Transplantologia - aktualności

15.04.2010 / hematoonkologia.pl / Edukacja - transplantologia

Wskazania do transplantacji komórek krwiotwórczych w białaczkach, złośliwych chłoniakach i szpiczaku plazmocytowym - prof. dr hab. med. Jerzy Hołowiecki

Leczenie z zastosowaniem transplantacji komórek krwiotwórczych (Haematopoetic Stem Cell Transplantation HSCT) zwane potocznie transplantacją szpiku, jest uznaną metodą umożliwiającą wyleczenie niektórych nieuleczalnych w inny sposób chorób. Potwierdza to rosnąca liczba zabiegów zgłaszanych do europejskiego rejestru EBMT, która w 2007 roku wyniosła 23 536, w tym 14 524 przeszczepień autologicznych i 9 012 allogenicznych.

···
11.01.2010 / dr hab. M. Markiewicz / Edukacja - transplantologia

Zmiana nomenklatury HLA - dr hab. Mirosław Markiewicz

W dniach 6-7.11.2009 w Minneapolis odbyło się 22 doroczne spotkanie amerykańskiego rejestru dawców szpiku NMDP (National Marrow Donor Program).

Jedną z ważniejszych omawianych spraw była kwestia zmiany nomenklatury HLA, która wkrótce (z dniem 01.04.2010 r.) wejdzie w życie i wpłynie na działalność ośrodków przeszczepowych i ośrodków poszukujących dawców, laboratoriów, rejestrów i banków krwi pępowinowej, ośrodków dawców i centrów krwiodawstwa.

···
nowsze 1 ... 6 7 8 9 10 11
kodowanie: projekt: