10.06.2019 / dr B. Puła / Aktualności

Ibrutynib w skojarzeniu z wenetoklaksem jako pierwsza linia leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej?

Ibrutynib (IBR) należy do inhibitorów kinazy tyrozynowej Brutona (BTK), natomiast wenetoklaks (VEN) jest drobnocząsteczkowym związkiem hamującym anty-apoptotyczne działanie białka BCL2. Oba związki zrewolucjonizowały podejście do leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej (CLL), szczególnie postaci nawrotowej i opornej z obecnością niekorzystnych czynników ryzyka jakimi są obecność delecji 17p czy mutacji TP53. Badania przedkliniczne wskazywały dotychczas na synergizm działania obu związków w stosunku do komórek CLL.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

Szanowni użytkownicy,
informujemy, że część materiałów udostępnianych na naszym portalu jest przeznaczona wyłącznie dla lekarzy. Wynika to z regulacji prawnych, do których musimy się stosować.
Zachęcamy do korzystania z przygotowanych przez nas materiałów dostępnych w zakładce dla chorych.

kodowanie: projekt: