21.07.2017 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Jak wygląda przeżycie i odpowiedź na imatynib po 10 latach obserwacji?

Imatynib, selektywny inhibitor kinazy BCR-ABL1, istotnie poprawił rokowanie chorych na przewlekłą białaczką szpikową (PBSz). Wyniki ponad 10-letniej analizy skuteczności i bezpieczeństwa stosowania imatynibu w terapii I linii chorych na PBSz znaleźć można w czasopiśmie The New England Journal of Medicine.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

kodowanie: projekt: