19.11.2013 / mk/hematoonkologia.pl / PTLD

Kliniczna heterogenność potransplantacyjnych zespołów limfoproliferacyjnych EBV-zależnych

Potransplantacyjne zespoły limfoproliferacyjne (ang. post-transplant lymphoproliferative disorder, PTLD) to heterogenna grupa ciężkich komplikacji występujących po allogenicznym przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. allogeneic hematopoietic cell transplant, allo-HSCT).

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

kodowanie: projekt: