Przewlekła białaczka szpikowa - aktualności

13.05.2016 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Przydatność kategorii odpowiedzi ELN w przewidywaniu odpowiedzi na TKI

W czasopiśmie British Journal of Haematology ukazała się analiza oceniająca przydatność kategorii odpowiedzi opracowanych w 2013 roku przez European LeukemiaNet (ELN) stosowanych w ocenie chorych na przewlekłą białaczkę szpikową w fazie przewlekłej (PBSz-CP) po leczeniu inhibitorami kinazy tyrozynowej (TKI).

···
11.05.2016 / mk / hematoonkologia.pl / Aktualności

Czy i kiedy można zaprzestać terapii TKI w PBSz?

Spektakularny sukces inhibitorów kinazy tyrozynowej (TKI) doprowadził do powszechnego przekonania, że przewlekła białaczka szpikowa (PBSz) stała się jedną z chorób przewlekłych, w przebiegu której niezbędne jest dożywotnie stosowanie farmakologicznej kontroli.

···
9.05.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Tomasz Sacha zaprasza na sesję firmy BMS

Sesja satelitarna firmy BMS odbędzie się w sobotę 21 maja 2016 podczas II Konferencji Hematologia Kliniczna i Doświadczalna w Kazimierzu Dolnym.

···
30.03.2016 / dr T. Stokłosa / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Zaskakująca rola prawidłowego genu kodującego kinazę Abelsona (ABL1) w przewlekłej białaczce szpikowej – najnowsze badania w Blood z udziałem polskich naukowców

Każdy hematolog kojarzy obraz komórki białaczkowej Ph-dodatniej, w której klasyczną metodą FISH  (fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ) dwoma kolorami wybarwione są chromosomy 9 i 22, a chromosom Filadelfia jest dwukolorowy.

···
12.10.2015 / dr T. Stokłosa / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Relacja z 17-tej Międzynarodowej Konferencji im. Johna Goldmana: „Przewlekła Białaczka Szpikowa - Biologia i Terapia”, pod patronatem ESH oraz iCMLf, Estoril, Portugalia, 1-4 października, 2015

Rekordowa pod względem frekwencji (ponad 550 osób) konferencja organizowana pod wspólną egidą Europejskiej Szkoły Hematologii (ESH) oraz Międzynarodowej Fundacji Przewlekłej Białaczki Szpikowej (iCMLf) odbyła się podobnie jak 2 i 4 lata temu w malowniczym Estoril pod Lizboną.

···
6.10.2015 / dr T. Stokłosa / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Leki przeciwcukrzycowe sposobem na białaczkowe komórki macierzyste? Kolejna publikacja dotycząca przewlekłej białaczki szpikowej opublikowana w Nature

Białaczkowe komórki macierzyste stanowią jedną z najważniejszych przeszkód (o ile nie najważniejszą) w wyleczeniu przewlekłej białaczki szpikowej.

···
7.09.2015 / Ewa Biernacka/hematoonkologia.pl / Aktualności

Ponatynib: Wyjątkowa skuteczność okupiona toksycznością

HEMATOONKOLOGIA.PL: Ponatynib jest skuteczny w tym samym mechanizmie, w jakim wywołuje skutki uboczne – jako pan-inhibitor blokuje wiele szlaków sygnałowych kinaz tyrozynowych.

···
28.07.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Odpowiedź na przeszczepienie a rodzaj mieloablacji w terapii chorych na przewlekłą białaczkę szpikową

Cyklofosfamid w połączeniu z busulfanem lub napromieniowaniem całego ciała (ang. total body irradiation, TBI) jest najczęściej stosowaną terapią kondycjonującą z mieloablacją u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową (PBSz).

···
6.07.2015 / Novartis Polska Sp. z oo. / Aktualności

Najnowsze badania potwierdzają skuteczność nilotynibu w pierwszej linii leczenia pacjentów z nowo rozpoznaną przewlekłą białaczką szpikową (PBSz)

  • U pacjentów przyjmujących nilotynib stwierdzono wczesne i wysokiewskaźniki odpowiedzi molekularnych, przy jednoczesnym bardzo niskim wskaźniku progresji do bardziej zaawansowanego stadium choroby.
  • Dane z badania ENEST1st potwierdzają korzyści wynikające ze stosowania nilotynibu u pacjentów z nowo rozpoznaną PBSz, obserwowane we wcześniejszym badaniu rejestracyjnym ENESTnd.
  • Wyniki dotyczące bezpieczeństwa uzyskane w opisywanym badaniu ENEST1st (badanie fazyIIIb, którym zostało objętych ponad 1000 pacjentów z całej Europy)– są zbieżne ze znanym już profilem bezpieczeństwa nilotynibu.
···
19.05.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Leczenie podtrzymujące interferonem alfa może zwiększyć skuteczność imatynibu

Terapię imatynibem można skutecznie zakończyć u niewielkiej grupy chorych na przewlekłą białaczkę szpikową (PBSz). Dlatego też nadal poszukuje się metod leczenia, które pomogłyby zwiększyć ten odsetek.

···
13.05.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Skuteczność i bezpieczeństwo imatynibu – co wiemy po 10 latach?

Inhibitory kinazy tyrozynowej miały istotny wpływ na zmianę naturalnego przebiegu przewlekłej białaczki szpikowej (PBSz).

···
7.05.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Częstotliwość toksyczności niehematologicznych po terapii dasatynibem lub nilotynibem

Na łamach miesięcznika Leukemia & Lymphoma ukazała się retrospektywna analiza polskiej grupy badawczej dotycząca częstości występowania działań niepożądanych u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową (PBSz) po terapii inhibitorami kinazy tyrozynowej II generacji – dasatynibem lub nilotynibem.

···
22.04.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Ciężkie zdarzenia sercowo-naczyniowe i oddechowe u chorych leczonych inhibitorami BCR-ABL – analiza bazy danych FAERS

Wśród chorych na przewlekłą białaczkę szpikową (PBSz) leczonych inhibitorami BCR-ABL poważne działania niepożądane ze strony układu krążenia i oddechowego występują rzadko.

···
9.04.2015 / dr T. Stokłosa / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Inhibitor kinazy receptorowej VEGFR zarejestrowany do leczenia raka nerki sposobem na mutację T315I w PBSz? Zaskakujące odkrycie opublikowane w Nature

Mutacja T315I w domenie kinazowej onkogenu BCR-ABL1, wyklucza skuteczność imatynibu czy inhibitorów II-giej generacji (dasatynibu czy nilotynibu) i nazywana jest często „killer mutation”.

···
5.02.2015 / prof. A. Hellmann / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Najnowsze doniesienia dotyczące terapii PBSz z konferencji ASH 2014

W ramach sesji plakatowej III dotyczącej przewlekłej białaczki szpikowej prof. Larson z Chicago przedstawił doniesienie nt. Skuteczność i bezpieczeństwo nilotynibu vs imatinib u pacjentów ze świeżo rozpoznana p.b.sz w fazie przewlekłej (abstrakt 4541).

···
4.11.2014 / dr hab. J. Góra-Tybor / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Ponatynib – miejsce leku w terapii białaczek Ph (+)

Pojawienie się ponatynibu – tzw. pan-inhibitora kinazy tyrozynowej BCR-ABL, aktywnego we wszystkich znanych mutacjach kinazy, również w przypadku mutacji T315I, obudziło nadzieje na skuteczną terapię pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową (CML) i ostrą białaczką limfo blastyczną Ph(+) oporną na imatynib i inhibitory kinazy tyrozynowej II generacji (TKI II).

···
24.10.2014 / dr T. Stokłosa / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Relacja z 16-tej Międzynarodowej Konferencji im. Johna Goldmana: „Przewlekła Białaczka Szpikowa –Biologia i Terapia”, pod patronatem ESH oraz iCMLf, Filadelfia, USA, 4-7 września, 2014

W tym roku eksperci zajmujący się PBSz spotkali sie na początku września w Filadelfii, mieście w którym ponad 50 lat temu Peter Nowell i David Hungerford, pracujący na University of Pennsylvania właśnie w tym mieście, opisali atypowy chromosom występujący w szpiku pacjentów z przewlekłą białaczką granulocytarną, który potem przeszedł do historii jako chromosom Filadeflia.

···
8.10.2014 / dr hab. T. Sacha / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Próby kliniczne odstawienia TKI – wybrane doniesienia z Konferencji EHA

Dokładne monitorowanie minimalnej choroby resztkowej (MRD; minimal residual disaease) przy pomocy ilościowej łańcuchowej reakcji polimerazowej (qRT-PCR) ujawnia obecność transkryptu genu BCR-ABL1 u chorych na przewlekłą białączkę szpikową (CML; chronic myeloid leukemia) po alogenicznej transplantacji komórek hemopoetycznych nawet po wielu latach od zabiegu.

···
3.07.2014 / dr hab. J. Góra-Tybor / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Synergistyczne działanie nilotynibu i ruksolitynibuw zakresie hamowania szlaku JAK2/STAT5 pozwala na eliminację komórek CD34+ chorych na przewlekłą białaczkę szpikową

Pacjenci z przewlekłą białaczką szpikową (CML) leczeni inhibitorem kinazy tyrozynowej (TKI) pomimo uzyskania głębokiej odpowiedzi molekularnej nadal mają białaczkowe komórki pnia (lekemiastemcells; LSCs), które w przypadku prób odstawienia TKI są odpowiedzialne za wznowę białaczki u około 60% chorych.

···
kodowanie: projekt: