21.07.2017 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Jak wygląda przeżycie i odpowiedź na imatynib po 10 latach obserwacji?

Imatynib, selektywny inhibitor kinazy BCR-ABL1, istotnie poprawił rokowanie chorych na przewlekłą białaczką szpikową (PBSz). Wyniki ponad 10-letniej analizy skuteczności i bezpieczeństwa stosowania imatynibu w terapii I linii chorych na PBSz znaleźć można w czasopiśmie The New England Journal of Medicine.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

Szanowni użytkownicy,
informujemy, że część materiałów udostępnianych na naszym portalu jest przeznaczona wyłącznie dla lekarzy. Wynika to z regulacji prawnych, do których musimy się stosować.
Zachęcamy do korzystania z przygotowanych przez nas materiałów dostępnych w zakładce dla chorych.

kodowanie: projekt: