17.07.2017 / dr A. Piekarska / Edukacja - transplantologia

Skuteczność i tolerancja leczenia niwolumabem wznowy chłoniaka Hodgkina po alogenicznej transplantacji

W majowym numerze Blood grupa francuska opublikowała pierwszą analizę większej grupy pacjentów leczonych przeciwciałem blokującym białko zaprogramowanej śmierci komórki (anti-PD1). Na podstawie przeprowadzonych niedawno badań wczesnej fazy, w których wykazano wysoką skuteczność i akceptowalny profil bezpieczeństwa niwolumabu i pembrolizumabu u pacjentów z nawrotowym i opornym chłoniakiem Hodgkina (HL), organizacja FDA zaakceptowała niwolumab w tym wskazaniu.

  • Przepraszamy, wybrany news jest dostępny tylko dla niektórych grup użytkowników. Aby go zobaczyć, zaloguj się.
kodowanie: projekt: