt: