16.06.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Tomasz Sacha: wyniki badań nad inhibitorami kinazy tyrozynowej

Prof. Sacha przedstawia postępy w stosowaniu inhibitorów kinazy tyrozynowej, leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej i poznaniu biologii choroby.Prof. Tomasz Sacha: wyniki badań nad inhibitorami kinazy tyrozynowej
kodowanie: projekt: