Transplantologia - aktualności

13.09.2010 / dr hab. B. Stella-Hołowiecka / Edukacja - transplantologia

Czy stężenie ferrytyny w surowicy przed transplantacją komórek krwiotwórczych w MDS stanowi jednoznaczny czynnik rokowniczy?

Zespoły mielodysplastyczne stanowią heterogenna grupę zaburzeń funkcji szpiku kostnego, charakteryzujacą się nieefektywna erytropoezą, cytopenią w krwi obwodowej oraz transformacja części przypadków w ostra białaczkę szpikową (sAML). W leczeniu towarzyszących cytopenii konieczne jest stosowanie transfuzji  m.in.koncentratów krwinek czerwonych (KKCz), a wtórnym powikłaniem przewlekłego, wielokrotnego przetaczania KKCz jest wzmożone gromadzenie i odkładanie się w tkankach żelaza.

···
30.08.2010 / dr J. Góra-Tybor / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Znaczenie allogenicznego przeszczepienia szpiku kostnego u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową w 2010 roku

Od czasu wprowadzenia do terapii przewlekłej białaczki szpikowej (pbsz) inhibitorów kinazy tyrozynowej (IKT) częstość allogenicznych przeszczepień szpiku (allo-SCT) w tej chorobie uległa znacznemu obniżeniu. Wiąże się to z doskonałą skutecznością tej grupy leków. Wciąż jednak jest grupa chorych, u których allo-SCT jest terapią z wyboru. Są to przede wszystkim pacjenci w zaawansowanych fazach choroby – akceleracji i kryzie blastycznej oraz  chorzy wykazujący oporność na terapię IKT.

···
5.08.2010 / hematoonkologia.pl / Edukacja - transplantologia

Transplantologia - doniesienia naukowe z 15 Zjazdu EHA w skrócie

Ruggeri i wsp. (abstrakt nr 1699) przedstawili nowe dane wykazujące ważną rolę przeszczepu krwi pępowinowej w leczeniu ostrej białaczki szpikowej (OBSz) z grupy wysokiego ryzyka u dzieci. Może to mieć istotne znaczenie w przypadku dzieci chorych na OBSz, niemających spokrewnionych lub niespokrewnionych dawców.

···
20.05.2010 / dr hab. M. Markiewicz / Edukacja - transplantologia

Wznowa po przeszczepieniu może być spowodowana utratą niezgodnego HLA

L. Vago i wsp. z Instytutu Naukowego San Raffaele w Mediolanie na ostatnim zjeździe EBMT, który odbył się w 03.2010 w Wiedniu, zaprezentowali oryginalny mechanizm "wymknięcia się" białaczki spod kontroli immunologicznej u chorych po przeszczepieniach krwiotwórczych komórek macierzystych od nie w pełni zgodnych w HLA dawców niespokrewnionych lub haploidentycznych poprzez utratę niezgodnego HLA.

···
15.04.2010 / hematoonkologia.pl / Edukacja - transplantologia

Przeszczepianie komórek krwiotwórczych u dzieci i młodzieży - prof. dr hab. med. Jacek Wachowiak

U dzieci i młodzieży allogeniczna transplantacja komórek krwiotwórczych (allo-HSCT), tj. od dawcy rodzinnego lub niespokrewnionego, znajduje zastosowanie w leczeniu chorób nowotworowych, przede wszystkim białaczek oraz w terapii wrodzonych i nabytych chorób nienowotworowych, tj. niewydolności szpiku, niedoborów odporności, niektórych zaburzeń przemiany materii i hemoglobinopatii, natomiast transplantacja własnych komórek krwiotwórczych chorego (auto-HSCT) stosowana jest wyłącznie w leczeniu chorób nowotworowych i podejmowane są próby jej wykorzystania w terapii chorób autoimmunologicznych.

···
15.04.2010 / hematoonkologia.pl / Edukacja - transplantologia

Wskazania do transplantacji komórek krwiotwórczych w białaczkach, złośliwych chłoniakach i szpiczaku plazmocytowym - prof. dr hab. med. Jerzy Hołowiecki

Leczenie z zastosowaniem transplantacji komórek krwiotwórczych (Haematopoetic Stem Cell Transplantation HSCT) zwane potocznie transplantacją szpiku, jest uznaną metodą umożliwiającą wyleczenie niektórych nieuleczalnych w inny sposób chorób. Potwierdza to rosnąca liczba zabiegów zgłaszanych do europejskiego rejestru EBMT, która w 2007 roku wyniosła 23 536, w tym 14 524 przeszczepień autologicznych i 9 012 allogenicznych.

···
11.01.2010 / dr hab. M. Markiewicz / Edukacja - transplantologia

Zmiana nomenklatury HLA - dr hab. Mirosław Markiewicz

W dniach 6-7.11.2009 w Minneapolis odbyło się 22 doroczne spotkanie amerykańskiego rejestru dawców szpiku NMDP (National Marrow Donor Program).

Jedną z ważniejszych omawianych spraw była kwestia zmiany nomenklatury HLA, która wkrótce (z dniem 01.04.2010 r.) wejdzie w życie i wpłynie na działalność ośrodków przeszczepowych i ośrodków poszukujących dawców, laboratoriów, rejestrów i banków krwi pępowinowej, ośrodków dawców i centrów krwiodawstwa.

···
nowsze 1 ... 6 7 8 9 10 11
kodowanie: projekt: