Zespoły mielodysplastyczne - aktualności

9.06.2014 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Romiplostym w leczeniu małopłytkowości u chorych na MDS

U chorych na zespoły mielodysplastyczne (ang. myelodysplastic syndrome, MDS) małopłytkowość wiąże się z krótszym przeżyciem i większym ryzykiem progresji do ostrej białaczki szpikowej (OBSz).

···
28.05.2014 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Atypowa przewlekła białaczka szpikowa różni się kliniczne od nowotworów mielodysplastyczno/ mieloproliferacyjnych niesklasyfikowanych

Do grupy nowotworów mielodysplastyczno/mieloproliferacyjnych wg. klasyfikacji WHO 2008 zaliczono pacjentów z atypową przewlekła białaczką szpikową oraz z nowotworem mielodysplastyczno/mieloproliferacyjnym niesklasyfikowanym.

···
25.04.2014 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Romiplostym u chorych na zespoły mielodysplastyczne niższego ryzyka wg IPSS z małopłytkowością

U około 50% chorych na zespoły mielodysplastyczne niższego ryzyka wg IPSS stwierdza się małopłytkowość, która wiąże się ze zwiększonym ryzykiem krwawień, krótszym czasem do transformacji do ostrej białaczki szpikowej oraz krótszym czasem całkowitego przeżycia.

···
26.03.2014 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - leczenie wspomagające

Profilaktyka przeciwgrzybicza jest zalecana u chorych na MDS i OBSz leczonych azacytydyną w terapii ratunkowej

Nawracające infekcje są przyczyną śmierci chorych na zespoły mielodysplastyczne (ang. myelodysplastic syndrome, MDS) i ostrą białaczkę szpikową (OBSz) przechodzących intensywną chemioterapię (idarubicyna w połączeniu z cytarabiną).

···
3.03.2014 / dr K. Mądry / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Wykrycie nowych mutacji CSF3R i SETBP1 u chorych na atypową przewlekłą białaczkę szpikową: konsekwencje diagnostyczne i lecznicze

Atypowa przewlekła białaczka szpikowa (aCML) wg klasyfikacji WHO zaliczana jest do podgrupy nowotworów mielodysplastyczno/mieloproliferacyjnych. Nieprawidłowości cytogenetyczne stwierdza się w 20-88% przypadków.

···
26.02.2014 / dr K. Mądry / Edukacja - transplantologia

Allogeniczna transplantacja komórek krwiotwórczych u chorych na nowotwory mielodysplastyczno/ mieloproliferacyjne

W latach 2002-2010 w ośrodku Asan Medical Center w Seulu 10 pacjentów z nowotworami mielodysplastyczno/mieloproliferacyjnymi poddano allotransplantacji komórek krwiotwórczych.

···
7.01.2014 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Wyniki leczenia Rigosertibem u chorych na zespoły mielodysplastyczne wyższego ryzyka opornych lub z nawrotem po lekach hypometylujących

Na ostatniej konferencji ASH 2014 zaprezentowano wyniki badania randomizowanego III fazy „ONTime trial”.

···
23.12.2013 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Najciekawsze doniesienia z Konferencji ASH 2013 dotyczące leczenia chorych na zespoły mielodysplastyczne

W badaniu II fazy zastosowano doustnie Rigosertib (ON 01910.Na). Jest to inhibitor kinazy PI3 i ścieżki PLK1 u zależnych od przetoczeń KKCZ pacjentów niższego i pośrednio-niższego ryzyka wg IPSS. Część z pacjentów otrzymywało leczenie codziennie bez przerwy a część przez 2 tygodnie z tygodniową przerwą.

···
26.11.2013 / dr K. Mądry / Edukacja - transplantologia

Wyniki allotransplantacji komórek krwiotwórczych u chorych na przewlekłą białaczkę mielomonocytową – analiza grupy Societe Francaise dr Greffe de Moelle et de Therapi Cellulaire

Grupa Francuska przedstawiła wyniki allotransplantcji komórek krwiotwórczych u chorych na przewlekłą białaczkę mielomonocytową (CMML) u 73 pacjentów leczonych w latach 1992-2009. Na podstawie wcześniejszych prac długoletnie przeżycia po transplantacji odnotowano u 18-45% pacjentów z CMML.

···
22.10.2013 / dr K. Mądry / Edukacja - transplantologia

Transplantacja komórek krwiotwórczych u chorych na MDS

Platzbecker i Sockel przedstawili ciekawą pracę poglądową na temat przeszczepu szpiku u chorych na MDS, oparta min. na ich własnych doświadczeniach ośrodka transplantacji w Dreźnie.

···
18.09.2013 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Epidemiologia i częstość występowania infekcji u chorych na zespoły mielodysplastyczne

Badania na temat infekcji u chorych na zespoły mielodysplastyczne są rzadkie, zazwyczaj o chorych na MDS wspomina się przy okazji omawiania chorych z ostrą białaczka szpikową.

···
13.09.2013 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

R-IPSS lepszym indeksem prognostycznym od IPSS i EPSS w stratyfikacji ryzyka u chorych na MDS

Dobrze zdefiniowana klasyfikacja rokownicza choroby jest podstawą w podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia chorych na zespoły mielodysplastyczne (ang. myelodysplastic syndrome, MDS).

···
13.09.2013 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Nowoczesne terapie zespołów mieloproliferacyjnych i mielodysplastycznych

Zaproszenie na sesję firmową Novartis, Poznań, 26.09.2013, godz. 11.30-13.00

···
10.09.2013 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - transplantologia

Allo-HSCT z kondycjonowaniem o zredukowanej intensywności w leczeniu starszych chorych na MDS de novo

Zespoły mielodysplastyczne (ang. myelodysplastic syndrome, MDS) należą do grupy klonalnych chorób układu hematopoetycznego, nieuleczalnych metodami konwencjonalnymi.

···
17.08.2013 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Ocena skuteczności i bezpieczeństwa azacytydyny u chorych na zespoły mielodysplastyczne niskiego i pośrednio-niskiego ryzyka wg IPSS

Do badania włączono 32 pacjentów z zespołem mielodysplastycznym niskiego i pośrednio-niskiego ryzyka wg IPSS.

···
5.08.2013 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Znaczenie rokownicze kariotypu monosomalnego w MDS

Wiadomym jest, że kariotyp monosomalny (ang. monosomalkaryotype, MK) u chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) wiąże się z niekorzystnym rokowaniem. W czasopiśmie Leukemia ukazały się wyniki badań analizujące prognostyczne znaczenie MK u chorych na zespoły mielodysplastyczne (ang. myelodysplasticsyndrome, MDS).

···
24.07.2013 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Inhibitory przekazywania sygnałów w leczeniu zespołów mielodysplastycznych

W wielu badaniach wykazano, że u chorych na zespoły mielodysplastyczne niskiego ryzyka wg IPSS obserwuje się podwyższone stężenia cytokin takich jak TNFα, TGFβ, IL1, IL6, które powodują hamowanie dojrzewania i różnicowania komórek progenitorowych hematopoezy.

···
24.06.2013 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Zespoły mielodysplastyczne i choroby autoimmunizacyjne

Ustwani i wsp. przeprowadzili analizę 10 serii pacjentów ze współistniejącym zespołem mielodysplastycznym (MDS) i chorobami autoimmunizacyjnymi (AD).

···
28.05.2013 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Azacytydyna u pacjentów z zespołem mielodysplastycznym niższego ryzyka wg IPSS

Do badania włączono 32 pacjentów z zespołem mielodysplastycznym niskiego i pośrednio-niskiego ryzyka.

···
26.04.2013 / dr K. Mądry / Edukacja - Zespoły mielodysplastyczne

Darbepoetyna alfa w dawce 500µg/ 2 tyg u chorych na MDS niskiego ryzyka

Grupa Frankofońska ds. MDS (GFM) przeprowadziła badanie II fazy oceniające wyniki leczenia darbepoetyną alfa 500 µg/ 2 tygodnie +/- filgrastym 300µg/ 2x tydz u chorych na MDS niższego ryzyka.

···
kodowanie: projekt: