5.03.2019 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Jak zredukować ryzyko rozwoju choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi u chorych leczonych inhibitorami punktów kontrolnych?

Obecnie trwają intensywne badania nad zastosowaniem inhibitorów punktów kontrolnych (CPI) w leczeniu wielu chorób nowotworowych.

Niestety ich użycie jest związane z działaniami niepożądanymi pochodzenia immunologicznego. Należy stale monitorować pacjentów (np.: w przypadku nivolumabu co najmniej przez 5 miesięcy od podania ostatniej dawki), ponieważ te działania mogą wystąpić w dowolnym czasie podczas leczenia lub po jego zakończeniu.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

kodowanie: projekt: