hematoonkologia.pl - portal edukacyjny dla lekarzy

AKTUALNOŚCI - PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA


/ hematoonkologia.pl

Statyny i aspiryna poprawiają rokowanie w PBL?

Immunochemioterapia według schematu RFC (rytuksymab, fludarabina, cyklofosfamid) jest obecnie uważana za najskuteczniejszy sposób leczenia młodszych pacjentów z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL).


/ mk/hematoonkologia.pl

CD49d najsilniejszym predyktorem OS i TFS u chorych na PBL

Cząsteczka CD49d, białko adhezyjne komórek śródbłonka, jest niekorzystnym czynnikiem rokowniczym w przewlekłej białaczce limfocytowej (PBL), jednak brak jest ostatecznych danych potwierdzających wartość predykcyjną tego białka.


/ mk/hematoonkologia.pl

Cytopenia u chorych na PBL po terapii FCR

Schemat terapeutyczny fludarabina + cyklofosfamid + rytuksymab (FCR) jest najskuteczniejszy w leczeniu przyniósł chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL) i jako jedyny przedłuża przeżycie całkowite stosowany w pierwszej linii leczenia./ mk/hematoonkologia.pl

Bendamustyna + ofatumumab w PBL – wyniki badania klinicznego II fazy

W otwartym badaniu klinicznym II fazy prowadzonym w ramach organizacji GIMEMA (ang. Italian Group for Haematological Diseases in Adults) sprawdzona została skuteczność i bezpieczeństwo stosowania schematu bendamustyna + ofatumumab (BO) w terapii chorych na nawrotową lub oporną przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL).nowsze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 22 starsze
© 2009-2015 hematoonkologia.pl polityka prywatności polityka cookies regulamin