2.06.2017 / dr hab. J. Góra - Tybor / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

ENESTcmr – 4-letnia obserwacja

Osiągnięcie głębokiej odpowiedzi molekularnej jest dla pacjentów z PBSz warunkiem do podjęcia próby odstawienia leku. Badaniem ENESTcmr objęto chorych na PBSz dotychczas leczonych imatynibem (IM) w dawce 400-600 mg, co najmniej przez 2 lata, u których stwierdzono całkowitą odpowiedź cytogenetyczną (CCyR), ale nadal był wykrywalny transkrypt BCR-ABL.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

Szanowni użytkownicy,
informujemy, że część materiałów udostępnianych na naszym portalu jest przeznaczona wyłącznie dla lekarzy. Wynika to z regulacji prawnych, do których musimy się stosować.
Zachęcamy do korzystania z przygotowanych przez nas materiałów dostępnych w zakładce dla chorych.

kodowanie: projekt: