Przewlekła białaczka szpikowa - aktualności

30.06.2014 / dr T. Stokłosa / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Co nowego w badaniach i terapii przewlekłej białaczki szpikowej – nowości z 19 konferencji Europejskiego Towarzystwa Hematologii w Mediolanie (19th EHA Meeting)

Tegoroczna konferencja EHA zgromadziła rekordową liczbę ponad 10 tysięcy uczestników, a bardzo wysoki poziom naukowy stawia to wydarzenie niewątpliwie jako drugie najważniejsze spotkanie hematologów (po ASH-u). W tym roku EHA rozpoczęła się równolegle z mistrzostwami świata w piłce nożnej, a pogoda w Mediolanie była iście brazylijska, temperatura w pierwszych dniach przekraczała 35 stopni w cieniu. Może to była jedna z przyczyn, że sale konferencyjne były pełne i na niektórych sesjach trudno było o miejsce.

···
22.04.2014 / prof. J. Góra-Tybor / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Dazatinib jako lek II linii w przewlekłej białaczce szpikowej – wyniki 6-letniej obserwacji (badanie CA180-034)

Inhibitor kinazy tyrozynowej BCR-ABL II generacji – dazatynib – ma ustaloną pozycję jako skuteczny lek II linii dla chorych na przewlekłą białaczkę szpikową (PBSz) w fazie przewlekłej.

···
15.04.2014 / dr T. Stokłosa / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Czy statyny mogą pomóc w przełamaniu oporności na TKI?

Terapia wielolekowa jest standardem w onkologii i można zaryzykować twierdzenie, że przewlekła białaczka szpikowa to raczej wyjątek potwierdzający regułę.

···
20.03.2014 / dr T. Stokłosa / Edukacja - ostre białaczki dziecięce

Mutacje w genie kodującym Ikaros czynnikiem prognostycznym w ostrej białaczce limfoblastycznej Ph+ u dzieci

W najnowszym numerze Blood ukazał się wieloośrodkowa praca koordynowana przez ośrodki włoski i holenderski wskazująca, że delecje w IKZF1 stanowią niezależny czynnik prognostyczny w BCR-ABL1-dodatniej ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci1.

···
3.03.2014 / dr K. Mądry / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Wykrycie nowych mutacji CSF3R i SETBP1 u chorych na atypową przewlekłą białaczkę szpikową: konsekwencje diagnostyczne i lecznicze

Atypowa przewlekła białaczka szpikowa (aCML) wg klasyfikacji WHO zaliczana jest do podgrupy nowotworów mielodysplastyczno/mieloproliferacyjnych. Nieprawidłowości cytogenetyczne stwierdza się w 20-88% przypadków.

···
3.02.2014 / dr hab. J. Góra-Tybor / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Czynnik wzrostu fibroblastów (FGF2) – jako przyczyna oporności na TKI w przewlekłej białaczce szpikowej – rola pomatynibu w terapii

U części pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową (PBSz) rozwija się oporność na inhibitory kinazy tyrozynowej (TKI) BCR-ABL I i II generacji, nie związana z powstaniem mutacji BCR-ABL.

···
28.01.2014 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Iran vs Indie – porównanie skuteczności i bezpieczeństwa generyków imatynibu o różnym pochodzeniu w leczeniu PBSz

W leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej (PBSz) w fazie przewlekłej najczęściej wybieranym lekiem w pierwszej linii jest imatynib (IM).

···
7.01.2014 / dr hab. J. Góra-Tybor / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Wybrane doniesienia dotyczące PBSz – ASH 2013

Na tegorocznej konferencji ASH duże zainteresowanie wzbudziły aktualizacje (4 letnia obserwacja) dwóch dużych randomizowanych badań klinicznych III fazy porównujących skuteczność imatynibu (IM) i inhibitorów kinazy tyrozynowej (TKI) II generacji (nilotynibu i dazatynibu) w leczeniu PBSz I linii.

···
5.12.2013 / dr T. Stokłosa / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

W poszukiwaniu nowych czynników prognostycznych u chorych z przewlekłą białaczką szpikową - nowe badania polskich naukowców

Wczesne wytypowanie chorych z PBSz, u których dochodzi do wystąpienia oporności na terapię celowaną i/lub progresję choroby umożliwiłoby szybką reakcję, polegającą np. na zmianie inhibitora kinazy tyrozynowej.

···
14.11.2013 / dr T. Stokłosa / Aktualności

Poważne działania niepożądane ponatynibu powodem wstrzymania przez FDA sprzedaży leku

31 października br amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration) nakazała wstrzymanie sprzedaży ponatynibu (Iclusig®, ARIAD Pharmaceuticals, Cambridge, MA, USA):

···
5.11.2013 / prof. K. Lewandowski / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Komentarz do rekomendacji dotyczących diagnostyki i leczenia PBSz zaproponowanych przez PALG opublikowanych w Acta Haematologica Polonica w 2013 roku

W ostatnich 14 latach dokonał się istotny postęp w zakresie diagnostyki i terapii przewlekłej białaczki szpikowej (PBSz).

···
7.10.2013 / dr T. Stokłosa / Edukacja

Relacja z 15th International Conference on Chronic Myeloid Leukemia -Biology and Therapy, Estoril, Portugalia,

W ostatni weekend września, czyli w tym samym czasie kiedy w Poznaniu trwał jubileuszowy XXV zjazd PTHiT, po raz 15 odbyła się w Estoril pod Lizboną międzynarodowa konferencja „Chronic Myeloid Leukemia- Biology and Therapy”pod patronatem ESH-iCMLf.

···
30.09.2013 / dr hab. J. Góra-Tybor / Edukacja - ostre białaczki

Ponatynib – zastosowanie w terapii przewlekłej białaczki szpikowej i ostrej białaczki limfoblastycznej

W omawianym artykule autorzy szczegółowo omawiają aktualny stan wiedzy dotyczący ponatynibu.

···
13.09.2013 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Nowoczesne terapie zespołów mieloproliferacyjnych i mielodysplastycznych

Zaproszenie na sesję firmową Novartis, Poznań, 26.09.2013, godz. 11.30-13.00

···
16.08.2013 / dr T. Stokłosa / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Syntetyczna letalność jako sposób na białaczkę

Koncepcja syntetycznej letalności („synthetic lethality”) stała się niezwykle popularna w terapii celowanej nowotworów w ostatnich latach. Mówiąc najprościej chodzi o to aby znaleźć przysłowiową piętę achillesową w komórkach nowotworowych, w którą możemy uderzyć bez szkody dla zdrowych komórek.

···
7.08.2013 / dr hab. T. Sacha / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Wczesna odpowiedź molekularna jako kryterium optymalnej odpowiedzi na leczenie przewlekłej białaczki szpikowej inhibitorami kinaz tyrozynowych

Obecnym celem leczenia przewlekłej białaczki szpikowej jest maksymalna redukcja liczby komórek białaczkowych z genem BCR/ABL i umożliwienie jak największej liczbie chorych osiągnięcia długotrwałej, głębokiej odpowiedzi molekularnej
stwarzającej szansę uzyskania i utrzymania długotrwałego przeżycia wolnego od terapii.

···
4.07.2013 / dr hab. J. Góra-Tybor / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Rekomendacje European LeukemiaNet dotyczące terapii przewlekłej białaczki szpikowej: 2013

W czerwcowym numerze „Blood” ukaże  się długo oczekiwana aktualizacja  zaleceń European LeukemiaNet (ELN) dotyczących terapii przewlekłej białaczki szpikowej (PBSz).

···
14.06.2013 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Mutacja onkogenna CSF3R w przewlekłej białaczce neutrofilowej i atypowej przewlekłej białaczce szpikowej

Do tej pory nie są znane molekularne przyczyny rozwoju wielu nowotworów hematologicznych, w tym przewlekłej białaczki neutrofilowej (PBN) czy atypowej (Ph-negatywnej) przewlekłej białaczki szpikowej (aPBSz).

···
3.06.2013 / dr T. Stokłosa / Edukacja

Ile powinny kosztować inhibitory kinaz tyrozynowych?

W najnowszym numerze Blood  ukazała się publikacja firmowana przez grupę ponad 100 ekspertów z całego świata zajmujących się przewlekłą białaczką szpikową, a dotycząca niezwykle istotnej, a przemilczanej zwykle kwestii, czyli ceny jaką płacimy za inhibitory kinaz tyrozynowych (TKI) stosowane  w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej.

···
29.05.2013 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Porównanie skal rokowniczych Sokala, Euro/Hasforda i EUTOS w przewlekłej białaczce szpikowej

Obecnie w diagnostyce przewlekłej białaczki szpikowej (PBSz) stosowane są 3 indeksy prognostyczne: wskaźnik Sokala, Euro/Hasforda oraz skala EUTOS. Analiza ich wiarygodności i przydatności u chorych na PBSz leczonych imatynibem w pierwszej linii, została opublikowana w czasopiśmie Hematology.

···
kodowanie: projekt: