Przewlekła białaczka szpikowa - aktualności

31.03.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Kraków wyznacza europejskie standardy w leczeniu i monitorowaniu Przewlekłej Białaczki Szpikowej (PBSz)

Nieprzypadkowo Kraków będzie gospodarzem 25. Spotkania Europejskich Badaczy Przewlekłej Białaczki Szpikowej. To właśnie w stolicy Małopolski znajduje się jedyne w Polsce referencyjne laboratorium diagnostyki molekularnej, które ma uprawnienia do certyfikowania innych ośrodków diagnostycznych leczących pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową (PBSz). Istotnym elementem w procesie leczenia tej choroby nowotworowej jest bowiem nie tylko wysokiej jakości terapia, lecz również właściwe jej monitorowanie. Mowa o diagnostyce molekularnej.

···
8.02.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Monitorowanie przewlekłej białaczki szpikowej - podsumowanie doniesień ASH 2016 [wideo]

Prof. Krzysztof Lewandowski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu podsumowuje doniesienia z ostatniego spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Hematologów dotyczące monitorowania PBSz.

 

···
26.01.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Przewlekła białaczka szpikowa - podsumowanie doniesień ASH 2016 [wideo]

 Dr Tomasz Stokłosa z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podsumowuje najważniejsze doniesienia o przewlekłej białaczce szpikowej z dorocznego zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Hematologów w San Diego - ustna prezentacja profesora Tomasza Sachy z CM UJ na temat stosowania generyków imatynibu w Polsce, ABL001 - nowy allosteryczny inhibitor BCR-ABL w badaniu I fazy, odstawienie TKI u chorych na PBSz - wyniki badania EuroSKI, nowe cele terapeutyczne uderzające w białaczkowe komórki macierzyste - sirtuina 1 (SIRT1) oraz badania genetyczne mutacji prowadzących do rozwoju białaczki.

···
6.12.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Dazatynib w terapii PBSz - opis przypadku pacjenta

Dr n. med. Małgorzata Wojciechowska z Oddziału hematologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie prezentuje przypadek chorego na przewlekłą białaczkę szpikową (CML).

···
8.11.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Stosowanie TKI II generacji po niepowodzeniu leczenia imatynibem - Prof. Krzysztof Lewandowski [wideo]

Prof. Krzysztof Lewandowski o leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę szpikową inhibitorami kinazy tyrozynowej (TKI) II generacji, u których doszło do niepowodzenia terapii opartej na imatynibie.

···
24.10.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wypowiedź prof. Krzysztofa Warzochy dotycząca badania DASISION [wideo]

W jednym z ostatnich numerów Journal of Clinical Oncology, w maju 2016 r. zostały opublikowane wyniki bardzo ważnego badania u chorych na przewlekłą białaczkę szpikową, badania DASISION, które porównywało skuteczność terapeutyczną dazatynibu stosowanego w standardowej dawce 100 ml/dobę, raz dziennie, w stosunku do leczenia imatynibem, inhibitorem kinazy tyrozynowej pierwszej generacji,  też w standardowej dawce 400 mg.

···
12.10.2016 / dr Tomasz Stokłosa / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Relacja z 18-tej Międzynarodowej Konferencji im. Johna Goldmana: „Przewlekła Białaczka Szpikowa - Biologia i Terapia”, pod patronatem ESH oraz iCMLf, Houston, Teksas, USA, 15-18 września, 2016

Już po raz 18 spotkali się eksperci zajmujący się przewlekłą białaczką szpikową ma konferencji organizowana pod wspólną egidą Europejskiej Szkoły Hematologii (ESH) oraz Międzynarodowej Fundacji Przewlekłej Białaczki Szpikowej (iCMLf), tym razem w Houston w Teksasie, a rolę gospodarza jak można się domyśleć przejął jeden z trojga głównych organizatorów konferencji, prof. Jorge Cortes z MD Anderson Cancer Center  (pełniący funkcję przewodniczącego wraz z Tessą Holyoake i Timothy Hughes od śmierci Johna Goldmana w 2013).

···
11.10.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Wyniki badań DASISION i CA180-034 [wideo]

Prof. Hagop M. Kantarjian z ośrodka MD Anderson Cancer Center w Houston.

