Splenomegalia i/lub małopłytkowość. Kiedy do rozpoznania potrzebny jest Sherlock Holmes?

Zamaskowany sprawca
Usnarska-Zubkiewicz Lidia
Zamaskowany sprawca
Cień pospolitego przestępcy
Giannopoulos Krzysztof
Cień pospolitego przestępcy
kodowanie: projekt: