15.03.2017 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Zakażenia u chorych na MDS lub AML leczonych azacytydyną

W lutowym numerze Leukemia and Lymphoma przedstawiono wyniki jedoośrodkowego badania badaczy z Melbourne. Do badania włączono 68 chorych leczonych azacytydyną w latach 2002-2013 w Peter MacCallum Cancer Center z powodu zespołów mielodysplastycznych (MDS) lub ostrych białaczek szpikowych (AML).

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

kodowanie: projekt: