Transplantologia - aktualności

6.06.2016 / prof. P. Rzepecki / Edukacja - transplantologia

Wpływ intensywności kondycjonowania na wyniki alloHSCT w ostrych białaczkach szpikowych i zespołach mielodysplastycznych

Kondycjonowanie niemieloablacyjne (RIC) charakteryzuje się niższą toksycznością dla narządów pozaszpikowych oraz mniejszą śmiertelnością związaną z wykonaniem przeszczepienia (TRM).

···
30.05.2016 / prof. A. Wierzbowska / Edukacja - transplantologia

Hapoloidentyczne przeszczepy szpiku - alternatywa leczenia dla chorych z nowotworami układu krwiotwórczego?

Allogeniczny przeszczep szpiku od dawcy rodzinnego haploidentycznego (haplo-SCT) jest coraz częściej stosowaną metodą leczenia nowotworów układu krwiotwórczego. W artykule opublikowanym w Bone Marrow Transplantation Bacigalupo i wsp. przedstawili aktualizację wyników leczenia za pomocą tej metody. Analizą objęto 148 chorych z nowotworami układu krwiotwórczego. Wszyscy chorzy otrzymali kondycjonowanie mieloablacyjne z następowym podaniem cyklofosfamidu po przeszczepie.

···
9.05.2016 / dr A. Kopińska / Edukacja - transplantologia

Prospektywne, wieloośrodkowe, randomizowane badanie porównujące leczenie kondycjonujące busulfan z cyklofosfamidem vs busulfan z fludarabiną w allogenicznych przeszczepieniach macierzystych komórek krwiotwórczych u pacjentów z ostrą białaczką szpikową

Standardowym, mieloablacyjnym leczeniem kondycjonującym w allogenicznych przeszczepieniach komórek krwiotwórczych (alloHSCT) w przypadku ostrych białaczek szpikowych (AML) jest schemat busulfan z cyklofosfamidem (BuCy).

···
5.05.2016 / prof. J. M. Zaucha / Aktualności

Cyklofosfamid w wysokich dawkach po transplantacji szpiku - czy jesteśmy świadkami toczącej siej rewolucji ?

Badania nad użyciem dawców haploidentycznych w transplantacjach komórek układu krwiotwórczego trwały od wielu lat. Potencjalnymi dawcami haploidentycznymi są biologiczni rodzice lub dzieci ewentualnego biorcy oraz rodzeństwo, które ma 50% szanse odziedziczyć identyczny z biorcą haplotyp.

···
12.04.2016 / prof. P. Rzepecki / Edukacja - transplantologia

Wczesna odnowa immunologiczna po przeszczepieniu autologicznych krwiotwórczych komórek macierzystych u chorych z chłoniakami nieziarniczymi: czynniki predykcyjne i znaczenie kliniczne

Minimalna ilość komórek CD34+ niezbędna do przyjęcia się przeszczepu nie jest ustalona. Większość Ośrodków przyjmuje wartość co najmniej 2- 2,5 x 106 /kg biorcy. Chorzy, którzy otrzymali ilość komórek CD34+ pomiędzy 1,17 a 1,5 x 106 /kg mieli dłuższą odnowę układu granulocytarnego, a 10% pacjentów miała zdecydowanie opóźnioną regenerację układu płytkotwórczego.

···
11.04.2016 / Ewa Biernacka / hematoonkologia.pl / Aktualności

Pierwszy Polak w ponad 30-letniej historii przeszczepienia szpiku i krwi – prof. Jan Styczyński z Bydgoszczy wybrany do władz EBMT 

Prof. Jan Styczyński z Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii UMK w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy podczas Kongresu EBMT w Walencji, 5 kwietnia br., został wybrany Prezesem Infectious Diseases Working Party w European Society For Blood And Marrow Transplantation (EBMT).

···
7.04.2016 / PAP Nauka w Polsce / Aktualności

Eksperci: przeszczep szpiku nie w pełni dopasowanego to kolejny przełom

Przeszczepianie szpiku nie w pełni dopasowanego do biorcy to kolejny przełom w transplantacjach krwiotwórczych komórek macierzystych – powiedzieli eksperci podczas 42. kongresu Europejskiego Towarzystwa Przeszczepiania Szpiku i Krwi (EBMT) w Walencji.

···
22.03.2016 / dr K. Hałaburda / Edukacja - transplantologia

Transplantacja szpiku od dawców haploidentycznych stymulowanych G-CSF u chorych z nowotworami hematologicznymi wysokiego ryzyka: aktualizacja

Transplantacje komórek krwiotwórczych od haploidentycznych dawców rodzinnych stały się już codzienną praktyką kliniczną w wielu ośrodkach. Liczba tego rodzaju przeszczepień stanowi około 10% wszystkich transplantacji i rośnie z roku na rok.

···
14.03.2016 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Przeszczepienie allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych od dawcy haploidentycznego - czas na podsumowania

Nowoczesny rodzaj transplantacji szpiku - od dawcy haploidentycznego, czyli spokrewnionego, który ma tylko połowę identycznych antygenów układu zgodności tkankowej (HLA) z biorcą – to metoda dzięki której niemal dla każdego można dobrać dawcę komórek krwiotwórczych.

···
8.03.2016 / dr Adam Walter-Croneck / Aktualności

Autotransplantacja komórek krwiotwórczych u chorych na ostre białaczki w 2015 r.: czas na ponowną analizę? Stan obecny i nadzieje na przyszłość

W rejestrach EBMT zgromadzono dane o ponad 25 000 chorych na ostre białaczki leczonych z użyciem autotransplantacji komórek krwiotwórczych (ASCT), a szacuje się, że na świecie tak leczonych było do tej pory około 50 000 chorych.

···
11.02.2016 / PAP Nauka w Polsce / Edukacja - transplantologia

Krew pępowinowa skuteczniej niszczy komórki nowotworowe

Niedojrzałe komórki odpornościowe zawarte we krwi pępowinowej niszczą komórki nowotworowe skuteczniej niż dojrzałe - informuje pismo „Blood”.

···
9.02.2016 / prof. P. Rzepecki / Edukacja - transplantologia

Zastosowanie surowicy antytymocytarnej w kondycjonowaniu niemieloablacyjnym poprawia przeżycie wolne od choroby i zmniejsza ryzyko rozwoju choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi

Przed podaniem krwiotwórczych komórek macierzystych (KKM) chory otrzymuje kondycjonowanie pod postacią chemioterapii lub radio-chemioterapii.

···
29.01.2016 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Przeszczepienie alogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych po zastosowaniu kondycjonowania mieloablacyjnego FluBu4 poprawia całkowite przeżycie w porównaniu z kondycjonowaniem niemieloablacyjnym FluBu2 u chorych na ostrą białaczką szpikową w całkowitej remisji

Optymalne kondycjonowanie przed podaniem przeszczepu w ostrej białaczce szpikowej (AML) nie jest znane. Decyzja o rodzaju chemioterapii wysokodawkowej jest podejmowana w oparciu o czynniki ryzyka zależne od choroby, indeks schorzeń współistniejących i skalę ryzyka EBMT.

···
13.01.2016 / dr A. Szmigielska / Edukacja - transplantologia

Czy wyższa dawka busulfanu w leczeniu kondycjonującym może poprawić przeżycie wolne od białaczki i przeżycie całkowite u pacjentów z AML w drugiej remisji?

Zastosowanie chemioterapii kondycjonującej o odpowiedniej intensywności stanowi jeden z głównych czynników warunkujących sukces allogenicznej transplantacji komórek macierzystych hematopoezy.

···
5.01.2016 / prof. Piotr Rzepecki / Aktualności

Rola przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych w leczeniu chłoniaka rozlanego z dużej komórki B

Podsumowanie stanu wiedzy na 2015 rok.

···
14.12.2015 / prof. P. Rzepecki / Edukacja - transplantologia

Postępy w zapobieganiu nudnościom i wymiotom (NiW) po zastosowaniu wysokodawkowanej chemioterapii z następczym podaniem komórek macierzystych krwiotworzenia

 Nudności i wymioty (NiW) są najczęstszym działaniem niepożądanym chemioterapii, których najbardziej obawiają się chorzy rozpoczynający leczenie p-nowotworowe:

···
3.12.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Przeszczepienie chorych na OBSz od haploidentycznego vs. zgodnego niespokrewnionego dawcy – analiza przeżycia i schematów kondycjonujących

W czasopiśmie Blood ukazała się analiza przeżycia i odpowiedzi dorosłych chorych na ostrą białaczką szpikową (OBSz) na haploidentyczne przeszczepienie (n=192) i przeszczepienie od niespokrewnionego dawcy całkowicie zgodnego w układzie HLA (8/8; n=1982).

···
9.11.2015 / prof. M. Markiewicz / Edukacja - transplantologia

Retrospektywna, wieloośrodkowa analiza porównawcza danych rejestrowych dotyczących zastosowania dwóch standardowych schematów mieloablacyjnego leczenia kondycjonującego u chorych z oporną AML

W sierpniowym numerze The Lancet Haematology, czasopisma utworzonego przed rokiem (wrzesień 2014) i dostępnego wyłącznie online, porównano dwa standardowe schematy mieloablacyjnego leczenia kondycjonującego: cyklofosfamid z busulfanem oraz cyklofosfamid z TBI.

···
2.11.2015 / prof. P. Rzepecki / Edukacja - transplantologia

Ruksolitinib w leczeniu choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi

Ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi (aGvHD) stanowi najczęstsze powikłanie po przeszczepieniu alogenicznych komórek krwiotwórczych (HSCT).

···
20.10.2015 / prof. P. Rzepecki / Edukacja - transplantologia

Czy zastosowanie melfalanu w dawce 280mg/m^2 w kondycjonowaniu przed przeszczepieniem autologicznych krwiotwórczych komórek macierzystych poprawi wyniki w szpiczaku plazmocytowym?

W porównaniu z konwencjonalną chemioterapią przeszczepienie autologicznych komórek krwiotwórczych (autoHSCT) poprawia rokowanie u chorych na szpiczaka plazmocytowego.

···
kodowanie: projekt: