7.11.2018 / IB, PWX / Rynek Zdrowia / Aktualności

Dostępność do dwóch leków w białaczce szpikowej jest utrudniona, choć są refundowane

Dostęp do dwóch skutecznych leków możliwych do zastosowania u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową bywa utrudniony, ze względu na koszty oraz konstrukcję kryteriów w programie lekowym - ocenia dr hab. Tomasz Sacha, adiunkt w Klinice Hematologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.


Problem dostępności dotyczy leku ponatinib, będącego inhibitorem kinaz teryzonowych trzeciej generacji. Jest stosowany u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową opornych na I i II linię leczenia. To lek bardzo skuteczny, który jest w stanie tych pacjentów wprowadzić w remisję.

Jak wyjaśnia dr hab. Tomasz Sacha, terapia prowadzona przy użyciu ponatinibu jest trudna, poza tym sięgnięcie po niego jest możliwe tylko w ramach ratunkowego dostępu do terapii lekowych, co sprawia - jak ocenia to specjalista - że możliwość zastosowania leku staje się bardziej teoretyczna niż praktyczna.

Istnieje jeszcze jeden lek - bosutinib - do którego dostępność jest utrudniona, choć jest refundowany. To inhibitor II generacji, który lekarze - zgodnie z kryteriami programu - mogą zastosować u pacjenta nietolerującego lub nie odpowiadającego na I rzut terapii i nietolerującego II rzutu terapii. - To dyskryminowana pozycja w stosunku do pozostałych dwóch leków w programie, które możemy zamiennie stosować - uważa dr hab. Tomasza Sacha, dodając, że bosutinib powinien być lepiej pozycjonowany w programie.

Podkreśla, że chodzi o lek, który ma bardzo korzystny profil metaboliczny, nie wpływa negatywnie na układ sercowo-naczyniowy. Możliwość jego wyboru - na równi z pozostałymi lekami w programie - pozwoliłaby na lepsze dostosowanie leczenia przewlekłej białaczki szpikowej do chorób współistniejących u pacjenta.

Wypowiedź zarejestrowana podczas XIV Forum Rynku Zdrowia (Warszawa, 23-24 października 2018 r.).


 

Dostępność do dwóch leków w białaczce szpikowej jest utrudniona, choć są refundowane
kodowanie: projekt: