26.01.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Przewlekła białaczka szpikowa - podsumowanie doniesień ASH 2016 [wideo]

 Dr Tomasz Stokłosa z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podsumowuje najważniejsze doniesienia o przewlekłej białaczce szpikowej z dorocznego zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Hematologów w San Diego - ustna prezentacja profesora Tomasza Sachy z CM UJ na temat stosowania generyków imatynibu w Polsce, ABL001 - nowy allosteryczny inhibitor BCR-ABL w badaniu I fazy, odstawienie TKI u chorych na PBSz - wyniki badania EuroSKI, nowe cele terapeutyczne uderzające w białaczkowe komórki macierzyste - sirtuina 1 (SIRT1) oraz badania genetyczne mutacji prowadzących do rozwoju białaczki.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

kodowanie: projekt: