Transplantologia - aktualności

11.04.2016 / Ewa Biernacka / hematoonkologia.pl / Aktualności

Pierwszy Polak w ponad 30-letniej historii przeszczepienia szpiku i krwi – prof. Jan Styczyński z Bydgoszczy wybrany do władz EBMT 

Prof. Jan Styczyński z Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii UMK w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy podczas Kongresu EBMT w Walencji, 5 kwietnia br., został wybrany Prezesem Infectious Diseases Working Party w European Society For Blood And Marrow Transplantation (EBMT).

···
7.04.2016 / PAP Nauka w Polsce / Aktualności

Eksperci: przeszczep szpiku nie w pełni dopasowanego to kolejny przełom

Przeszczepianie szpiku nie w pełni dopasowanego do biorcy to kolejny przełom w transplantacjach krwiotwórczych komórek macierzystych – powiedzieli eksperci podczas 42. kongresu Europejskiego Towarzystwa Przeszczepiania Szpiku i Krwi (EBMT) w Walencji.

···
22.03.2016 / dr K. Hałaburda / Edukacja - transplantologia

Transplantacja szpiku od dawców haploidentycznych stymulowanych G-CSF u chorych z nowotworami hematologicznymi wysokiego ryzyka: aktualizacja

Transplantacje komórek krwiotwórczych od haploidentycznych dawców rodzinnych stały się już codzienną praktyką kliniczną w wielu ośrodkach. Liczba tego rodzaju przeszczepień stanowi około 10% wszystkich transplantacji i rośnie z roku na rok.

···
14.03.2016 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Przeszczepienie allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych od dawcy haploidentycznego - czas na podsumowania

Nowoczesny rodzaj transplantacji szpiku - od dawcy haploidentycznego, czyli spokrewnionego, który ma tylko połowę identycznych antygenów układu zgodności tkankowej (HLA) z biorcą – to metoda dzięki której niemal dla każdego można dobrać dawcę komórek krwiotwórczych.

···
8.03.2016 / dr Adam Walter-Croneck / Aktualności

Autotransplantacja komórek krwiotwórczych u chorych na ostre białaczki w 2015 r.: czas na ponowną analizę? Stan obecny i nadzieje na przyszłość

W rejestrach EBMT zgromadzono dane o ponad 25 000 chorych na ostre białaczki leczonych z użyciem autotransplantacji komórek krwiotwórczych (ASCT), a szacuje się, że na świecie tak leczonych było do tej pory około 50 000 chorych.

···
11.02.2016 / PAP Nauka w Polsce / Edukacja - transplantologia

Krew pępowinowa skuteczniej niszczy komórki nowotworowe

Niedojrzałe komórki odpornościowe zawarte we krwi pępowinowej niszczą komórki nowotworowe skuteczniej niż dojrzałe - informuje pismo „Blood”.

···
9.02.2016 / prof. P. Rzepecki / Edukacja - transplantologia

Zastosowanie surowicy antytymocytarnej w kondycjonowaniu niemieloablacyjnym poprawia przeżycie wolne od choroby i zmniejsza ryzyko rozwoju choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi

Przed podaniem krwiotwórczych komórek macierzystych (KKM) chory otrzymuje kondycjonowanie pod postacią chemioterapii lub radio-chemioterapii.

···
29.01.2016 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Przeszczepienie alogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych po zastosowaniu kondycjonowania mieloablacyjnego FluBu4 poprawia całkowite przeżycie w porównaniu z kondycjonowaniem niemieloablacyjnym FluBu2 u chorych na ostrą białaczką szpikową w całkowitej remisji

Optymalne kondycjonowanie przed podaniem przeszczepu w ostrej białaczce szpikowej (AML) nie jest znane. Decyzja o rodzaju chemioterapii wysokodawkowej jest podejmowana w oparciu o czynniki ryzyka zależne od choroby, indeks schorzeń współistniejących i skalę ryzyka EBMT.

···
13.01.2016 / dr A. Szmigielska / Edukacja - transplantologia

Czy wyższa dawka busulfanu w leczeniu kondycjonującym może poprawić przeżycie wolne od białaczki i przeżycie całkowite u pacjentów z AML w drugiej remisji?

Zastosowanie chemioterapii kondycjonującej o odpowiedniej intensywności stanowi jeden z głównych czynników warunkujących sukces allogenicznej transplantacji komórek macierzystych hematopoezy.

···
5.01.2016 / prof. Piotr Rzepecki / Aktualności

Rola przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych w leczeniu chłoniaka rozlanego z dużej komórki B

Podsumowanie stanu wiedzy na 2015 rok.

···
14.12.2015 / prof. P. Rzepecki / Edukacja - transplantologia

Postępy w zapobieganiu nudnościom i wymiotom (NiW) po zastosowaniu wysokodawkowanej chemioterapii z następczym podaniem komórek macierzystych krwiotworzenia

 Nudności i wymioty (NiW) są najczęstszym działaniem niepożądanym chemioterapii, których najbardziej obawiają się chorzy rozpoczynający leczenie p-nowotworowe:

···
3.12.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Przeszczepienie chorych na OBSz od haploidentycznego vs. zgodnego niespokrewnionego dawcy – analiza przeżycia i schematów kondycjonujących

W czasopiśmie Blood ukazała się analiza przeżycia i odpowiedzi dorosłych chorych na ostrą białaczką szpikową (OBSz) na haploidentyczne przeszczepienie (n=192) i przeszczepienie od niespokrewnionego dawcy całkowicie zgodnego w układzie HLA (8/8; n=1982).

···
9.11.2015 / prof. M. Markiewicz / Edukacja - transplantologia

Retrospektywna, wieloośrodkowa analiza porównawcza danych rejestrowych dotyczących zastosowania dwóch standardowych schematów mieloablacyjnego leczenia kondycjonującego u chorych z oporną AML

W sierpniowym numerze The Lancet Haematology, czasopisma utworzonego przed rokiem (wrzesień 2014) i dostępnego wyłącznie online, porównano dwa standardowe schematy mieloablacyjnego leczenia kondycjonującego: cyklofosfamid z busulfanem oraz cyklofosfamid z TBI.

···
2.11.2015 / prof. P. Rzepecki / Edukacja - transplantologia

Ruksolitinib w leczeniu choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi

Ostra choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi (aGvHD) stanowi najczęstsze powikłanie po przeszczepieniu alogenicznych komórek krwiotwórczych (HSCT).

···
20.10.2015 / prof. P. Rzepecki / Edukacja - transplantologia

Czy zastosowanie melfalanu w dawce 280mg/m^2 w kondycjonowaniu przed przeszczepieniem autologicznych krwiotwórczych komórek macierzystych poprawi wyniki w szpiczaku plazmocytowym?

W porównaniu z konwencjonalną chemioterapią przeszczepienie autologicznych komórek krwiotwórczych (autoHSCT) poprawia rokowanie u chorych na szpiczaka plazmocytowego.

···
14.10.2015 / dr A. Czyż / Edukacja - transplantologia

Korzystne znaczenie prognostyczne szybkiej regresji włóknienia szpiku po transplantacji allogenicznych komórek krwiotwórczych poprzedzonej przygotowaniem o zredukowanej intensywności u chorych na mielofibrozę

Nicolas Kroger i wsp. opublikowali na łamach Biology of Blood and Marrow Transplantation (2014, vol. 20, strony 812-815) doświadczenia ośrodka transplantacyjnego w Hamburgu dotyczące leczenia chorych na mielofibrozę za pomocą transplantacji allogenicznych komórek krwiotwórczych (alloHSCT) po przygotowaniu o zredukowanej intensywności (RIC) opartym na fludarabinie i busulfanie (Flu-Bu).

···
9.09.2015 / hematoonkologia.pl / Aktualności

V Międzynarodowa Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Choroba przeszczep przeciw gospodarzowi
16-17 października 2015 r. | Poznań

W imieniu Komitetu Naukowo-Organizacyjnego zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji "Choroba przeszczep przeciw gospodarzowi".

···
4.09.2015 / prof. P. Rzepecki / Edukacja - transplantologia

Przeszczepianie alogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych w ostrej białaczce szpikowej - podsumowania 2015

  1. Przeszczepianie alogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych w ostrej białaczce szpikowej- brak wpływu obecności przed transplantacją choroby pozaszpikowej na wynik przeszczepienia
···
11.08.2015 / prof. P. Rzepecki / Edukacja - transplantologia

Przeszczepy haploidentyczne w świetle doniesień EHA 2015

Nowoczesny rodzaj transplantacji szpiku - od dawcy haploidentycznego, czyli spokrewnionego, który ma tylko połowę identycznych antygenów układu zgodności tkankowej (HLA) z biorcą – to metoda dzięki której niemal dla każdego można dobrać dawcę komórek krwiotwórczych.

···
6.08.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

AutoHSCT w terapii chorych na NHL ≥70 r.ż. – wyniki badania retrospektywnego

Dostępne dane dotyczące możliwości i skuteczności stosowania wysokodawkowanej chemioterapii i autologicznego przeszczepienia macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. autologous hematopoietic stem cell transplant, autoHSCT) u chorych na chłoniaki niehodgkinowskie (ang. non-Hodgkin lymphoma, NHL) w wieku powyżej 70 lat są ograniczone.

···
kodowanie: projekt: