1.04.2019 / dr B. Puła / Aktualności

Ibrutynib w skojarzeniu z obinutuzumabem jako przyszły nowy standard w pierwszoliniowym leczeniu chorych z przewlekłą białaczką limfocytową?

Ibrutynib (IBR) od 2014 roku jest zarejestrowany do leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej w monoterapii u osób starszych oraz niekwalifikujących się do immunochemioterapii. Rejestracji dokonano w oparciu o wyniki randomizowanego badania klinicznego fazy II, w którym IBR wykazał wyższą skuteczność od monoterapii chlorambucylem. Aktualnie na łamach Lancet Oncology opublikowano wyniki randomizowanego badania fazy III ILLUMINATE porównującego skuteczność i tolerancję leczenia skojarzonego ibrutynibem oraz obinutuzumabem (IBR-G) do aktualnego standardu w populacji osób starszych oraz z chorobami współistniejącymi, jakim jest immunochemioterapia chlorambucyl-obinutuzumab (Chl-G).

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

Szanowni użytkownicy,
informujemy, że część materiałów udostępnianych na naszym portalu jest przeznaczona wyłącznie dla lekarzy. Wynika to z regulacji prawnych, do których musimy się stosować.
Zachęcamy do korzystania z przygotowanych przez nas materiałów dostępnych w zakładce dla chorych.

kodowanie: projekt: