27.11.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Eksperci: Pacjenci z przewlekłą białaczką szpikową z perspektywą odstawienia leczenia

Śląskie Debaty Hematologiczne na stałe wpisały się już do kalendarzy hematologów z całej Polski. Organizowana rokrocznie konferencja w Chorzowie, jest okazją do dyskusji uznanych ekspertów, którzy podejmują tematy nowoczesnej diagnostyki i leczenia schorzeń hematologicznych. Jednym z tematów poruszanych podczas tegorocznego Spotkania będzie postęp, jaki dokonał się w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej, w tym nowy cel w terapii pacjentów – perspektywa odstawienia leczenia (ang. TFR – Treatment Free Remission).


Chorzów – wyjątkowe miejsce na mapie polskiej hematologii

Od kilku lat obserwujemy pozytywne zmiany w dostępie polskich pacjentów hematologicznych do właściwej terapii, która często ratuje nie tylko ich zdrowie, ale i życie. Obecnie znakomita większość pacjentów ma dostęp do najnowocześniejszego leczenia. – Hematologia jest obszarem, który niezmiernie szybko się rozwija. W tej dziedzinie nie brak nowości. Organizowane od 2011 roku w Chorzowie Śląskie Debaty Hematologiczne są wyjątkowym forum, które każdego roku skupia uznanych ekspertów w dziedzinie hematologii. To platforma dyskusji nt. najnowszych osiągnięć w leczeniu pacjentów hematologicznych, miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń z wykorzystaniem wszystkim możliwości jakie niesie współczesna hematologia – mówi dr hab. n. med. Sebastian Grosicki, Zakład Profilaktyki Chorób Nowotworowych, Wydział  Zdrowia Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Oddział Hematologiczny, SPZOZ ZSM w Chorzowie, współorganizator debat.

Nowy cel w terapii pacjentów z PBSz

W tym roku podczas Śląskich Debat Hematologicznych eksperci rozmawiać będą m.in. na temat przewlekłej białaczki szpikowej (PBSz), w leczeniu której w ostatnich latach dokonał się olbrzymi przełom. Przewlekła białaczka szpikowa to choroba nowotworowa, która jeszcze doniedawna uznawana była za śmiertelną, z kilkuletnim czasem przeżycia. W obecnych czasach na skutek wprowadzenia do leczenia inhibitorów kinazy tyrozynowej (IKT), kwalifikuje się do chorób przewlekłych. Większość chorych, pod warunkiem codziennego przyjmowaniu IKT, będzie żyła tak długo, jak ich zdrowi rówieśnicy. Przewlekłe przyjmowanie tych leków może się wiązać u części pacjentów z występowaniem działań niepożądanych pogarszających jakość życia. Mamy kolejną dobrą wiadomość dla chorych. Niedawno pojawił się nowy cel terapii – funkcjonalne wyleczenie, czyli możliwość bezpiecznego odstawienia leczenia IKT u pacjentów, u których osiągnięto długotrwałą, znaczną redukcję liczby komórek białaczkowych. Możliwość życia bez konieczności codziennego przyjmowania leków i związanych z tym objawów niepożądanych to ogromny krok w leczeniu tej grupy chorych – mówi lek. med. Marek Dudziński, p.o. Kierownika Kliniki Hematologii, Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

Eksperci podkreślają, że całkowite odstawienie leczenia będzie możliwe u pacjentów, którzy osiągną głęboką odpowiedź molekularną na poziomie MR 4.5 i przez pewien czas ją utrzymają. Kluczem jest właściwe monitorowanie terapii, które powinno być elementem spójnym leczenia. Pozwala ono na obserwację postępu terapii i kontrolę osiąganych wyników.

Nowotwór wykrywany przypadkowo

Przewlekła białaczka szpikowa (PBSz) jest chorobą nowotworową krwi i szpiku kostnego, w której organizm pacjenta wytwarza nowotworowe białe krwinki. Każdego roku w Polsce zapada na nią ok. 350 osób 1 , co istotne u ok. 20% z nich choroba wykrywana jest przypadkowo, przy okazji rutynowych badań – morfologii krwi. Chociaż początkowo nowotwór nie daje żadnych objawów, bardzo istotne jest jego wczesne wykrycie i szybkie wdrożenie skutecznego leczenia. Niemal u każdego pacjenta z PBSz obserwuje się występowanie chromosomu Philadelphia (Ph+) w komórkach białaczkowych. To zaburzenie genetyczne występujące u 95% chorych 2 , powstaje na skutek wymiany fragmentów chromosomów 9 i 22, które oddzielają się i zamieniają miejscami, tworząc właśnie tzw. chromosom Philadelphia.

Piśmiennictwo:

1. Prejzner W. Sacha T. Salamanczuk Z. Pieńkowska-Grela B. Haus  O. Hellmann A. Standard postępowania diagnostycznego i terapeutycznego u chorych z przewlekłą białaczką szpikową w Polsce w roku 2007, Acta Haematologica Polonica 2007, 38, Nr 1, str. 107–122.

2.  Sacha T. Foryciarz  K. Diagnostyka i ocena skuteczności leczenia przewlekłej białaczki szpikowej, Katedra Hematologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Hematologia 2010, tom 1, nr 3,  219–228. 


 

Eksperci: Pacjenci z przewlekłą białaczką szpikową z perspektywą odstawienia leczenia
kodowanie: projekt: