11.05.2019 / dr B. Puła / Aktualności

Skuteczność i tolerancja leczenia ibrutynibem w codziennej praktyce klinicznej w grupie dotychczas nieleczonych pacjentów z przewlekła białaczką limfocytową

Ibrutynib wykazał istotną skuteczność zarówno w monoterapii jak i w leczeniu skojarzonym w pierwszej linii leczenia u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową (CLL). Ostatnie wyniki randomizowanych badań klinicznych przedstawionych na konferencji ASH w 2018 r. wskazują, że leczenie ibrutynibem jest skuteczniejsze w określonych grupach chorych od dotychczasowych standardów leczenia I linii stosowanych w leczeniu CLL, takich ja immunochemioterapia RFC (rytuksymab, fludarabina, cytarabina), RB (rytuksymab, bendamustyna) oraz O-Clb (obinutuzumab, chlorambucyl).

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

Szanowni użytkownicy,
informujemy, że część materiałów udostępnianych na naszym portalu jest przeznaczona wyłącznie dla lekarzy. Wynika to z regulacji prawnych, do których musimy się stosować.
Zachęcamy do korzystania z przygotowanych przez nas materiałów dostępnych w zakładce dla chorych.

kodowanie: projekt: