hematoonkologia.pl - portal edukacyjny dla lekarzy

AKTUALNOŚCI - PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA/ prof. K. Giannopoulos

Zaktualizowana analiza przeżycia z badania CLL11: Obinutuzumab w połączeniu z chlorambucilem przedłuża czas do następnego leczenia o ponad 50 miesięcy

Wyniki badania porównującego  obinutuzumab w skojarzeniu z chlorambucylem (GClb) do rytuksymabu w skojarzeniu z chlorambucylem (RClb) oraz z chlorambucylem (Clb) w monoterapii u pacjentów z wcześniej nieleczoną przewlekłą białaczką limfocytową (PBL) i chorobami współistniejącymi, wpłynęły na aktualne rekomendacje dotyczące leczenia tej grupy chorych./ hematoonkologia.pl

Mutacje TP53 w nowotworach hematologicznych

Gen TP53 znajduje się w chromosomie 17 (17p13.1) i składa się z 11 eksonów oraz 10 intronów. Produktem translacji genu jest fosfoproteina o masie cząsteczkowej 53 kDa, która pełni funkcje głównego supresora nowotworowego występującego w komórkach organizmu ludzkiego. / prof. K. Giannopoulos

Aktualne zalecenia panelu ekspertów dotyczące stosowania bendamustyny w chorobach hematologicznych

Bendamustyna jest stosowana w wielu krajach na świecie jako standardowy lek w terapii chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL), indolentne chłoniaki niehodgkinowskie (ang. non-Hodgkin lymphoma, NHL) czy szpiczaka plazmocytowego (SzP). W ostatnich latach zastosowanie bendamustyny zostało poszerzone o agresywne NHL i chłoniaka Hogdkina (ang. Hodgkin lymphoma, HL). W toku są nowe badania terapii celowanych opartych na bendamustynie w leczeniu PBL i chłoniaków.


nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 29 starsze
© 2009-2016 hematoonkologia.pl polityka prywatności polityka cookies regulamin