···
22.09.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Przewlekła białaczka szpikowa (PBSz) – nowotwór pod kontrolą współczesnej medycyny

Właściwe monitorowanie terapii szansą na normalne życie, mimo choroby

···
3.08.2016 / mk / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Długoterminowy profil skuteczności nilotynibu w terapii I linii PBSz – aktualne wyniki badania ENESTnd

W III fazie badania ENESTnd, oceniającego skuteczność i bezpieczeństwo nilotynibu w leczeniu nowo zdiagnozowanych chorych na przewlekłą białaczkę szpikową w fazie przewlekłej (PBSz-CP), wykazano wyższe wskaźniki odpowiedzi i niższe ryzyko progresji do fazy akceleracji/kryzy blastycznej (AP/BC) w porównaniu do terapii imatynibem.

···
25.07.2016 / dr M. Gniot / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Odstawienie leczenia inhibitorami kinaz tyrozynowych (IKT) u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową (PBSz)

Temat odstawienia leczenia inhibitorami kinaz tyrozynowych (IKT) u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową (PBSz) od kilku lat wzbudza coraz większe zainteresowanie ze strony badaczy oraz pacjentów.

···
20.07.2016 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Wpływ przejścia z imatynibu na nilotynib na toksyczności związane z terapią u chorych na PBSz-CP - wyniki badania ENRICH

Podczas terapii imatynibem wielu chorych na przewlekłą białaczką szpikową w fazie przewlekłej (PBSz-CP) doświadcza chronicznych zdarzeń niepożądanych, które mogą niekorzystnie wpływać na jakość życia i prowadzić do nieprzestrzegania schematu leczniczego, co wiąże się ze słabą odpowiedzią.

···
13.07.2016 / mk / hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Przeżycie chorych na PBSz w fazie przewlekłej w erze inhibitorów kinazy tyrozynowej

Wprowadzenie inhibitorów kinazy tyrozynowej do terapii chorych na przewlekłą białaczkę szpikową w fazie przewlekłej (PBSz-CP) przyniosło znaczącą poprawę całkowitego przeżycia (ang. overall survival, OS) w tej grupie pacjentów.

···
7.07.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Efekt immunologiczny działania dazatynibu u chorych na CML

Podczas tegorocznej II Międzynarodowej Konferencji "Hematologia Kliniczna i Doświadczalna" w Kazimierzu Dolnym odbyła się sesja firmy Bristol-Myers Squibb dotycząca leczenia chorych na przewlekłą białaczkę szpikową. 

···
28.06.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Tomasz Sacha podsumowuje najciekawsze doniesienia z sesji poświęconych PBSz

Prof. Tomasz Sacha podsumowuje najciekawsze doniesienia z sesji poświęconych PBSz, które były przedstawiane podczas Zjazdu EHA w Kopenhadze.

···
23.06.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prezentacja ustna prof. Tomasza Sachy przedstawiająca wyniki raportu generyków imatynibu

Prof. Tomasz Sacha podczas prezentacji ustnej przedstawił wyniki raportu generyków imatynibu. Portal hematoonkologia.pl był odpowiedzialny za funkcjonowanie bazy.

 

···
16.06.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Presidential symposium / dr hab. Joanna Góra-Tybor / EHA 2016

dr hab. Joanna Góra-Tybor podsumowuje Presidential Symposium, które się odbyło podczas 21 Kongresu EHA w Kopenhadze.

···
14.06.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Podsumowanie sesji edukacyjnych w CML na EHA 2016

Dr Tomasz Stokłosa podsumowuje sesje edukacyjne prezentujące najnowsze doniesienia w przewlekłej białaczce szpikowej.

···
10.06.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Podsumowanie sesji CML / EHA 2016

Prof. Tomasz Sacha podsumowuje poranną sesję 21 Kongresu EHA w Kopenhadze

···
3.06.2016 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Częstość zdarzeń naczyniowych u chorych na PBSz

Terapia inhibitorami kinazy tyrozynowej (TKI) może wiązać się ze zdarzeniami naczyniowymi. Jednak nieznany jest odsetek chorych na przewlekłą białaczką szpikową (PBSz), u których mogą się one rozwinąć.

···
nowsze 1 2 3 4 5 6 7 ... 9 starsze
kodowanie: projekt: