16.01.2019 / dr n. med. A. Piekarska / Aktualności

Inhibitory punktu kontroli (CPIs) przed i po transplantacji alogenicznych komórek krwiotwórczych: broń obosieczna. Zwiększone ryzyko choroby przeszczep-przeciwko-gospodarzowi wskutek ekspozycji na CPIs przed i po transplantacji alogenicznej.

Komórki nowotworowe mogą unikać ataku immunologicznego wykorzystując immunologiczne mechanizmy kontrolne, m.in. aktywując limfocyty T do ekspresji receptorów CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4) oraz PD-1 (Programmed Death-1).

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

Szanowni użytkownicy,
informujemy, że część materiałów udostępnianych na naszym portalu jest przeznaczona wyłącznie dla lekarzy. Wynika to z regulacji prawnych, do których musimy się stosować.
Zachęcamy do korzystania z przygotowanych przez nas materiałów dostępnych w zakładce dla chorych.

kodowanie: projekt: