XXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów | Warszawa, 21-23.09.2017 - Wywiady z ekspertami

Nowe strategie leczenia szpiczaka plazmocytowego
Dr hab. n. med. Grzegorz Basak
Nowe strategie leczenia szpiczaka plazmocytowego
Ostre białaczki szpikowe
Prof. G. J. Roboz:
Ostre białaczki szpikowe
XXVII Zjazd PTHiT
Prof. Tadeusz Robak
XXVII Zjazd PTHiT
kodowanie: projekt: